Författare: 
Titel: 
Lärosäte: 
År: 
Kön: 
Epok: 
Geografiskt rum: 
Sakområde: 
Särskilda perspektiv: 
Sidantal: 
Språk: 
Avhandlingstyp: 
Search Options:
(1387 Records)

 Författare   Titel   Lärosäte   År   Kön   Epok   Geografiskt rum   Sakområde   Särskilda perspektiv   Sidantal   Språk   Avhandlingstyp 
Svenson, Sven G.Gattjinatraktaten 1799 : studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800Uppsala1952mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historia394svenskamonografi
Brolin, Per-ErikHattar och mössor i borgarståndet 1760-1766Göteborg1953mtidigmodern tidSverigepolitisk historia488svenskamonografi
Isberg, AlvinKarl XI och den livländska adeln 1684-1695 : studier rörande det karolinska enväldets införande i LivlandLund1953mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studierförvaltningshistoria304svenskamonografi
Olsson, SvenOlof Hermelin : en karolinsk kulturpersonlighet och statsmanLund1953mtidigmodern tidSverigeidé- och kulturhistoriabiografiska perspektiv665svenskamonografi
Tengberg, EricFrån Poltava till Bender : en studie i Karl XII:s turkiska politik 1709-1713Lund1953mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historiamilitärhistoriska perspektiv308svenskamonografi
Höjer, TorgnyStockholms stads drätselkommission 1814-1864 och Börs-, bro- och hamnbyggnadskommitterade 1815-1846Stockholm1953m1815-1914Sverigeförvaltningshistoria467svenskamonografi
Mörner, MagnusThe political and economic activities of the Jesuits in the La Plata region : the Hapsburg eraStockholm1953mtidigmodern tidLatinamerikapolitisk historiareligiösa förhållanden254engelskamonografi
Olofsson, Sven IngemarDrottning Christinas tronavsägelse och trosförändringStockholm1953mtidigmodern tidSverigepolitisk historiabiografiska perspektiv371svenskamonografi
Hasselberg, GöstaStudier rörande Visby stadslag och dess källorUppsala1953mmedeltidSverigeidé- och kulturhistoria419svenskamonografi
Thanner, LennartRevolutionen i Sverige efter Karl XII:s död : den inrepolitiska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regeringUppsala1953mtidigmodern tidSverigepolitisk historia503svenskamonografi
Andersson, Ingvor MargaretaErik Menved och Venden : studier i dansk utrikespolitik 1300-1319Lund1954kmedeltidNordenutrikespolitisk historiabiografiska perspektiv398svenskamonografi
Sjöstedt, LennartKrisen inom det svensk-skånska väldet 1356-1359Lund1954mmedeltidNordenpolitisk historia261svenskamonografi
Svärd, LydiaVäckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867-1911 : frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politikLund1954k1815-1914Sverigepolitisk historiareligiösa förhållanden363svenskamonografi
Odelberg, WilhelmViceamiral Carl Olof Cronstedt : levnadsteckning och tidsskildringStockholm1954mtidigmodern tidSverigepolitisk historiabiografiska perspektiv; militärhistoriska perspektiv582svenskamonografi
Wibling, JöranOpinioner och stämningar i Sverige 1809-1810Uppsala1954mtidigmodern tidSverigeidé- och kulturhistoria351svenskamonografi
Hultqvist, PerFörsvar och skatter : studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873Göteborg1955m1815-1914Sverigepolitisk historia373svenskamonografi
Ljungfors, ÅkeBidrag till svensk diplomatik före 1350Lund1955mmedeltidSverigehistoriska vetenskaper234svenskamonografi
Nyström, PerStadsindustriens arbetare före 1800-talet : bidrag till kännedom om den svenska manufakturindustrien och dess sociala förhållandenLund1955mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv471svenskamonografi
Odén, BirgittaRikets uppbörd och utgift : statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-taletLund1955ktidigmodern tidSverigeförvaltningshistoria448svenskamonografi
Rystad, GöranJohan Gyllenstierna, rådet och kungamakten : studier i Sveriges inre politik 1660-1680Lund1955mtidigmodern tidSverigepolitisk historiabiografiska perspektiv328svenskamonografi
Page 14 of 70
<<First <Prev 12 1314 15 16 Next> Last>>

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson