Författare: 
Titel: 
Lärosäte: 
År: 
Kön: 
Epok: 
Geografiskt rum: 
Sakområde: 
Särskilda perspektiv: 
Sidantal: 
Språk: 
Avhandlingstyp: 
Search Options:
(1387 Records)

 Författare   Titel   Lärosäte   År   Kön   Epok   Geografiskt rum   Sakområde   Särskilda perspektiv   Sidantal   Språk   Avhandlingstyp 
Cavallie, JamesFrån fred till krig : de finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700Uppsala1975mtidigmodern tidSverigeförvaltningshistoriamilitärhistoriska perspektiv319svenskamonografi
Ernby, EibertAdeln och bondejorden : en studie rörande skattefrälset i Oppunda härad under 1600-taletUppsala1975mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)agrara förhållanden133svenskamonografi
Gaunt, DavidUtbildning till statens tjänst : en kollektivbiografi av stormaktstidens hovrättsauskultanterUppsala1975mtidigmodern tidSverigeförvaltningshistoriabiografiska perspektiv219svenskamonografi
Grass, MartinFriedensaktivität und Neutralität : die skandinavische Sozialdemokratie und die neutrale Zusammenarbeit im Krieg, August 1914 bis Februar 1917Uppsala1975m1914-Nordenutrikespolitisk historiamilitärhistoriska perspektiv294tyskamonografi
Kronborg, Bo och Nilsson, Thomas K. G.Stadsflyttare : industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad 1870-1910Uppsala1975m, m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)298svenskamonografi
Loit, AleksanderKampen om feodalräntan : reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-1710. 1Uppsala1975mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studierförvaltningshistoria350svenskamonografi
Ranehök, AllanCentralmakt och domsmakt : studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355Uppsala1975mmedeltidNordenidé- och kulturhistoria173svenskamonografi
Åberg, IngridFörening och politik : folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-taletUppsala1975k1815-1914Sverigepolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv163svenskamonografi
Rebas, HainInfiltration och handel : studier i senmedeltida nordisk Balticumpolitik. 1, Tiden omkring 1440-1479 Göteborg1976mmedeltidNordenutrikespolitisk historia277svenskamonografi
Block, EvaAmerikabilden i svensk dagspress 1948-1968Lund1976k1914-svenska gränsöverskridande studieridé- och kulturhistoria178svenskamonografi
Rubenson, SvenThe survival of Ethiopian independenceLund1976m1914-Afrikautrikespolitisk historia437engelskamonografi
Trulsson, Sven G.British and Swedish policies and strategies in the Baltic after the peace of Tilsit in 1807 : a study of decision-making Lund1976mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historia175engelskamonografi
Drangel, LouiseDen kämpande demokratin : en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945 Stockholm1976k1914-Sverigeidé- och kulturhistoria286svenskamonografi
Elthammar, BoJulius Caesar inför eftervärlden : studier i Caesaruppfattningen under medeltid och italiensk renässansStockholm1976mmedeltidEuropaidé- och kulturhistoriabiografiska perspektiv170svenskamonografi
Gustafson, UnoIndustrialismens storstad : studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910Stockholm1976m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)290svenskamonografi
Månsson, OlleIndustriell beredskap : om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget Stockholm1976m1914-Sverigeförvaltningshistoriamilitärhistoriska perspektiv268svenskamonografi
Englund, KarlArbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901Uppsala1976m1815-1914Sverigepolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv207svenskamonografi
Fredriksson, BerndtFörsvarets finansiering : svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79Uppsala1976mtidigmodern tidSverigeförvaltningshistoriamilitärhistoriska perspektiv159svenskamonografi
Jakobsson, SvanteFrån fädernejorden till förfäders land : estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga konsekvenser Uppsala1976m1815-1914svenska gränsöverskridande studiersocialhistoria (inkl ekonomisk historia)etniska minoriteter och grupper250svenskamonografi
Josephson, Erland F.SKP och Komintern 1921-1924 : motsättningarna inom Sveriges kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalenUppsala1976m1914-svenska gränsöverskridande studierpolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv364svenskamonografi
Page 23 of 70
<<First <Prev 21 2223 24 25 Next> Last>>

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson