FountainPenL

Bloggens syfte är att stärka historieforskningens röst i samhället och ge utrymme för vetenskapligt grundade historiska perspektiv i offentligheten. Den bidrar också till att synliggöra den historievetenskapliga forskningen och inomvetenskapliga debatter genom att knyta an till delar av innehållet i Historisk tidskrift. Blogginläggen är normalt skrivna av medlemmar i Svenska Historiska Föreningen.

Alla blogginlägg läses och redigeras av webbredaktionen och rasistiska, sexistiska eller i annat avseende diskriminerande eller kränkande är bannlysta. De reflekterar respektive författares perspektiv och Svenska Historiska Föreningen står inte nödvändigtvis bakom dessa.

Om du har frågor eller kommentarer på bloggen eller är intresserad av att skriva ett blogginlägg, kontakta webbredaktören.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson