Kalendarium 2021

 

29 april Sista datum att skicka in förslag till Historisk tidskrifts temanummer 2022 om Empiri.
  För mer information, se inbjudan till skribenter.
   
1 juni Svenska Historiska Föreningens årsmöte 2021
 
Föreningens medlemmar hälsas välkomna till årsmötet 2021, som hålls via zoom. För mer information, se kallelsen. Möteslänk erhålls genom anmälan till kansliet via e-post senast kl. 12:00 den 1 juni.
  Tid: 17:00
   
22-25 juni
ENIUGH Congress
  Den sjätte congressen för Eniugh (European Network in Universal and Global History skulle hållts i Åbo men har på grund av covid 19-pandemin ställts om till digitalt format.
  För mer information, se kongressens hemsida.
   
21-28 augusti
Världshistorikerkongressen i Poznán
OBS! Kongressen har flyttats till den 21-27 augusti 2022
  För mer information, se kongressens hemsida.
   
21 september Föreläsning (via Zoom): Nationella forskarskolans jubileumsförläsningar:
  Glenda Sluga: Women in the History of International Thinking
  För mer information och registrering, se Forskarskolans hemsida.
   
23 september Nytt nationellt seminarium i Zoom om historieundervisning i högskolan
  Hösten 2021 startar ett nationellt seminarium i Zoom för historiker som är intresserade av att diskutera och utveckla historieundervisningen i högskolan.
  För mer information, kontakta arrangörerna.
   
24 september Disputation i ekonomisk historia, Lunds universitet
  Emrah Gülsunar: The State, Parliamentary Legislation and Economic Policy during the Structural Transformation of British Economy, 1700-1850
  För mer information, se Ekonomisk-historiska institutionens vid Lunds universitets hemsida.
   
1 oktober Disputation i historia, Södertörns högskola
  Patrik Höglund: Skeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet
  För mer information, se Diva.
   
7-9 oktober Fjortonde Svenska ekonomisk-historiska mötet i Göteborg
  För mer information, se mötets hemsida.
   
22 oktober Disputation i historia, Uppsala universitet
  John Edman Ansell: Maktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tid
  För mer information, se Historiska institutionens vid Uppsala universitet kalendarium.
   
22 oktober Seminarium, Sveriges kvinno- och genushistoriker
  Kvinnor 2021? Diskussion om Historisk tidskrifts temanummer om kvinnor.
  För mer information, se Skogh:s Facebook-sida
   
25 oktober Sista ansökningsdag för uppdraget som svensk redaktör för Scandinavian Journal of History
  För mer information, se annonsen.
   
27-28 oktober Nionde svenska arbetarhistorikermötet, Helsingborg
  Mer information kommer senare.
   
28 oktober Föreläsning (via Zoom): Nationella forskarskolans jubileumsförläsningar:
  Carl Wennerlind: The History of Scarcity: Economy and Nature in the Age of Capitalism
  För mer information och registrering, se Forskarskolans hemsida.
   
9-10 november Mimers forskarkonferens 2021, Linköping: Tema kulturarv och folkbildning
  För mer information, se Linköpings universitets webbplats.
   
11 november Föreläsning (via Zoom): Nationella forskarskolans jubileumsförläsningar: 
  Silke Schwandt: Digital History in a Medieval Context
  För mer information och registrering, se Forskarskolans hemsida.
   
3 december Disputation i historia, Lunds universitet
  Fredrika Larsson: Conflict in Colours - a comparative study of republican and loyalist murals in Belfast
  För mer information, se HT-fakultetens vid Lunds universitet kalendarium.
   
14 december Föreläsning (via Zoom): Nationella forskarskolans jubileumsförläsningar:
  David Clayton: How to Mitigate an Environmental Crisis: Water Shortages in Hong Kong, 1963-64
  För mer information och registrering, se Forskarskolans hemsida.
   
17 december Disputation i historia, Malmö universitetet
  Per Gunnemyr: Den fjärde kvadratens dilemma – Kunskapsbedömning i en föränderlig historiekultur

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson