Kalendarium 2022

 

27 januari Föreläsning (via Zoom): Nationella forskarskolans jubileumsförläsningar:
  Tara Zahra: Anti-globalism and Deglobalization in Interwar Europe
  För mer information och registrering, se Forskarskolans hemsida.
   
31 januari Sista dag att lämna in förslag till Cultures of Belief and Unbelief: 14th Annual Conference for the International Society for Cultural History
  För mer information, se Call for Papers på konferensens hemsida
   
1 februari Sista dag att lämna in förslag till Nordiska Historikermötet i Göteborg (8-11 augusti 2022) 
  För mer information, se call for papers för Nordiska Historikermötet.
   
4 februari Disputation i historia Uppsala universitet
  Tobias Osvald: Stadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstriddaStadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstriddarum i Stockholm, 1776–1835
  Fakultetsopponent: Magnus Linnarsson, Stockholms universitet.
  För mer information, se Uppsala universitets hemsida.
   
28 februari Sista dag för anmälan till Politiska periodiseringar: Brott och kontinuitet i svensk politisk historia från Gustav Vasa till rösträttens införande
   För mer information, se workshopens hemsida.
   
11 mars Disputation i historia, Lunds universitet
  Jagger Andersen Kirkby: Sentiments of Segregation The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, ca. 1948-1990.
  Fakultetsopponent: Wayne Dooling, Senior Lecturer in the History of Southern Africa, University of London.
  Plats: Lunds universitet, Hörsal LUX C:126, eller via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62695050540
   
8 april Disputation i pedagogik, Uppsala universitet
  Matts Dahlkwist: En landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget ev en enhetsskola.
  Fakultetsopponent: Gunnar Berg, seniorprofessor vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet
  Uppsala universitet, sal X, kl. 13.15.
   
15 april Sista dag att lämna in förslag till European Social Science History Conference i Göteborg (12-15 april 2023)
  För mer information, se ESSHC:s hemsida.
   
15 april Sista dag att föreslå papers till workshopen Refugees and Survivors in National Historiographies and Public History: Archives, Voices and Memories
  För mer information, se workshopens hemsida.
   
12 maj Svenska Historiska Föreningens årsmöte
  Tid: 17.00. 
  Lokal: A900, Stockholms universitet
  För mer information, se aktuell kallelse.
   
16 maj Sista dag för abstracts till workshop om valrörelsespråk
  För mer information, se workshopens hemsida.
   
20 maj Disputation i idéhistoria, Södertörns högskola
  Jenny Gustafsson: Drömmen om en gränslös fred: Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949-1968.
  Fakultetsopponent: Anton Jansson, Göteborgs universitet.
  Södertörns högskola, sal MA 648.
   
31 maj Sista dag att lämna förslag på paneler och papers till ENIUGH (European Network in Universal and Global HIstory)-kongressen 2023
  För mer information, se kongressens hemsida.
   
1 juni Anmälan till Mediehistoriskt arkivs jubileumssymposium
  För mer information, se programmet.
   
1-3 juni 5th Nordic Challenges Conference "Nordic Neighbourhoods: Affinity and Distinction in the Baltic Sea Region and Beyond", Södertörns högskola i Stockholm
  För mer information, se konferensens hemsida 
   
2 juni Disputation i historia, Uppsala universitet
  Lior Becker: A Mention to Those not Mentioned: Yizkor Books and Holocaust Memory 1943–2008
  Fakultetsopponent: Tim Cole, University of Bristol
  Uppsala universitet, Ihresalen. Kl. 10.15-13.00.
   
3 juni Disputation i historia och historiedidaktik, Malmö universitet
  Johan Berg: Den utställda idrotten: En studie av idrott som kulturarv på och omkring idrottsmuséer i Sverige
  Opponent: Daniel Alsarve, Örebro universitet.
  Malmö universitet, Orkanen, D 138 eller via livesändning.
  För mer information, se Malmö universitets sida.
   
10 juni Sista dag för anmälan och abstract till Svenska arbetarhistorikermötet 2022
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
16 juni Mediehistoriskt arkivs jubileumssymposium
  Tid: 13.00-17.00
  Lokal: Kungliga bibliotekets hörsal, Stockholm.
  För mer information, se programmet.
   
16-17 juni Internationell workshop: Refugees and Survivors in National Historiographies and Public History: Archives, Voices and Memories
  För mer information, se workshopens hemsida
   
2-5 augusti Cultures of Belief and Unbelief: 14th Annual Conference for the International Society for Cultural History
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
8-11 augusti
Nordiska Historikermötet i Göteborg
  Det trettionde Nordiska Historikermötet planerades ursprungligen att hållas under 2021 men har senarelagts till augusti 2022.
  För mer information, se mötets hemsida.
   
21-27 augusti
Världshistorikerkongressen i Poznán
  Det tjugotredje Världshistorikerkongressen planerades ursprungligen att hållas under 2020 men har senarelagts till augusti 2022.
  För mer information, se kongressens hemsida.
   
22-25 augusti Kunskapshistorisk sommarskola
  Centrum för kunskapshistoria, Lunds universitet (LUCK).
   
1 september Sista dag att föreslå papers/paneler till the 5th Digital History in Sweden Conference
  För mer information, se Call for papers.
   
12-14 september Jewish-Christian Contacts, Past and Present: Sweden and Germany Compared
  Internationell konferens vid Södertörns högskola. 
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
29-30 september Workshop om språk, politik och retorik 
  Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.
  För mer information, se workshopens hemsida.
   
30 september - De Svenska Historiedagarna i Uppsala
2 oktober De Svenska Historiedagarna i Uppsala planerades ursprungligen att hållas under hösten 2021 men har skjutits upp till hösten 2022.
  För mer information, se De Svenska Historiedagarnas hemsida eller programmet.
   
18 oktober Disputation i ekonomisk-historia, Lunds universitet
  Luka Miladinovic: Us and Them: Economic Consequences of Ethno-confessional Diversity
  Fakultetsopponent: Tamas Vonyo, Associate Professor, Bocconi University
  Lunds universitet, EC3:207, kl. 14.15.
  Avhandlingen finns tillgänglig online.
   
25 oktober Disputation i ekonomisk-historia, Lunds universitet
  Elisa Labbas: Squeezed in mid-life: Studies of unpaid caregiving among working-age men and women across Europe
  Fakultetsopponent: Tine Rostgaard, professor, Stockholms universitet
  Lunds universitet, EC3:207, kl. 10.15
  Avhandlingen finns tillgänglig online.
   
26-28 oktober Shaping Hopeful Futures in Times of Uncertainty: The Challanges and Possibilities of Gender Studies
  The 5th National Congress for Gender Studies in Sweden
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
27-28 oktober Det nionde svenska arbetarhistorikermötet
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
28 oktober Disputation i idéhistoria, Södertörns högskola
  Marie Jonsson: Vad vilja vegetarianerna? En undersökning av den svenska vegetarismen 1900-1935
  Fakultetsopponent: Cecilia Riving, Lunds universitet
  Södertörns högskola, sal MA648, kl. 10.00
  Avhandlingen finns tillgänglig online.
   
10-11 november Politiska periodiseringar: Brott och kontinuitet i svensk politisk historia från Gustav Vasa till rösträttens införande
  För mer information, se workshopens hemsida.
   
11 november Disputation i historia, Karlstads universitet
  Åsa Melin: Olika vägar till enhetlig skola? En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968
  Fakultetsopponent: Esbjörn Larsson, professor, Uppsala universitet.
  Karlstatds universitet, sal 9c203, kl. 13.15.
   
14-15 november 5th Digital History in Sweden Conference: Abundance in a Digital Age
  Lunds universitet.
  För mer information, se Call for papers.
   
23 november Disputation i historia och historiedidaktik, Malmö universitet
  Emilia Frölich: Från Kingston till Göinge - autencitet, identitet och representationer av det förflutna i svensk reggaekultur.
  Fakultetsopponent: Lars Kaijser, professor, Stockholms universitet.
  Malmö universitet, HS aula (med livesändning)
  Kontakta emilia.frolich@mau.se för manus.
   
12 december Sista dag att föreslå paper/paneler till Svenska historikermötet 2023
  För mer information, se mötets hemsida.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson