Författare: 
Titel: 
Lärosäte: 
År: 
Kön: 
Epok: 
Geografiskt rum: 
Sakområde: 
Särskilda perspektiv: 
Sidantal: 
Språk: 
Avhandlingstyp: 
Search Options:
(1387 Records)

 Författare   Titel   Lärosäte   År   Kön   Epok   Geografiskt rum   Sakområde   Särskilda perspektiv   Sidantal   Språk   Avhandlingstyp 
Puig i Scotoni, Pau Att förstå revolutionen : en kritisk undersökning om historisk stabilitet och förändringLund1980mej tidsmässigt avgränsade studierövriga internationella studieridé- och kulturhistoria158svenskamonografi
Salomon, KimKonflikt i grænseland : sociale og nationale modsætninger i Sønderjylland 1920-33Lund1980m1914-Nordenpolitisk historia234danskamonografi
Cederqvist, JaneArbetare i strejk : studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909Stockholm1980k1815-1914Sverigepolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv176svenskamonografi
Nilsson, LarsNäringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975Stockholm1980m1914-Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)159svenskamonografi
Olsson, TomPappersmassestrejken 1932 : en studie av facklig ledning och oppositionStockholm1980m1914-Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv495svenskamonografi
Hedlund, RuthVästerås befolkning vid slutet av 1600-talet : en socialhistorisk studieUppsala1980ktidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)233svenskamonografi
Lindegren, JanUtskrivning och utsugning : produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640Uppsala1980mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)325svenskamonografi
Lundvik, BertilSolidaritet och partitaktik : den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939Uppsala1980m1914-svenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv215svenskamonografi
Norberg, AndersSågarnas ö : Alnö och industrialiseringen 1860-1910Uppsala1980m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)256svenskasammanläggningsavhandling
Stattin, JanHushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring : utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälftUppsala1980m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)agrara förhållanden244svenskamonografi
Mowafi, RedaSlavery, slave trade and abolition attempts in Egypt and the Sudan 1820-1882Lund1981m1815-1914Afrikasocialhistoria (inkl ekonomisk historia)145engelskamonografi
Queckfeldt, Eva"Vietnam" : tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968Lund1981k1914-svenska gränsöverskridande studieridé- och kulturhistoriamilitärhistoriska perspektiv139svenskamonografi
Söderberg, KjellDen första massutvandringen : en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895Umeå1981m1815-1914svenska gränsöverskridande studiersocialhistoria (inkl ekonomisk historia)290svenskamonografi
Taussi Sjöberg, MarjaBrott och straff i Västernorrland 1861-1890Umeå1981k1815-1914Sverigeidé- och kulturhistoria206svenskamonografi
Jansson, ErlandIndia, Pakistan or Pakhtunistan? : the nationalist movements in the North-West Frontier Province, 1937-47Uppsala1981m1914-Asienpolitisk historia283engelskamonografi
Kilander, SvenbjörnCensur och propaganda : svensk informationspolitik under 1900-talets första decennierUppsala1981m1914-Sverigeidé- och kulturhistoria219svenskamonografi
Lithell, Ulla-BrittBreast-feeding and reproduction : studies in marital fertility and infant mortality in 19th century Finland and SwedenUppsala1981k1815-1914Nordensocialhistoria (inkl ekonomisk historia)175engelskasammanläggningsavhandling
Lundqvist, TommieDen disciplinerade dubbelmoralen : studier i den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859-1918Göteborg1982m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)genusperspektiv463svenskamonografi
Munktell, Ing-MarieGods, godsägare och landbor 1450-1520 : studier i de senmedeltida frälsegodsens funktionGöteborg1982kmedeltidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)agrara förhållanden321svenskamonografi
Olsson, ChristerCongress and the executive : the making of United States foreign policy 1933-1940Lund1982m1914-Nordamerikautrikespolitisk historia209engelskamonografi
Page 27 of 70
<<First <Prev 25 2627 28 29 Next> Last>>

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson