Författare: 
Titel: 
Lärosäte: 
År: 
Kön: 
Epok: 
Geografiskt rum: 
Sakområde: 
Särskilda perspektiv: 
Sidantal: 
Språk: 
Avhandlingstyp: 
Search Options:
(1387 Records)

 Författare   Titel   Lärosäte   År   Kön   Epok   Geografiskt rum   Sakområde   Särskilda perspektiv   Sidantal   Språk   Avhandlingstyp 
Guillemot, AgnetaRask, Resolut, Trogen : de indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället : Västerbotten 1860-1901Umeå1986k1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)agrara förhållanden; militärhistoriska perspektiv205svenskamonografi
Ben Abdallah, HabibDe l'iqta' étatique à l'iqta' militaire : transition économique et changements sociaux à Baghdad, 247-447 de l'Hégire/861-1055 ap. J.Uppsala1986mmedeltidAsiensocialhistoria (inkl ekonomisk historia)215franskamonografi
Gardell, Carl JohanHandelskompani och bondearistokrati : en studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620Uppsala1986mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)169svenskamonografi
Höjfors Hong, MargotÖlänningar över haven : utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekterUppsala1986k1815-1914svenska gränsöverskridande studiersocialhistoria (inkl ekonomisk historia)276svenskamonografi
Berggren, Anne MarieLikhet eller särart - harmoni eller konflikt? : en analys av kvinnorörelsens idéer med utgångspunkt i utvecklingen i USA under 1960- och 70-taletGöteborg1987k1914-Nordamerikaidé- och kulturhistoriagenusperspektiv182svenskamonografi
Kyle, JörgenStriden om hemmanen : studier kring 1700-talets skatteköp i västra SverigeGöteborg1987mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)agrara förhållanden271svenskamonografi
Magnusson, ThomasProletär i uniform : studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens kommersialisering och urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälleGöteborg1987mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv; militärhistoriska perspektiv208svenskamonografi
Lindgren, MichaelGlory and failure : the difference engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard ScheutzLinköping1987m1815-1914övriga internationella studieridé- och kulturhistoriabiografiska perspektiv415engelskamonografi
Edgren, LarsLärling - gesäll - mästare : hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847Lund1987mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)403svenskamonografi
Ericson, Hans-OlofVanmakt och styrka : studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909Lund1987m1815-1914Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv313svenskamonografi
Haraldsson, DesiréeSkydda vår natur! : Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utvecklingLund1987k1914-Sverigepolitisk historiamiljöhistoriska perspektiv279svenskamonografi
Karlsson, Klas-GöranHistorieundervisning i klassisk ram : en didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 1900-1940Lund1987m1914-Europahistoriska vetenskaper300svenskamonografi
Nordström, MariePojkskola, flickskola, samskola : samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962Lund1987k1914-Sverigeförvaltningshistoriagenusperspektiv231svenskamonografi
Berge, AndersSakkunskap och politisk rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939Stockholm1987m1914-Sverigeidé- och kulturhistoriamilitärhistoriska perspektiv246svenskamonografi
Claëson, StenHäradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas SverigeStockholm1987mtidigmodern tidSverigeidé- och kulturhistoria300svenskamonografi
Sund, BillNattens vita slavar : makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955Stockholm1987m1914-Sverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv154svenskamonografi
Florin, ChristinaKampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906Umeå1987k1815-1914Sverigeförvaltningshistoriagenusperspektiv262svenskamonografi
Florén, AndersDisciplinering och konflikt : den sociala organiseringen av arbetet : Jäders bruk 1640-1750Uppsala1987mtidigmodern tidSverigesocialhistoria (inkl ekonomisk historia)arbetarhistoriska perspektiv255svenskamonografi
Negash, TekesteItalian colonialism in Eritrea, 1882-1941 : policies, praxis and impactUppsala1987m1815-1914Afrikautrikespolitisk historia217engelskamonografi
Sundell, Jan-OlofTysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914Uppsala1987m1815-1914svenska gränsöverskridande studieridé- och kulturhistoria382svenskamonografi
Page 31 of 70
<<First <Prev 29 3031 32 33 Next> Last>>

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson