Författare: 
Titel: 
Lärosäte: 
År: 
Kön: 
Epok: 
Geografiskt rum: 
Sakområde: 
Särskilda perspektiv: 
Sidantal: 
Språk: 
Avhandlingstyp: 
Search Options:
(1387 Records)

 Författare   Titel   Lärosäte   År   Kön   Epok   Geografiskt rum   Sakområde   Särskilda perspektiv   Sidantal   Språk   Avhandlingstyp 
Tingström, BertelSveriges plåtmynt 1644-1776 : en undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedelUppsala1984mtidigmodern tidSverigehistoriska vetenskaper246svenskamonografi
Holmén, HansFörsvar och samhällsförändring : avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925Göteborg1985m1815-1914Sverigeidé- och kulturhistoriamilitärhistoriska perspektiv290svenskamonografi
Simonson, BirgerSocialdemokratin och maktövertagandet : SAP:s politiska strategi 1889-1911Göteborg1985m1815-1914Sverigepolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv247svenskamonografi
Trönnberg, StefanNedrustning under mellankrigstiden : Sverige och nedrustningskonferensen i Genève 1932Göteborg1985m1914-svenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historiamilitärhistoriska perspektiv287svenskamonografi
Kylhammar, MartinMaskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och HeidenstamLinköping1985m1815-1914Sverigeidé- och kulturhistoriabiografiska perspektiv253svenskamonografi
Agrell, WilhelmAlliansfrihet och atombomber : kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982Lund1985m1914-svenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historiamilitärhistoriska perspektiv408svenskamonografi
Johansson, Göran V.Kristen demokrati på svenska : studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982Lund1985m1914-Sverigepolitisk historiareligiösa förhållanden303svenskamonografi
Gustafsson, HaraldMellan kung och allmoge : ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets IslandStockholm1985mtidigmodern tidNordenförvaltningshistoria319svenskamonografi
Hammarlund, BoPolitik utan partier : studier i Sveriges politiska liv 1726-1727Stockholm1985mtidigmodern tidSverigepolitisk historia248svenskamonografi
Douhan, BerntArbete, kapital och migration : valloninvandringen till Sverige under 1600-taletUppsala1985mtidigmodern tidsvenska gränsöverskridande studiersocialhistoria (inkl ekonomisk historia)etniska minoriteter och grupper215svenskamonografi
Rydeberg, GöranSkatteköpen i Örebro län 1701-1809Uppsala1985mtidigmodern tidSverigeförvaltningshistoria210svenskamonografi
Hagberg, Jan-ErikTekniken i kvinnornas händer : hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalenLinköping1986m1914-Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)genusperspektiv293svenskamonografi
Kaijser, ArneStadens ljus : etableringen av de första svenska gasverkenLinköping1986m1815-1914Sverigeidé- och kulturhistoria267svenskamonografi
Braw, MonicaThe atomic bomb suppressed : American censorship in Japan 1945-1949Lund1986k1914-Asienidé- och kulturhistoria183engelskamonografi
Carlsson, ChristinaKvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910Lund1986k1815-1914Sverigepolitisk historiaarbetarhistoriska perspektiv; genusperspektiv323svenskamonografi
Larsson, Lars J.Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525Lund1986mtidigmodern tidNordenpolitisk historiabiografiska perspektiv211svenskamonografi
Ottosson, IngemarKrig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? : Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936Lund1986m1914-svenska gränsöverskridande studierutrikespolitisk historia294svenskamonografi
Sandin, BengtHemmet, gatan, fabriken eller skolan : folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850Lund1986mtidigmodern tidSverigeförvaltningshistoriaåldersperspektiv320svenskamonografi
Horgby, BjörnDen disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910Stockholm1986m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv322svenskamonografi
Larsson, Sven-ErikRegera i koalition : den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraftenStockholm1986m1914-Sverigepolitisk historia502svenskamonografi
Page 30 of 70
<<First <Prev 28 2930 31 32 Next> Last>>

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson