Databasen innehåller översiktlig information om pågående forskningsprojekt i historia och närliggande ämnen.

Innehållet baseras dels på Swecris information om finansierade projekt, dels på information från Historisk tidskrift. Projekt-ID hämtas från Swecris. Som startår för doktorandprojekt anges det år de upptogs under ”Nytt om historisk forskning” i Historisk tidskrift. Om inte annat anges är doktorandprojektens längd beräknade till fem år. Ambitionen är att tillhandahålla en så aktuell och samlad information som möjligt beträffande den historievetenskapliga forskningen i landet även om några anspråk på att vara komplett eller fri från felaktigheter inte kan göras.

Databasen uppdateras i början av kalenderåret och projekten plockas bort ur databasen ett år efter planerat slutdatum.

Om uppgifter saknas eller är felaktiga, vänligen kontakta föreningens webbredaktör.

idProjekt-IDProjekttitel SVEProjektitel ENGKoordinerande OrganisationFiansiärStartårSlutårFinansieringstypProjektdeltagare
12021-00183_VRSwedPop - Svenska befolkningsdatabaser för forskningSwedPop - Swedish Population Databases for ResearchUmeå universitetVetenskapsrådet20232026ForskningsinfrastrukturElisabeth Engberg
22022-01081_FormasLandskapsplaneringen och de “odisciplinerade” miljöproblemenReinventing landscape planning for targeting “undisciplined” environmental challengesSveriges lantbruksuniversitetFormas20232025ProjektbidragAndrew Butler; Mattias Qviström; Jonathan Metzger
32022-01689_VRKvinnor som genealoger. Minne, släktskap och identitetsformering i Sverige och Danmark, ca 1400–1750.Women writing genealogy. Memory, kinship and identity formation in Sweden and Denmark c. 1400–1750.Stockholms universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMargaretha Nordquist
42022-01735_VRAtt göra upplysning. Göteborgskvinnor i svensk 1700-talsoffentlighetMaking Enlightenment Happen. Gothenburg Women in 18th-century Swedish Public LifeGöteborgs universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMaria Johansen; Cecilia Rosengren; Matilda Amundsen Bergström
52022-01754_VRTexters auktoritet och antikvarisk dokumentation: Svensk tidigmodern egyptologi i ett europeiskt perspektiv, 1677 – 1739Scripture and Scholarship: The Swedish Search for Ancient Egypt, 1677 – 1739Lunds universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragJoachim Östlund
62022-01812_VRDödsdataDeath DataSödertörns högskolaVetenskapsrådet20232025Bidrag för anställning eller stipendierGabriel Itkes-Sznap
72022-01864_VRRörd av rörelse: kommunicerade erfarenheter av separation under 1500- och 1600-talenMoved Apart: Communicated Experiences of Separation in the Sixteenth and Seventeenth CenturiesLunds universitetVetenskapsrådet20232025Stöd till forskningsmiljöJames Daybell; Susan Broomhall; Lisa Hellman; Svante Norrhem
82022-01905_VRCarbon transnationalism: Samarbete och konflikt kring kol i mellankrigstidens EuropaCarbon Transnationalism: Cooperation and Conflict around Coal in Interwar EuropeKTH, Kungliga tekniska högskolanVetenskapsrådet20232025ProjektbidragPer Högselius; Aliaksandr Piahanau; Marta Musso
92022-01940_VRAtt låta vetenskapliga instrument tala: Teleskop, astronomer och föränderliga forskningspraktiker, 1753-2001Making instruments talk: Telescopes, Astronomers, and Changing Research Practices 1753-2Göteborgs universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragJohan Kärnfelt; Gustav Holmberg
102022-01970_VRKampen om folket. Högern och folket 1870-1930The Struggle for the People. The Conservatives and the People 1870-1930Stockholms universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragNils Edling
112022-02048_VRUnderrättelsenätverk i Sverige 1521–1592Intelligence Networks in Sweden 1521–1592FörsvarshögskolanVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMartin Neuding Skoog
122022-02080_VRKöld. Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istidenFreezing cold. Northern European imaginaries of winter, snow and ice during the Little Ice AgeGöteborgs universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragCecilia Rosengren; Cecilia Sjöholm; Björn Billing
132022-02096_VREn svensk proto-fascist? Rudolf Kjellén och ytterhögerns sociala imaginäraA Swedish Proto-Fascist? Rudolf Kjellén and the Social Imaginary of the Far RightGöteborgs universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragHjalmar Falk
142022-02104_VRVetenskapliga tidskrifter och humanioras formering i Sverige, ca 1850-1920Scholarly journals and the disciplinary formation of the modern humanities in Sweden, c. 1850-1920Lunds universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragIsak Hammar
152022-02111_VRPenningpolitik och penningpraktik: människor och monetära förändringar i det tidigmoderna Sverige.Monetary policies and practices: money and stateformation in early modern SwedenUppsala universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMartin Almbjär; Christopher Pihl
162022-02267_VRTänk om, tänk nytt – monument i 2000-talets demokratierRethink and Reload – Monuments in 21st Century DemocraciesStockholms universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragTanja Schult; Tim Cole
172022-02290_VRStäder och socioekonomisk segregation på lång sikt, 1880-2017Cities and Socio-Economic Segregation over the Long Run, 1880–2017Uppsala universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragJakob Molinder; Martin Önnerfors; John Östh
182022-02303_VRArbete, åldrande och välfärd: pensionsbeteende i Sverige före det moderna pensionssystemet, 1870–1950Work, ageing and welfare: retirement behavior in Sweden before the modern pension system, 1870–1950Lunds universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragHelene Castenbrandt; Luciana Quaranta; Tobias Karlsson
192022-02314_VREfternamn och social rörlighet under tre århundradenSurnames and social mobility across three centuriesStockholms universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMartin Hällsten;Per Engzell; Martin Kolk
202022-02329_VRBarn och ungas vägar ut i världspolitiken: historiska perspektiv på barn och ungas roll i skapandet av ett globalt civilt samhälle 1920-1992Pathways to Global Politics: Children, youth and the making of global civil society 1920–1992Linköpings universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragJoel Löw; Björn Lundberg;Jonathan Josefsson
212022-02371_VRVisshetens arkitekturer: mjukvara, lingvistik, och biologi i planering.Architectures of Certitude: software, linguistics, and biology in planning.Lunds universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragPablo Miranda Carranza
222022-02427_VRFörsta Mötet - En tvärvetenskaplig utvärdering av hur människans ankomst på verkat djurs biodiversitetFirst Contact - a multidisciplinary assessment of the impact of human arrival on faunal biodiversityStockholms universitetVetenskapsrådet20232028Stöd till forskningsmiljöLove Dalén; Anders Götherström; Peter Heintzman; Maja Krzewinska
232022-02444_VRKrisritualer: Statsreligion och krishantering i republikens RomCrisis rituals: Civic religion and crisis management in Republican RomeGöteborgs universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragLewis Webb
242022-02490_VRDen flytande borgen: byggda miljöer och sociala signaler i medeltidens SkandinavienFloating Castles: the Built Environment and Social Signaling in Medieval ScandinaviaLunds universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragMartin Hansson; Brendan Foley
252022-02492_VREn historia om ohållbar integration. Snabbtåg, europeisering och den nordiska triangelns misslyckande, 1985-2005A history of non-sustainable integration. High-speed trains, Europeanisation and the failure of the Nordic triangle, 1985-2005Chalmers tekniska högskolaVetenskapsrådet20232025ProjektbidragAndreas Mørkved Hellenes
262022-02594_VRDen förbisedda maskulina sidan av new age: "Österländsk" kampsportsandlighetThe neglected masculine side of new age: "Eastern" spirituality in martial artsSödertörns högskolaVetenskapsrådet20232025ProjektbidragPer Faxneld
272022-03227_VRDemokrati i det förflutna, i nuet och med perspektiv på framtiden: Ett internationellt nätverk med fokus på historiemedvetande, moraliskt och demokratiskt medvetande i undervisning och forskningDemocracy in the past, the present, and looking to the future: An international network focusing on historical, moral, and democratic consciousness in history education, research and policyLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20232025Stöd till forskningsmiljöHeather Sharp; Silvia Edling; Niklas Ammert; Fredrik Alvén; Jan Löfström
282022-03788_VRBeskattning och inkomstojämlikhet i Afrika söder om Sahara: En historisk jämförande analysTaxation and Income Inequality in Sub-Saharan Africa: A Historical Comparative AnalysisLunds universitetVetenskapsrådet20232026ProjektbidragPrince Young Aboagye; Erik Green; Jutta Bolt
292022-04991_VRRätt utbildning i rätt tid. En longitudinell studie av relationerna mellan arbetsmarknadsprognoser och utbildningsplanering, 1959–2019The right education at the right time. A longitudinal study of the relation between labor market prognoses and educational planning, 1959-2019Stockholms universitetVetenskapsrådet20232025ProjektbidragAndreas Melldahl; Martin Gustavsson
302022-06138_VRLearning, prevention and consequences of antisemitism in the Swedish educational systemLärande, förebyggande och konsekvenser av antisemitism i svensk skolaGöteborgs universitetVetenskapsrådet20232025Stöd till forskningsmiljöOscar Österberg; Lars M Andersson; Malin Thor Tureby; Christer Mattsson; Mirjam Katzin
312022-06143_VRMörk materia och vetenskaplig metodDark Matter DiagnosticsStockholms universitetVetenskapsrådet20232025Bidrag för anställning eller stipendierSimon Allzén
322022-06183_VRAtt samla Förintelsens minnen i Sverige, ett nätverk för transdisciplinära praktiker och perspektiv på samlingar, samlande och etikOn collecting memories of the Holocaust in Sweden, a network for transdisciplinary practices and perspectives on collecting/collections and ethicsStatens historiska museer (SHMM)Vetenskapsrådet20232025Stöd till forskningsmiljöLiv Nilsson Stutz; Britta Z Geschwind; Markus Idvall; Malin Thor Tureby; Fredrik Nilsson
332022-06184_VRGreklands kustlandskap. Bedömning av kustengagemang i senare förhistoriska (7000-1100 f.Kr.) södra Grekland.Populating the coastal landscapes of Greece. Assessing coastal engagement in later prehistoric (7000-1100 BCE) southern Greece.Svenska Institutet i AthenVetenskapsrådet20232024Bidrag för anställning eller stipendierChristopher Nuttall
342022-06205_VRMänskliga rättigheter och den haitiska revolutionen - Rättigheter, ojämlikhet och rörelsetexterHuman Rights and the Haitian Revolution – Rights, Inequality and Movement TextsLunds universitetVetenskapsrådet20232025Bidrag för anställning eller stipendierCarl Wilén
352022-06206_VRFIRE-rörelsen (financial independence, retire early) i Sverige och den ekonomiska självhjälpens historia, ca 1875-2025FIRE (financial independence, retire early) and the history of financial self-help: Cultures of capitalism in Sweden c. 1875-2025Lunds universitetVetenskapsrådet20232025Bidrag för anställning eller stipendierCharlotte Nilsson
362022-06218_VRForskarnätverket Minnet av Förintelsen som förmedling, gestaltning och medialiseringThe research network Holocaust memories as intermediation and embodimentLunds universitetVetenskapsrådet20232025Stöd till forskningsmiljöHenrik Rosengren; Odeta Rudling; Ulf Zander; Marianne Sjöland
372022-06226_VREn ny generation antisemitismforskare: Nya perspektiv på genus, sexualitet och judisk identitet i en postsekulär tidA new generation of scholars of antisemitism: Novel approaches to gender, sexuality and Jewish identity in a post-secular conjuncture.Lunds universitetVetenskapsrådet20232024Stöd till forskningsmiljöRebecka Katz Thor; Olof Bortz; Marta Kolankiewicz; Mia Liinason; Hansalbin Sältenberg
382022-06233_VRGästforskare professor Jan GrabowskiVisiting researcher professor Jan GrabowskiLunds universitetVetenskapsrådet20232023Stöd till forskningsmiljöHenrik Rosengren
39IN22-0003_RJSveriges Riksdag 1867–2022: Ett ekosystem av länkad öppen dataSwedish Riksdag 1867–2022: An Ecosystem of Linked Open DataUmeå universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ForskningsinfrastrukturMåns Magnusson; Fredrik Norén
40IN22-0006_RJFrån bokskåpet till skärmen. Digitalisering av likpredikningarna i Skoklosters slottsbibliotekFrom bookcase to screen. Digitizing the funeral sermons of the Skokloster castle libraryStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20232026ForskningsinfrastrukturJonas Häggblom; Susanne Tienken
41IN22-0017_RJMedicinens kommunikation: Digitalisering av svenska medicinska tidskrifter, 1781–2011 (SweMPer)Communicating Medicine: Digitalisation of Swedish Medical Periodicals, 1781–2011 (SweMPer)Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232026ForskningsinfrastrukturYlva Söderfeldt; Solveig Jülich; Anders Hast; Frans Lundgren; Matts Lindström; Ekta Vats
42IN22-0029_RJVitterhetsakademiens bibliotek: ett katalogiserings- och tillgängliggörandeprojektThe Library of the Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities: a cataloging and accessibility projectRiksantikvarieämbetetRiksbankens Jubileumsfond20232025ForskningsinfrastrukturAnnika Eriksson; Henning Hansen
43M22-0002_RJKris, konflikt och klimat – samhällsförändring i Skandinavien år 300–700Crisis, conflict and climate – societal change in Scandinavia 300–700 CEStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20232030ProjektbidragLudvig Papmehl-Dufay; Sven Isaksson;Kerstin Lidén; Gunilla Eriksson; Matti Leino; Anna Kjellström; Clara Alfsdotter; Lena Holmquist; Sven Kalmring; Jan-Henrik Fallgren; Helena Victor; Laszlo Bartosiewicz
44M22-0018_RJVid världens slut. En transdisciplinär utforskning av apokalyptiska föreställningar i dåtid och nutidAt the End of the World: A Transdisciplinary Approach to the Apocalyptic Imaginary in the Past and PresentLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20232028ProjektbidragHannah Strømmen; Mårten Björk; Max Liljefors; Gregor Noll; Lena Liepe; Jayne Svenungsson; David Dunér; Marie Cronqvist; Tormod Otter Johansen; Cristian Norocel; Amanda Lagerkvist; Johannes Stripple; Aaron Goldman; Katharina Keim; Katarina Pålsson; Torbjörn
45M22-0029_RJDet nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialiseringA promised land? Drivers, challenges and opportunities related to the (green) industrialization of Northern SwedenUmeå universitetRiksbankens Jubileumsfond20232029ProjektbidragMattias Näsman; Johan Lundberg; Nils Björling; Magnus Lindmark; Dieter K. Müller; Anna Sofia Lundgren; Malin Rönnblom; Rikard Eriksson; Madeleine Eriksson; Ann-Kristin Bergquist; Mattias Näsman; Roine Viklund; David Scott; Evelina Liliequist; Marcin Rataj
46P22-0151_RJPenningpolitik och pennningpraktik: pengar och statsformering i det tidigmoderna SverigeMonetary policies and practices: money and stateformation in early modern SwedenUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragMartin Almbjär; Christopher Pihl
47P22-0329_RJBevittna Förintelsen: Spanien och Portugal under andra världskrigetWitnessing the Holocaust: Spain and Portugal during the Second World WarUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragSantiago Lopez Rodriguez
48P22-0380_RJMänniskan och misstaget i den artificiella intelligensens epok, 1940–1990The Making of Human Mistakes in the Era of Artificial Intelligence, 1940–1990Stockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025Projektbidrag
49P22-0463_RJMellan liv och död: användning av spiraler i Sverige, ca 1960-1975.Between life and death: intrauterine device (IUD) use in Sweden, ca. 1960-1975.Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragMorag Ramsey
50P22-0619_RJDen emotionella medborgaren: Debatten om livskvalitet och demokratins förändring i 1970-talets Sverige The emotional citizen: Quality-of-life debates and the transformation of democracy in 1970s SwedenUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragLinnea Tillema
51P22-0641_RJItalien före Rom. Att undersöka samspelet mellan kulturell och genetisk variation i Italien före RomarriketItaly before the Romans. Addressing the interplay between genetic and cultural variation in Pre-Roman ItalyGöteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragSerena Sabatini;Gabriele Scorrano
52P22-0798_RJMedialisering av propaganda: från tidningar till botarMediatisation of Propaganda: From Papers to BotsSödertörns högskolaRiksbankens Jubileumsfond20232025ProjektbidragDariya Orlova; Roman Horbyk; Yana Prymachenko
53SAB22-0016_RJBegäret efter det förflutna. Retrofili och queer temporalitet i "1700-talet"Desiring the Past. Retrophilia and Queer Temporality in the "18th Century"Stockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20232023ProjektbidragKristina Fjelkestam
54SAB22-0035_RJMonumentens demokratiska potential i vår tid: Platser för deltagande, social rättvisa och kritisk debattThe Democratic Potential of Monuments in the 21st Century – Creating Sites for Participation, Social Justice and Critical DiscourseStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20232023ProjektbidragTanja Schult
55SAB22-0041_RJLivets förflutna och framtid: Om varande och vetenskapLife's Pasts and Futures: On Being and ScienceLinköpings universitetRiksbankens Jubileumsfond20232024Projektbidrag
56SAB22-0045_RJTurins ’Gold Mine Papyrus’, forntida Egyptens äldsta karta. Nya litterära och administrativa texter av skrivaren Amennakhte (1150 f.Kr.) och sökandet efter hans arkivThe Turin Gold Mine Papyrus, the oldest map from Ancient Egypt. New literary and administrativ texts by the scribe Amennakhte (1150 BC) and the search for his archiveUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20232024ProjektbidragAndreas Dorn
572021-00161_VRSveDigArk – Svensk nationell infrastruktur i digital arkeologi.SweDigArch – The Swedish National Infrastructure for Digital Archaeology.Uppsala universitetVetenskapsrådet20222027ForskningsinfrastrukturKarl-Johan Lindholm
582021-00858_VRFrån gestalter till handling - Den narrativa vändningen i förhistoriskt bildskapande i norra EuropaFrom Shapes to Action (SHACT) – The Narrative Turn in Prehistoric Image-Making in Northern EuropeLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragJan Magne Gjerde; Peter Skoglund; Anna Cabak Rédei; Tomas Persson; Michael Ranta
592021-00881_VRRomer i europeisk magihistoria: Transnationella förbindelser mellan ras, klass, kön och det ockulta, ca 1417 till 1900The Roma in the European History of Magic: Transnational Entanglements of Race, Class, Gender, and the Occult, c. 1417 to 1900Stockholms universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragEgil Asprem
602021-00896_FormasIntegrering av traditionell och lokal kunskap för att förstå ett århundrade av ekosystemförändringar i ArktisIntegrating indigenous and local knowledge to understand a century of Arctic ecosystem changeUmeå universitetFormas20222024ProjektbidragCamilla Sandström; Jon Moen; Keith Larson; Kari Anne Bråthen; Isabelle Brännlund
612021-01002_FormasUrfolksperspektiv på skogsbränder och torka i klimatförändringarnas spår :SápmiIndigenous perspectives on forest fires, drought and climate change: SápmiUppsala universitetFormas20222024ProjektbidragIgnacio Acosta; May-Britt Öhman
622021-01216_VR1800-talets Infobahn: Offentligheten som tidningsinfrastruktur och delat innehållInformation Highways of the 19th Century: The public sphere as newspaper infrastructure and shared contentÖrebro universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragJohan Jarlbrink; Charlotte Nilsson; Patrik Lundell
632021-01219_VRCivilsamhälle utan gränser: Nordisk humanitär hjälpverksamhet under Biafra-krisenCivil Society without Boundaries: Nordic Humanitarianism Facing the Biafra Crisis (BIAFRA)Södertörns högskolaVetenskapsrådet20222024ProjektbidragSusan Lindholm; Carl Marklund; Norbert Götz
642021-01249_VRBofasthet och jakt, mobilitet och jordbruk: Djur, människor och föränderliga landskap i Skandinaviens inland 1000BCE-500CESettled hunters and moving farmers: Humans, animals and the temporalities of landscapes in inland Scandinavia 1000BCE-500CEUppsala universitetVetenskapsrådet20222023ProjektbidragMagnus Odebäck Ljunge; Jan Apel; Joakim Wehlin
652021-01396_VRFantasins LandskapLandscape of ImaginationKonstfackVetenskapsrådet20222024Bidrag för anställning eller stipendierBehzad Khosravi Noori
662021-01409_FormasGrannskapets långa räckvidd: Hälsa, utbildning och inkomst i Landskrona, Sverige, 1904-2015The long reach of the neighborhood: Health, education and earnings in Landskrona, Sweden, 1904-2015Lunds universitetFormas20222025ProjektbidragFinn Hedefalk; Martin Dribe; Gabriel Brea-Martinez
672021-01428_VRDigitaliseringens etik: Föreställningar om Förintelsesamlingars sårbarhetThe Ethical Dilemmas of Digitalization: Vulnerability and Holocaust collectionsMalmö universitetVetenskapsrådet20222025ProjektbidragMalin Thor Tureby; Kristin Wagrell; Jenny Sjöholm
682021-01522_VRInnovationsprocesser, kunskapsförmedlingssystem och mobilitet i Sydskandinavisk stenålderInnovation Processes and Knowledge-Transfer Systems within South Scandinavian Stone Age MobilityLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragKristian Brink; Torbjörn Brorsson; Helena Jankovic Malmström; Anders Högberg
692021-01628_ForteTransformera datainvändning i arkeologiTransforming data rE-use in ARCHaeologyLunds universitetForte20222025OklassificeratNicoló Dell'Unto
702021-01677_FormasKollektiv trafik: Socio-materiell produktion av kollektivtrafik i StockholmPublicness of Public Transport: Socio-Material Production of Shared Mobility in StockholmKTH, Kungliga tekniska högskolanFormas20222025ProjektbidragMartin Emanuel
712021-01723_FormasMiljörättvisa, urfolks landbaserade kunskap och social hållbarhet i SábmeEnvironmental Justice, Land Based Learning and Social Sustainability in SábmeUppsala universitetFormas20222024ProjektbidragKyle Whyte; Kimberly TallBear; May-Britt Öhman
722021-01738_FormasFramtida matföreställningar i global klimatfiktionFuture Food Imaginaries in Global Climate FictionLinnéuniversitetetFormas20222024ProjektbidragJohan Höglund
732021-01834_FormasBortom "oförberedd": Till en integrativ expertis om torkaBeyond “unprepared”: Towards an integrative expertise of droughtKTH, Kungliga tekniska högskolanFormas20222025Projektbidrag
742021-01894_FormasHållbarhetens formativa moment: Hur berättelsen om gränser uppstod och blev en del av ’människans miljö’ Sustainability’s Formative Moment: The Birth of the Boundaries Narrative and the Rise of the ´Human Environment´KTH, Kungliga tekniska högskolanFormas20222025Projektbidrag
752021-01976_VRFlöden och kamp i Trans-HimalayaregionenTrans-Himalayan Flows, Governance and Spaces of EncounterLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragAnandaroop Sen; Gunnel Cederlöf; Jianxiong MA; Christian Daniels
762021-02191_VRLandskap, landanvändning och konnektivitet i det antika Attika, c:a 700-100 f.Kr.Landscapes, Land Use and Connectivity in Ancient Attica, ca. 700–100 BCEUppsala universitetVetenskapsrådet20222025ProjektbidragKaterina (Aikaterini) KOULI; Anton Bonnier
772021-02232_VRTurismstyrning och skapandet av Europa (1918–1957)Tourism Governance and the Making of Europe (1918–1957)Stockholms universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragIgor Tchoukarine; Sune Bechmann Pedersen
782021-02421_VRHögerns kvinnor och jämställdheten: Framväxten av marknadsliberal feminism i Sverige ca 1970-1990Right-wing women and gender equality: The emergence of market-liberal feminism in Sweden, 1970-1990Stockholms universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragHelena Tolvhed
792021-02799_VRTime and People in Pausanias´ Description of GreeceTidsperioder och Människor i Pausanias Rundresa i GreklandUppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragElton Barker; Kyriaki Konstantinidou; Anna Foka
802021-02805_VRUtrikespolitik underifrån: En transnationell historia om hushållspersonal i diplomatins tjänst (ca 1935–1965)The Downstairs of Diplomacy: A Transnational History of Servants´ Roles in Foreign Relations (c. 1935–1965)Uppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragSusanna Erlandsson
812021-02907_VRPolitiken bakom statsbyggande: Att studera investeringar i statlig kapacitet genom debatter i lagstiftande församlingarThe politics of state-building: Studying investments in state capacity through legislative debatesLunds universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragOriol Sabaté Domingo; Agustín Goenaga
822021-02927_VRDen tidigmoderna bergsvetenskapens geografier. En digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691–1826Mapping the geographies of early modern mining knowledge. A digital history of the foreign study tours of the Swedish Bureau of Mines’s, 1691–1826Uppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragMåns Jansson; Olof Karsvall; Jacob Orrje
832021-02936_VRDe samiska skattelandens ursprung: Markfördelning och maktstrukturer 1000 - 1800 e. Kr.The origin of Sámi taxation lands: Land allocation, cultural resilience and external powers 1000-1800 AD.Stiftelsen SilvermuseetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragIngela Bergman; Markus Fjellström; Lars Östlund
842021-03153_VRJämlik i liv och död? Levnadsstandard, ojämlikhet och dödlighet i Sverige 1600-1800.Equal in life and death? Living standard, inequality and mortality in Sweden 1600-1800.Lunds universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragErik Bengtsson; Björn Eriksson; Patrick Svensson; Kathryn Gary
852021-03985_VRIntegreringens förutsättningar: En historisk institutionell analys av integreringsparadigmets framväxt i SverigeThe rise of integration: A historical institutionalist analysis of the emergence of the paradigm of integration in SwedenGöteborgs universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragAnne Berg; Johanna Ringarp
862021-04217_VRHögskolepedagogikens historia. Om universitetets pedagogiska sida sedan 1950-taletThe Swedish History of Higher Education Pedagogy.Göteborgs universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragSusanne Dodillet; Sverker Lundin
872021-04341_VRDen svenska internatskolan som ett nytt forskningsobjekt: Workshop, ansökansarbete och arkivstudierThe Swedish boarding school as a new research object: Workshop with research proposals-work and archive studiesStockholms universitetVetenskapsrådet20222022Stöd till forskningsmiljöGermund Larsson; Daniel Lövheim; Petter Sandgren
882021-05139_VRDen klasskapande skolan: Det statliga skolväsendet och formandet av klassidentiteter i skoltexter från 1860 till 1930School and the making of social class: The state-controlled education and the construction of class-identities in school texts from 1860 to 1930Uppsala universitetVetenskapsrådet20222025ProjektbidragEsbjörn Larsson; Linn Areskoug; Anne Berg; Johan Wickström
892021-06652_VRFörändrade analogier i internationaler relationer: kalla krigs-referensernas återkomst och framtiden för USA-KinarelationerAnalogy change in international relations: The case of the return of the Cold War and the future of US—China relationsStockholms universitetVetenskapsrådet20222024Bidrag för anställning eller stipendierStephanie Winkler
902021-06699_VRArktiska ´Humanimals´ i kriget. En historisk undersökning av relationer mellan människor och djur i Sápmi under andra världskrigetArctic Humanimals and the War. A multispecies history of Sápmi during World War IILinköpings universitetVetenskapsrådet20222024Bidrag för anställning eller stipendierCorinna Röver
912022-00266_VRDen emotionella medborgaren: Livskvalitet och formeringen av emotionell demokrati i 1970-talets SverigeThe emotional citizen: Quality of life-analysis and the formation of emotional democracy in 1970s SwedenUppsala universitetVetenskapsrådet20222022Bidrag för anställning eller stipendierLinnea Tillema
922022-00352_VRMänniskan och misstaget i den artificiella intelligensens epok, 1940–1990The Making of Human Mistakes in the Era of Artificial Intelligence, 1940–1990KTH, Kungliga tekniska högskolanVetenskapsrådet20222025Bidrag för anställning eller stipendierJohan Fredrikzon
932022-00376_VR"Katastrofarkeologi" – Social-ekologiska effekter och anpassningar av vulkanutbrottet Kikai-Akahoya”Palaeo Societal Vulcanology” – K-Ah Social-Ecological Impacts and LegaciesStockholms universitetVetenskapsrådet20222025Bidrag för anställning eller stipendierAripekka Junno
942022-00381_VRSexuell repression: Reformationens effekter på sexuella relationer och uppvaktning, ca 1540-1650Sexual repression: the reformation and sexual relationships in transformation, c. 1540-1650Stockholms universitetVetenskapsrådet20222025Bidrag för anställning eller stipendierPaul Borenberg
952022-01384_VinnovaFossilfri stålproduktion i Sverige - En industris transformeringFossil free steelmaking in Sweden Transformation of an industryJernkontoretVinnova20222022ProjektbidragRasmus Östlund
962022-01797_VRMellan öppenhet och hemligheter: Kontrollen av medicinsk kommunikation i 1900-talets SverigeBetween Openness and Secrecy: Controlling Medical Communication in Twentieth Century SwedenUppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragSolveig Jülich
972022-01800_FormasAtt överleva det otänkbara: ekologisk förstörelse och urfolks överlevnad i Norden och Nordamerika, 1600-2022 (SUN)Surviving the Unthinkable: Ecological Destruction and Indigenous Survivance in North America and the Nordic Countries, 1600-2022 (SUN)LinnéuniversitetetFormas20222025ProjektbidragJanne Lahti; Natale Zappia; Gunlög Fur; Sami Lakomäki
982022-02011_VRSvensk hågkomst av Förintelsen - museer, politik och materialitetSwedish Remembrance of the Holocaust: Museums, Politics, and MaterialityLunds universitetVetenskapsrådet20222022ProjektbidragBritta Geschwind; Björn Magnusson Staaf
992022-02182_VRGunaprabha som en sammanfattare av och kommentator på den buddhistiska Mulasarvastivada-skolans kanoniska klosterregelsamlingGunaprabha as an epitomizer and commentator on the monastic law code of the Mulasarvastivada school of Indian BuddhismUppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragJens Borgland
1002022-02301_VRStudentbostäder som ett experimentellt fält 1870-1970Student housing as a field of experimentation 1870–1970Lunds universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragFredrik Torisson; Mattias Kärrholm
1012022-02407_VRLäsp och halt. Funktionshinder i medeltida Sverige (1250-1500)Lisping and Limping. Disability in Medieval Sweden (1250-1500)Uppsala universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragChristine Ekholst
1022022-02412_VROhälsosam utveckling: orsakerna bakom ojämlikheter i hälsa i Afrika söder om Sahara, 1900-1960Unhealthy development: the origins of health inequalities in Sub-Saharan Africa, 1900-1960Lunds universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragJeanne Cilliers; Jutta Bolt; Daniel Gallardo-Albarran
1032022-05517_VRSvensk straffrättshistoria 1830-1930Swedish Criminal Justice History 1830-1930Lunds universitetVetenskapsrådet20222024ProjektbidragVanessa Barker; Kathryn Gary; John Clegg
1042022-06333_VRForskarskola i islamologiGraduate School in IslamologyLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20222025Stöd till forskningsmiljöOliver Scharbrodt; Simon Sorgenfrei; David Thurfjell; Susanne Olsson; Tomas Lindgren; Jenny Berglund; Göran Larsson
1052022-06335_VRForskarskola i politisk idéhistoriaDoctoral school in the history of political thoughtUppsala universitetVetenskapsrådet20222025Stöd till forskningsmiljöHjalmar Falk; Anders Burman; Julia Nordblad; Victoria Fareld
10621-PR2-0003_OSJewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the HolocaustJewish Couriers: The Forgotten Heroes of the Jewish Resistance during the HolocaustSödertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222024ProjektbidragSylwia Szymanska-Smolkin
10721-PR2-0005_OSTo Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939To Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Södertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222024ProjektbidragJulia Malitska
10821-PR2-0010_OSMaternity in time of “traditional values” and femonationalismMaternity in time of “traditional values” and femonationalismSödertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222024ProjektbidragIeva Bisigirskaite; Yulia Gradskova; Soheyla Yazdanpanah
10921-PR2-0012_OSAn entangled history of the Kulturnation. The German schools in Stockholm and Helsinki 1933-1995.An entangled history of the Kulturnation. The German schools in Stockholm and Helsinki 1933-1995.Södertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222024ProjektbidragSusan Lindholm
11021-PR2-0013_OSPippi Beyond the Border: Pippi Longstocking in the German Democratic RepublicPippi Beyond the Border: Pippi Longstocking in the German Democratic RepublicSödertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222023ProjektbidragInes Soldwisch; Lisa Källström
11121-PR2-0015_OSDistrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia.Distrusting Monuments. Art and The War In Former Yugoslavia.Södertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20222024ProjektbidragGal Kim; Rebecka Katz Thor; Cecilia Sjöholm
112IN21-0020_RJAv Gustavs hand: Digitalisering, digital berikning och förmedling av Gustav III:s arkivGustav's Hand: Digitisation, Digital Enhancement, and Dissemination of the Gustavian CollectionUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ForskningsinfrastrukturFredrik Bjarman; Karl Berglund; Anna Fredriksson; Carina Bromark; Johan Sjöberg; Sebastian Cöllen; Mikael Alm
113IN21-0029_RJA Lexicon of Medieval Nordic Law 2.0A Lexicon of Medieval Nordic Law 2.0Stockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20222023ForskningsinfrastrukturJeffrey Love
114M21-0018_RJMaritima möten: en kontrapunkt till den dominerande landbaserade berättelsen om europeisk förhistoriaMaritime encounters: a counterpoint to the dominant terrestrial narrative of European prehistoryGöteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20222027ProjektbidragAurélien Burlot; Marc Vander Linden; Alvaro Montenegro; Magnus Artursson; Christian Horn; Cecilia Lindhé; Johan Ling; Knut Ivar Austvoll; Boel Bessemer Clark; John Koch; Marta Diaz-Guardamino; Richard J. Chacon; Barry Cunliffe; Martin Sikora; Marcos Hunt O
115MHI19-1466:1_RJSvenska bilder av Italien: reselitteratur under FrihetstidenSwedish Images of Italy: Travel Literature in the Age of LibertySödertörns högskolaRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragStefano Fogelberg Rota
116P21-0012_RJModerna tider 1936Modern Times 1936Lunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragEmil Stjernholm; Fredrik Norén; Pelle Snickars; Maria Eriksson
117P21-0026_RJEtt lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens SkandinavienA Happy Life. Women’s Moral Philosophy in 17th- and 18th-Century ScandinaviaGöteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragMatilda Amundsen Bergström
118P21-0048_RJResande röster - nya perspektiv på utvecklingen av diates i baltiska, slaviska och germanska språkTraveling Voices - The diachronic development of the voice system in Baltic, Slavic, and Germanic branches from a migrational perspectiveStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragYoko Yamazak
119P21-0109_RJIdentitetsformering och kapitalism: Skandinaver och den siamesiska kungliga eliten mellan imperier.Cultivating identities and capitalism: Scandinavians and the Siamese royal elite in-between empires.Lunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragKarin Zackari; Søren Ivarsson
120P21-0222_RJSpridningen av järn bland jägare-samlare i det arktiska området under förhistorisk tidTransmission of iron technology among hunter-gatherers of prehistoric ArcticLuleå Tekniska UniversitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragKristina Söderholm; Eva Hjärthner-Holdar; Ole Stilborg
121P21-0266_RJStone Age Ajvide revisited – intra-site variation, genetic- and social kinshipÅterbesök på Stenålderslokalen Ajvide – variation inom lokalen samt genetiskt- och social släktskapUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragTorsten Günther; Helena Malmström; Paul Wallin
122P21-0301_RJAfrikas vita fläckar: Hur upplysningens geografer rensade kartanUnmapping Africa: Enlightenment Geography and the Making of Blank SpacesUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragPetter Hellström
123P21-0339_RJLiven vi glömde. Psykiatriska patienters livsberättelser i svenska patientjournaler 1880–1910Forgotten Lives. Unearthing Psychiatric Patients' Life Stories in Swedish Patient Files, 1880–1910Lunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragCecilia Riving
124P21-0464_RJEn historia över den ekologiska ekonomin som politiskt tänkande, 1980–2000A History of Ecological Economics as Political Thought, 1980–2000Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragJulia Nordblad
125P21-0484_RJTsardömets tropiker: Växter och Imperium i Sydkaukasien, ca. 1800–1917Tropics of Tsardom: Plants and Empire in the South Caucasus, 1800s–1917Södertörns högskolaRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragOleksandr Polianichev
126P21-0581_RJAuktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsidealAuthority, community and individual freedom – Latin monastic culture and the roots of European educational idealsLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20222024ProjektbidragHenrik Johnsén; Elisabet Göransson; Britt Dahlman; Samuel Rubenson; Katarina Pålsson
127SAB20-0059_RJFotografering av liv och död: Lennart Nilsson, medicin och medier i Sverige, 1940–2010Photographing Life and Death: Lennart Nilsson, Medicine and the Media in Sweden, 1940–2010Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragSolveig Jülich
128SAB21-0047_RJVetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historiaA hat parade through the history of science: Doctoral educations in the history of the Swedish system of higher educationGöteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragHenrik Björck
129SAB21-0070_RJMumiebindor med den fornegyptiska Dödsboken i Museum Gustavianum, UppsalaThe collection of mummy bandages with the ancient Egyptian Book of the Dead in Museum Gustavianum, Uppsala UniversityUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragNils Billing
130SAB21-0071_RJMigrationen till västvärlden och globaliseringen av Chaitanya vaishnavism samt dess gradvisa återkomst till Bengalen, IndienThe Western Migration and Globalization of Chaitanya Vaishnavism and its Gradual Return to Bengal, IndiaStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragFerdinando Sardella
131SAB21-0074_RJANTIKA ROMERSKA TEXTILIER I DÅTID OCH NUTIDAncient Roman Textiles: In Past Societies and in Modern Museum CollectionsGöteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20222022ProjektbidragLena Larsson Lovén
1322019-00191_VRAcceleratorbaserat Jonteknologiskt CentrumThe Accelerator-based Ion Technology CenterUppsala universitetVetenskapsrådet20212024ForskningsinfrastrukturDaniel Primetzhofer
1332020-00323_ForteUtbildningshomogami och ojämlikhet. Konsekvenser av förändrad familjedynamik i Sverige, 1970-2020Educational assortative mating and inequality. Consequences of changing family dynamics in Sweden, 1970-2020Lunds universitetForte20212023OklassificeratTherese Nilsson; Fredrik N G Andersson; Maria Stanfors
1342020-00786_FormasSvensk petrokultur: vanor och beteenden kring fossila bränslen som hindrar klimatåtgärderSwedish petrocultures: Pervasive fossil fuel practices that obstruct climate change mitigationChalmers tekniska högskolaFormas20212024ProjektbidragKristoffer Ekberg; Anna Åberg; Per Lundin; Susanna Lidström
1352020-01097_VRModeller och tolkningar av bronsålderssamhälllen i södra SkandinavienModelling Bronze Age societies in Southern ScandinaviaGöteborgs universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragMagnus Artursson; Knut Ivar Austvoll; Christian Horn; Bettina Schulz Paulsson; Johan Ling
1362020-01155_VRHistorisk tidskriftSwedish History JournalStockholms universitetVetenskapsrådet20212023OklassificeratBo Eriksson
1372020-01156_VRCurrent Swedish ArchaeologyCurrent Swedish ArchaeologyStockholms universitetVetenskapsrådet20212023OklassificeratAlison Klevnäs
1382020-01217_VROpuscula. Årsskrift för de svenska instituten i Athen och RomOpuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and RomeSvenska institutet i RomVetenskapsrådet20212023OklassificeratJulia Habetzeder
1392020-01438_VRMänniskor i brytningstid - en svensk by under den agrara och industriella revolutionenMicro meets macro: Peasant diaries and the transformation of Sweden 1840-1920Sveriges lantbruksuniversitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragJanken Myrdal; Anna Westin; Patrick Svensson
1402020-01443_VRLychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoriaLychnos: Annual of the Swedish History of Science SocietyLunds universitetVetenskapsrådet20212023OklassificeratDavid Dunér
1412020-01489_VRHistorikerna och arkiven: historievetenskap och arkivteori i Sverige 1880–2020Historians and Archives: The history discipline and archival theory in Sweden, 1880–2020MittuniversitetetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragSamuel Edquist; Maria Cavallin Aijmer; Emma Pihl Skoog
1422020-01509_VRScandia. Tidskrift för historisk forskningScandia. Journal for historical researchLunds universitetVetenskapsrådet20212023OklassificeratSvante Norrhem
1432020-01621_VRBortom hamnar: rörelse och konnektivitet i det romerska MedelhavetBeyond ports: Movement and connectivity in the Roman MediterraneanLunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragHenrik Gerding; Darío Bernal Casasola; Stefan Feuser; Maria del Carmen Moreno Escobar; Nicoló Dell'Unto
1442020-01648_VRSkånegåtan och geografier av solidaritet: Platsidentiteter i skuggan av framväxande etnonationalismThe Scania enigma and geographies of solidarity: Place identities in the shadow of growing ethno-nationalismLinköpings universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragDiana Mulinari; Pål Brunnström; Anders Neergaard
1452020-01714_VRSveriges hanterande av krigsbrott under de passiva åren, 1948-2005Sweden’s handling of war crimes during the passive years, 1948-2005MittuniversitetetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragMats Deland
1462020-01778_VRArkiv. Tidskrift för samhällsanalysThe journal Arkiv. Tidskrift för samhällsanalysLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20212023OklassificeratSven Hort
1472020-01788_VRKunskap, magi och hästläkekonst i senantikenKnowledge, Magic and Horse Medicine in Late AntiquityLunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragElisabet Göransson; Britt Dahlman; Paul Linjamaa
1482020-01810_VRGästfrihetens tvetydighet och den interkulturella integrationen i europeiska gränszoner, ca. 1000-1350Ambiguities of Hospitality: Intercultural Integration and Conflict in Host-Guest Relations on the European Borderlands, c. 1000-1350Stockholms universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragTim Geelhaar; Wojciech Jeziersk; Lars Kjær
1492020-01948_VRGöda kapitalismen och möta dess konsekvenser? Utmarksbete på Irland och i Sverige 1350-1850 e. Kr.Feeding Capitalism and Facing its Consequences? Upland Pastoralism in Ireland and Sweden, AD1350-1850Stockholms universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragEugene Costello; Sigrun Dögg Eddudottir; Benjamin Gearey
1502020-02031_VRLång-sökta resultat? En kritisk undersökning av empirin inom antropometrisk historiaTall claims? Re-evaluating the empirical foundations of anthropometric historyGöteborgs universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragStefan Öberg
1512020-02123_VRDöden på Vipeholm. En undersökning om vården av "osnygga obildbara sinnesslöa" och möjlig medveten dödssvältStarved to death? Exploring the care of ´untidy uneducable feebleminded´ patients at Vipeholm asylumLunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragElin Bommenel; Anna Tunlid; Malin Appelquist; Kristina Engwall
1522020-02133_VRAtt forma främlingskap. Statens roll i bildande av sociala tillhörighetskategorier i koloniala Latinamerika, 1590-1700Shaping foreignness. The effects of state action on social categorization processes in colonial Latin America, 1590-1700LinnéuniversitetetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragEleonora Poggio
1532020-02185_FormasFolkrörelsernas kulturarv: omvandling, bevarande och liv i de svenska folkparkerna.The heritage of popular movements: renewal, preservation and life in the Swedish People’s Parks.Lunds universitetFormas20212023ProjektbidragErik Jönsson; Johan Pries
1542020-02285_VRSlyngelåren: Skandinavisk tryckfräckhet och boktryckerinäring ca 1760–1800The Scoundrel Years: Scandinavian impudence of the press and print industry, c. 1760–1800Lunds universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragJesper Jakobsen; Jonas Nordin
1552020-02523_VRHushåll i arbete. Genus, arbetsorganisation och ekonomisk omvandling studerat genom 1800-talets torparhushållChallenging the domestic. Gender division of labour and economic change studied through 19th century crofters’ householdsStockholms universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragCarolina Uppenberg
1562020-02553_VRIslam och den svenska modellen: En longitudinell studie av relationen mellan staten och nationella muslimska organisationerMuslims and the Swedish model: A longitudinal study of state–Muslim civil society relations.Södertörns högskolaVetenskapsrådet20212023ProjektbidragKarin Borevi; Simon Sorgenfrei
1572020-02625_VROliven och Siciliens bio-kulturella arvThe Biocultural Heritage of Sicilian Olive TreesUppsala universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragAnneli Ekblom; Vincenza Ferrara; Anders Brun; Tommaso La Mantia
1582020-02934_VRUtmana berättelsen om det moderna Turkiet. Aleviternas livserfarenheter av religiöst och politiskt engagemang.Challenging the master narrative of modern Turkey. Alevi life experiences of religious and political engagement.Lunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragHege Markussen
1592020-02946_VRBotanisk marginalia: Pressade växter i böcker som nyckel till en nytolkning av botanikens historiaBotanical Marginalia: Pressed Plants in Books as Key to Reinterpreting the History of BotanyUppsala universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragAnna Svensson
1602020-02970_VROrsaker och konsekvenser av energirevolutionen under den lilla istidenThe Causes and Consequences of the Little Ice Age Energy RevolutionLunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragAstrid Kander
1612020-02983_VRMODERNA VIKINGAR I ÖST. Sveriges roll i skapandet av institutioner, elitnätverk och informella praktiker under 1990-talets ekonomiska reformer i RysslandMODERN VIKINGS IN THE EAST. Sweden’s Role in 1990’s Russian Economic Reforms: Institutions, Elite Networks, and Informal PracticesStiftelsen Institutet för FramtidsstudierVetenskapsrådet20212023ProjektbidragIlja Viktorov; Janine Wedel; Gabriel Söderberg
1622020-03124_VRGestaltad politik – Rumsliga diagram över det politiska systemet i globala gymnasieläroböcker i samhällskunskap (1900–)Figuring Politics – Spatial Diagrams of the Political System in Global Upper Secondary School Civics Textbooks (1900–)Uppsala universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragJanne Holmén
1632020-03648_VRHus och sociala praktiker i svenska städer 1600-1850Houses and social practices in Swedish towns 1600-1850Uppsala universitetVetenskapsrådet20212026Stöd till forskningsmiljöGöran Tagesson; Dag Lindström; Linda Qviström; Marie Ulväng; Gunhild Eriksdotter
1642020-03796_VRKolonial expansion och interkulturell diplomati: Internationella fördrag och förhandlingar i Sydostasien (ca 1750-1920)Imperial Expansion and Intercultural Diplomacy: Treaty-making in Southeast Asia, c.1750-1920LinnéuniversitetetVetenskapsrådet20212026Stöd till forskningsmiljöMaarten Manse; Hans Hägerdal; Stefan Eklöf Amirell; Eleonora Poggio; Birgit Tremml-Werner; Preedee Hongsaton; Ariel Lopez
1652020-03817_VRVem ristade på granithällarna i Bohuslän?Tracing carvers on the rocksGöteborgs universitetVetenskapsrådet20212025ProjektbidragChristian Horn; Cecilia Lindhé; Johan Ling; Mark Peternell
1662020-04010_VRElevrörelsen och skoldemokratin: Kollektiva formeringsprocesser, protestrepertoarer och publikt gensvar 1952-1989The school student movement and school democracy: Collective formation processes, repertoires of contention and public response 1952-1989.Stockholms universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragJoakim Landahl; Daniel Lövheim
1672020-04476_VR”Av grundläggande betydelse för den fostran fängelsevistelsen avser att bibringa”: Utbildning av fångvårdens personal och framväxten av välfärdsstatens kriminalpolitik ca 1910-1965"Of utmost importance for the discipline the time served in prison is meant to create": The education of prison officers and the rise of penal welfare, ca 1910-1965Göteborgs universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragAnders Pedersson
1682020-04652_VRStadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880-1930City Faces. Visual culture and social structure in Stockholm, 1880-1930STOCKHOLMS KOMMUNVetenskapsrådet20212025ProjektbidragMagnus Bremmer; Klas Nyberg; Mats Hayen; Anders Hast; Anna Dahlgren; Rebecka Lennartsson
1692020-04808_VRNorra Skandinaviens PionjärerPioneers of northern ScandinaviaStockholms universitetVetenskapsrådet20212026Stöd till forskningsmiljöLove Dalén; Anna Linderholm; Jan Storå
1702020-05031_VRDigital repatriering av kulturarv i det globala söder: En modell för öppen tillgång till museesamlingar som ger inhemska samhällen möjlighet i det brasilianska AmazonasDigital repatriation of cultural heritage in the Global South: A model for open access to museum collections empowering indigenous communities in the Brazilian AmazonGöteborgs universitetVetenskapsrådet20212025ProjektbidragLilian Rebellato; Adriana Muñoz; Cinthya Lana
1712020-05052_VRTerrorism i svensk politik (SweTerror): En multimodal studie av terrorismens konfigurering i parlamentarisk debatt, lagstiftning och politiska nätverk i Sverige 1968–2018Terrorism in Swedish politics (SweTerror): a multimodal study of the configuration of terrorism in parliamentary debates, legislation, and policy networks in Sweden 1968–2018KTH, Kungliga tekniska högskolanVetenskapsrådet20212024ProjektbidragMagnus Ängsal; Daniel Brodén; Mats Fridlund; Patrik Öhberg; Cecilia Lindhé; Jens Edlund
1722020-06358_VRKlassikerna är endast fotnoter till mitt sinne: Neoconfucianism som religiös och pedagogisk praxisThe Classics are Merely Footnotes to My mind: Neo-Confucianism as Religious and Pedagogical PracticeStockholms universitetVetenskapsrådet20212023Bidrag för anställning eller stipendierJohanna Lidén
1732020-06362_VRDöden i förändring: ändringar i gravskick i den senromersk världen, c. 250–600 v.t.Death in Transition: Changing Burial Practices in a Late Roman World (c. 250–600 CE)Göteborgs universitetVetenskapsrådet20212023Bidrag för anställning eller stipendierIrene Selsvold
1742020-06403_VRFörändrande klimathistorier: Institutionalisering av svensk transnationell klimatkunskap 1950–2000Changing Climate Histories: Institutionalising Swedish Transnational Climate Knowledge 1950–2000Uppsala universitetVetenskapsrådet20212023Bidrag för anställning eller stipendierJohan Gärdebo
1752020-06423_VR´Fattigt arbetsfolk´ i Sverige, 1300–1600The Rural Working Poor in Sweden, 1300–1600Sveriges lantbruksuniversitetVetenskapsrådet20212023Bidrag för anställning eller stipendierMartin Andersson
1762020-06548_VRKärnkraftens rum: Samhällen, materialiteter och platser för kärnkraftens kulturarv (NuSPACES)Nuclear Spaces: Communities, Materialities and Locations of Nuclear Cultural Heritage (NuSPACES)Linköpings universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragAnna Storm
1772021-00051_Forte”Dessa barn är oss”— Historiska perspektiv på repatriering och integration av skandinaviska ISIS-barn“These children are us”— Historical Perspectives on the Repatriation and Integration of Scandinavian ISIS ChildrenLunds universitetForte20212023OklassificeratMartina Koegeler-Abdi
1782021-00300_VREtt lycksaligt liv. Kvinnors moralfilosofi i 1600- och 1700-talens SkandinavienA Happy Life. Women´s Moral Philosophy in 17th- and 18th-Century ScandinaviaGöteborgs universitetVetenskapsrådet20212002Bidrag för anställning eller stipendierMatilda Amundsen Bergström
1792021-00316_VRScenkonstens framställning: Processer, politik och skapande i 1700-talets teaterkostymThe Fabrication of Performance: Processes and Politics of Costume-Making in the 18th-CenturyStockholms universitetVetenskapsrådet20212024Bidrag för anställning eller stipendierPetra Dotlacilova
1802021-00467_VRBeroende av boskap. Relationer mellan människor och djur i svenska hushåll, ca 1600-1800Living with Livestock. Human-Animal Relations in Swedish Households, c. 1600-1800Stockholms universitetVetenskapsrådet20212024Bidrag för anställning eller stipendierAnton Runesson
1812021-00495_VRFrån sekulär institution till religiös organisation: Helgedomsshinto i efterkrigstidens JapanFrom Secular Institution to Religious Organization: Shrine Shinto in Postwar JapanUppsala universitetVetenskapsrådet20212024Bidrag för anställning eller stipendierErnils Larsson
1822021-00964_VRNya prinsar: hertig Johan av Östergötland (1589–1618) och ärkehertig Karl av Österrike (1590–1624)New Princes: Johan of Östergötland (1589–1618) and Archduke Charles of Austria (1590–1624)Lunds universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragLiesbeth Geevers
1832021-01006_VRDela land: samisk resursförvaltning före och under nybyggeskolonisationens inledningSharing land: Sami resource management before and under the early phases of settler colonizationUmeå universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragGudrun Norstedt
1842021-01157_VRFrån arbetsavtal till arbetsmäklare: United Farm Workers, jordbruksnäringens landskap och skapandet av modern arbetsprekaritet (1964-2000)From Labor Contracts to Labor Contractors: The United Farm Workers, the Agribusiness Landscape, and the Making of Modern Labor Precarity (1964-2000)Uppsala universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragDonald Mitchell
1852021-01425_VRMusikalisk kolonisering: Skottar och svenskar i södra Afrika, 1770–1850Musical Colonization: Scots and Swedes in Southern Africa, 1770–1850Lunds universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragPhilip Dodds
1862021-01520_VRHumanitarian Great Power? The Local Reception of Refugees in Sweden, 1700-1730Humanitär stormakt? Det lokala flyktingmottagandet i Sverige, 1700-1730Göteborgs universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragSari Nauman
1872021-01697_ForteHur väl fungerar alkoholpolitiska regleringar? En studie av de kausala effekterna på hälsa, fattigdom och kriminalitet under 1900-talets första decennier.An inquiry into the causal effects of alcohol policy interventions: The impact on health, poverty and crime in Sweden during the first quarter of the twentieth centuryHögskolan i JönköpingForte20212023OklassificeratLars-Fredrik Andersson; Liselotte Eriksson; Paul Nystedt
1882021-02108_VREn sekulär bibel: Bibel 2000 i skärningspunkten mellan religion och politik i efterkrigstidens SverigeA secular Bible: Bibel 2000 at the intersection between religion and politics in postwar SwedenStockholms universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragRichard Pleijel
1892021-02593_VRMusikböcker och dennas kulturhistoria i efterreformatorisk Sverige: tillverkning och ägande av böcker för liturgi och andaktCultural History of Music Books in Post-Reformation Sweden: Making and Owning Songbooks of Liturgy and DevotionUppsala universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragSanna Raninen
1902021-02661_VRAtt klassificera det oklassificerbara. Etnicitet i svenska register och epidemiologisk kunskapsproduktion, 1950–2020Classifying the unclassifiable. Ethnicity in Swedish registers and epidemiological knowledge production, 1950–2020Gymnastik- och idrottshögskolanVetenskapsrådet20212023ProjektbidragIda Al Fakir
1912021-02920_VRKonst och vetenskap. Mobilitet och kulturell transfer under FrihetstidenArt and Science. Mobility and Cultural Transfer in the Age of LibertyStockholms universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragSabrina Norlander Eliasson
1922021-03080_VRsijddaj máhttsat betyder "kommer hem" på lulesamiskasijddaj máhttsat means "coming home" in Lule SámiUppsala universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragKimberly TallBea; May-Britt Öhman
1932021-03150_VRAtt överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av Spanska sjukanTo survive a pandemic: Short- and long-term health effects of the 1918 influenza pandemicUmeå universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragLars-Fredrik Andersson; Liselotte Eriksson; Paul Nystedt
1942021-03333_VRSocial ojämlikhet, strukturellt våld och marginalisering i Skandinavien under vikingatidenSocial inequality, structural violence, and marginalisation in Viking-Age ScandinaviaUppsala universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragChristina Fredengren; Ben Raffield; Anna Kjellström
1952021-03370_VRSpinnerskorna i nytt ljus. Arbete och liv innan industrialiseringenSpinning women revisited. Work and life before industrialisationLunds universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragMats Olsson; Malin Nilsson; Kathryn Gary
1962021-03533_VRRevolutionära dieter: svält, vetenskap och litteratur i det tidiga SovjetunionenRevolutionary Diets: Famine, Science, and Literature in Early Soviet RussiaSödertörns högskolaVetenskapsrådet20212023ProjektbidragAsiya Bulatova
1972021-06258_VRUppbyggnaden av kunskap och expertis inom den civila beredskapenThe construction of knowledge and expertise in civil preparednessTotalförsvarets forskningsinstitutVetenskapsrådet20212023ProjektbidragCamilla Eriksson; Fredrik Bertilsson
1982021-06270_VREtt gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska försvaret 1962-2002A mutual commitment? The state, the K-companies and the Swedish economic defense 1962–2002Uppsala universitetVetenskapsrådet20212024ProjektbidragJan Ottosson; Lena Andersson-Skog; Olle Jansson; Martin Eriksson
1992021-06355_VRAtt leva som överlevande: en undersökning av tsunamiöverlevandes politiska-, sociala- och ekonomisk integrationLiving as a Survivor: A Study of the Political, Social and Economic Integration of Tsunami SurvivorsUppsala universitetVetenskapsrådet20212023ProjektbidragLina M. Eriksson; Kåre Vernby
200IN20-0026_RJGammalt vedmaterial i nytt ljusOld Wood in a New LightLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20212024ForskningsinfrastrukturJohannes Edvardsson; Hans Linderholm; Philip Buckland; Dan Hammarlund; Björn Gunnarson; Igor Drobyshev; Björn Nilsson
201IN20-0040_RJArbetarrörelsens minne. Digitalisering av års- och verksamhetsberättelser från LO-förbundens fackliga organisationer 1880-2020Labour's Memory. Digitization of annual and financial reports of blue-collar worker unions 1880-2020Arbetarrörelsens arkiv och bibliotekRiksbankens Jubileumsfond20212023ForskningsinfrastrukturCatalina Benavent; Afelonne Doek; Andreas Marquet; Eva Pettersson; Anders Hast; Silke Neunsinger; Monica Sparrman; Olle Sköld; Theo Erbenius; Örjan Simonson; Isto Huvila
202M20-0026_RJDen glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv c:a 1450-1850The Lost Navy: Sweden's "blue" heritage c. 1450-1850Stockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20212026ProjektbidragNiklas Eriksson; Minna Koivikko; Patrik Höglund; Leos Müller; Dan Johansson; Anna Maria Forssberg; Mirja Arnshav; Andreas Linderoth; Fredrik Kämpe; Simon Ekström; Ingvar Sjöblom
203M20-0041_RJEtablerandet, tillväxten och arvet av en bosättarkoloni: Kvantitativa panelstudier av Kapkolonins politiska ekonomiThe establishment, growth and legacy of a settler colony: Quantitative panel studies of the political economy of the Cape Colony.Lunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20212026ProjektbidragJeanne Cilliers; Erik Green; Dieter von Fintel; Ann Carlos; Auke Rijpma; Kate Ekama; Calumet Links; Anne McCants; Katherine Eriksson; Robert Ross; Igor Martins
204MHI19-1472:1_RJVägar genom det medeltida Rom [Svenska Institutet i Rom]Ways Through Medieval Rome [Swedish Institute in Rome]Göteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20212022ProjektbidragAnna Blennow
205P20-0268_RJResursernas mötespunkt: Globala flöden, militära leveranser och statskapacitet i Östersjöregionen 1740-1815The Resource Nexus: Global Flows, Military Supplies and State Capacity in the Baltic Region, 1740-1815Örebro universitetRiksbankens Jubileumsfond20212023ProjektbidragPatrik Winton; Peter Ericsson
206P20-0322_RJIkoniska skrifter i koloniala Punjab: Sikhisk religion, tryckkultur, och politikIconic Scriptures in Colonial Punjab: Sikh Religion, Print Culture, and PoliticsLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20212023ProjektbidragKristina Myrvold
207P20-0423_RJSjälvradering och glömskans materiella praktiker i 1800-talets StorbritannienSelf-erasure and practices of motivated forgetting in nineteenth-century BritainUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20212023ProjektbidragChris Haffenden
208P20-0469_RJVåld och krigföring bland de nordiska Snörkeramiska grupperna: ett tvärvetenskapligt angreppssättViolence and Warfare in the Nordic Corded Ware Complex: an Interdisciplinary ApproachLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20212023ProjektbidragHelle Vandkilde; Anna Tornberg
209P20-0478_RJProveniens i 1800-talets Europa: Forskningspraktik och begreppProvenance in 19th-Century Europe: Research Practice and ConceptUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20212023ProjektbidragEmma Hagström Molin
210S2-20-0020_OSLanguage Unity and Diversity in the Administrative Writing of the Swedish Baltic EmpireSödertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20212022ProjektbidragOliver Blomqvist
211SAB20-0020_RJGudars skymning. Om den fornnordiska religionens upplösning och dödTwilight of the Gods. On the Disintegration and Demise of Old Norse ReligionStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20212022ProjektbidragOlof Sundqvist
212SAB20-0022_RJFolkhemmet 1900-2020: En tolkningshistoriaThe People’s Home 1900–2020: An interpretationStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20212022ProjektbidragNils Edling
213SAB20-0048_RJAlva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget: Visioner, praktiker och geopolitik vid UNESCO, 1950-1955Alva Myrdal and Cold War International Social Science: Visions, Practices and Geopolitics at UNESCO, 1950-1955Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20212022ProjektbidragPer Wisselgren
214SAB20-0069_RJHar offentligheten en framtid?Thinking publics, building society: Revisiting the history of the public realmUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20212022ProjektbidragAnders Ekström
21517/2019_OSSwedes, emotions and moral diplomacy in the Great Terror. Foreign Office´s rescue operation in the Soviet Union, 1937-38Södertörns högskolaÖstersjöstiftelsen20202022ProjektbidragAndrej Kotljarchuk; Torbjörn Nilsson
2162019-01206_ForteFacklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995Trade-union internationalism and international employer loyalty. The Swedish textile and garment industry and the European integrations 1957–1995Stockholms universitetForte20202022OklassificeratJohan Svanberg
2172019-02493_VRNordiska naturalhistoriker som fashionistas – att tolka smak och ersätta globala varor med lokala under det långa 1700-taletNordic naturalists as fashionistas – interpreting taste and substituting global goods with local in the long 18th centuryUppsala universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragHanna Hodacs
2182019-02547_VRSom man sår får man skörda. Forntida jordbruksmetoder speglade i isotopsammansättningen från arkeologiskt växtmaterialManure matters. Early farming practices inferred from nitrogen analysis of archaeological crop assemblagesLunds universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragMaria Petersson; Per Lagerås; MIKAEL LARSSON; Jakob Bergman; Pål Axel Olsson
2192019-02552_VREn gång bonde, alltid bonde? Hur tidigare generationer av släkt strukturerar levnadsförhållanden i SverigeThe shadow of peasant past: The impact of past generations on living conditions in contemporary SwedenStockholms universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragMartin Hällsten; Per Engzel; Martin Kolk
2202019-02601_VRBuddhistiska heresier: staten, ortodoxi och dissidentmunkar i Burma/MyanmarBuddhist Heresies: The State, Orthodoxy, and Dissident Monks in Burma/MyanmarStockholms universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragNiklas Foxeus
2212019-02620_VRAtt hantera klimatväxlingar: Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen och deras huvudsakliga födaHow to deal with environmental change – the impact of three major environmental events on prehistoric coastal societies and their main prey speciesStockholms universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragSven Isaksson; Kerstin Lidén; Gunilla Eriksson; Aikaterini Glykou
2222019-02664_VRMediekunskaper och kallakrigsberedskap. Masskommunikationsteorier och mediala praktiker i det psykologiska försvarets tjänst, 1953–1985Media knowledge and Cold War preparedness. Mass communication theories and media practices in the service of the Swedish psychological defence, 1953–1985Lunds universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragMarie Cronqvist
2232019-02718_VRKrigföringens ”civiliserade” natur? Brittiska och tyska våldspraktiker i koloniala och inomeuropeiska krig under 1800-taletThe ´Civilised´ Nature of Nineteenth-Century Warfare? British and German Practices of Violence in Colonial and Intra-European WarsUppsala universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragMichelle Gordon
2242019-02739_VRGestalta kunglighet till vardags: Svensk monarki 1809–1973The Everyday Making of Royalty: Swedish Monarchy 1809–1973Stockholms universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragMy Hellsing
2252019-02771_VRTiden ligger i luften: Klockor, temporala infrastrukturer och urbant liv i 1800-talets ParisTime is in the air: Clocks, temporal infrastructures and urban life in nineteenth-century ParisMalmö universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragMustafa Dikec
2262019-02813_VRDet adliga hushållet som akademiThe aristocratic household as academyLunds universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragAnna Nilsson Hammar; Svante Norrhem
2272019-02832_VRWill Kemp and the Genesis of Modern ComedyWill Kemp and the Genesis of Modern ComedyÖrebro universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragPeter Andersson
2282019-02868_VRKlimat och samhälle under bronsåldern på Peloponnesos (Grekland)Climate and ancient societies in Bronze Age Peloponnese (Greece)Uppsala universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragMartin Finné; Erika Weiberg
2292019-02873_VRVisioner om ett samhälle utan Gud: ateismens historia i Sverige 1879-1968Visions of a Society without God: The History of Atheism in Sweden 1879-1968Göteborgs universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragAnton Jansson
2302019-02897_VREkonomisk sinneshistoria: Ekonomiseringen av lukt, smak, ljud, färg och känsel under det industriella genombrottet i SverigeEconomic history of the senses: The economization of smells, sounds, tastes, colors, and tactilities during the industrial breakthrough in SwedenUppsala universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragIngemar Pettersson
2312019-02961_VRShared Spaces – Separated Past? A historical Archaeology of the Sámi Middle Ages and Early Modern Period in Central and Middle SwedenDelat land - åtskiljd historia? En historisk-arkeologisk studie av samisk medeltid och tidigmodern tid i Central- och MellanssverigeStockholms universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragJonas Monie Nordin
2322019-02975_VRMesolitisk mobilitet, territorium och landskapsutnyttjande i södra SkandinavienHunting a notion of Gathered Motion - Mesolithic mobility, territory and land use in southern ScandinaviaLunds universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragLars Larsson; Torbjörn Ahlström; Adam Boethius
2332019-02984_VRSjukdomens organisation: Mobiliseringen av patienter i 1900-talets medicinOrganizing Illness: The Mobilization of Patients in 20th Century MedicineUppsala universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragYlva Söderfeldt
2342019-03028_VRInstitutionell förändring och agrar-ekonomisk tillväxt: Östra Mellansverige Sverige 1810-1880Institutional change and agrarian growth: East Central Sweden 1810-1880Uppsala universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragMats Morell; Marja Erikson
2352019-03102_VRFramtiden i det förflutna. Medeltida skandinaviska föreställningar om det som skulle kommaThe Future in the Past: Medieval Scandinavian Imaginings of What Was to ComeGöteborgs universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragPhilip Lavender
2362019-03162_VRDiplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningarEncountering Diplomacy in early modern maritime Southeast Asia: Actors, Practices and TranslationLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragBirgit Tremml-Werner
2372019-03164_VRKolonial infrastruktur och natur: miljökonsekvenser av järnvägsbygget i Indien, ca 1860-1870Tracks through nature: the railways and environmental consequences of colonial infrastructure in India, c. 1860-1870LinnéuniversitetetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragEleonor Marcussen
2382019-03267_VRTeknologisk förändring och regional utveckling: yrkesstrukturens sammansättning i svenska regioner (1640- 1900)Technological shocks and regional resilience: changing occupational structure and development in the Swedish regions (1640-1900)Göteborgs universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragFinn Hedefalk; Anna Missiaia; Kerstin Enflo; Fredrik Sandgren
2392019-03278_VRInternationella idéer inom UNESCO: Digitala metoder för en global begreppshistoriaInternational Ideas at UNESCO: Digital Approaches to Global Conceptual HistoryUppsala universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragBenjamin Martin; Fredrik Norén
2402019-04117_VRHållbar utveckling i små örikenSustainable development in Small Island Developing StatesLunds universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragAnna Tegunimataka; Andrés Palacio; Cristina Chaminade; Ellen Hillbom
2412019-04183_VRSvenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets SápmiThe Swedish Missionary Society and the education of Sami children and youth in 19th century SápmiUmeå universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragBjörn Norlin
2422019-06278_VREmpatins yttre gränsThe outer periphery of empathyStockholms universitetVetenskapsrådet20202022Bidrag för anställning eller stipendierMari Eyice
2432019-06370_VR(O)synliga kvinnor: Kvinnors rumsliga praktiker och synlighet i urbana miljöer i det republikanska Rom (509 – 27 f.v.t.)(In)visible women: Female spatial practices and visibility in urban spaces in Republican Rome (509–27 BCE)Göteborgs universitetVetenskapsrådet20202022Bidrag för anställning eller stipendierLewis Webb
2442019-06396_VRHushållsteknologi och mänsklig utveckling i låg- och medelinkomstländerHousehold technology and human development in low and middle-income countriesLunds universitetVetenskapsrådet20202022Bidrag för anställning eller stipendierOmar Karlsson
2452020-00437_FormasAtt förverkliga naturens rättigheter: Håller utveckling och demokratiRealizing Rights of Nature: Sustaining Development and DemocracyUppsala universitetFormas20202024ProjektbidragVictoria Enkvist; Marianne Dahlén; Seth Epstein
2462020-00512_FormasEn medierad planet: Makten över de globala hållbarhetsmålens miljödataThe Mediated Planet: Claiming Data for Environmental SDGsKTH, Kungliga tekniska högskolanFormas20202024ProjektbidragAdam Wickberg Månsson; Johan Gärdebo; Sverker Sörlin; Sabine Höhler; Amanda Lagerkvist; Susanna Lidström
2472020-00623_VRKärnkraftsnaturNuclear NaturesLinköpings universitetVetenskapsrådet20202026Bidrag för anställning eller stipendierAnna Storm
2482020-00739_VRAtt höra tystnaden: ras, klass och arkivalisering i Söderns musikarvHearing the Unheard: Race, Class, and Archiving Southern Music HeritageMalmö universitetVetenskapsrådet20202023Bidrag för anställning eller stipendierChristopher Thompson
2492020-00756_VRGlobala periferier: Tranformativ illegal handel i Norden, 1770-1820Global peripheries: Transformative illegal trade in the High North, 1770-1820Uppsala universitetVetenskapsrådet20202023Bidrag för anställning eller stipendierAnna Knutsson
2502020-01146_VRI skärningspunkten mellan formell reglering och informell praktik: Kvinnliga manufakturidkare i den textila hantverkssektorn 1739-1846Between formal regulation and informal practice: Exploring occupational strategies for female entrepreneurs within the textile crafts sector 1739–1846Uppsala universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragCecilia Candréus
2512020-01393_VRAnomala arier? Västerländska rasbiologer och Ainufolket som en "förlorad vit ras," 1868-1941Anomalous Aryans? Western Scientific Racism and the Ainu as a “Lost White Race,” 1868-1941Lunds universitetVetenskapsrådet20202022ProjektbidragJohn Hennessey
2522020-01963_VinnovaSWINNO 3.0 Betydelsefulla nya svenska produkter och processer 1970 tills nuSWINNO 3.0 Significant New Products and Processes in Sweden 1970 to the presentLunds universitetVinnova20202025ProjektbidragJosef Taalbi
2532020-02118_VRDen felande länken? Sardinien och bronsålderns metallhandel mellan Skandinavien, Atlantiska Europa och MedelhavetThe missing link? Sardinia and the Bronze Age Metal Trade between Scandinavia, Atlantic Europe and the Mediterranean.Göteborgs universitetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragZofia Anna Stos-Gale; Johan Ling; Serena Sabatini
2542020-02250_VRDet förlorade kulturarvet: Att öka samverkan mellan digitala filmarkivThe Lost Heritage: Improving Collaborations between Digital Film ArchivesLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20202023ProjektbidragDagmar Brunow
2552020-03462_VinnovaInternationalisering av historieplattformen TrackubackInternationalization of the history platform TrackubackTrackuback ABVinnova20202022ProjektbidragHjalmar Granberg
256In19-0135:1_RJUrdar. En forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdataUrdar. A research infrastructure for archaeological excavation dataUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202023ForskningsinfrastrukturKarl-Johan Lindholm; Nicoló Dell'Unto; Daniel Löwenborg; Philip Buckland; Maria Jonsson; Marcus Smith; Åsa Larsson
257M19-0231:1_RJNyliberalism i Norden. Ett nytt historiskt fältNeoliberalism in the Nordics: Developing an absent themeUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202025ProjektbidragCarl Marklund; Orsi Husz; Erik Bengtsson; Nikolas Glover; David Larsson Heidenblad
258M19-0430:1_RJAtt spåra förbindelser: den bysantinska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100) Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202027ProjektbidragMirjam Lindgren Hjälm; Michael Dunn; Uffe Holmsgaard Eriksen; Myrto Veikou; Ingela Nilsson
259M19-0625:1_RJLAMP: Ett fönster till det förflutna - indoeuropeiska språk och myter LAMP: Languages and Myths of PrehistoryStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20202025ProjektbidragAnders Kaliff; Jenny Larsson
260MXM19-1160:1_RJSkriftlandskap (GLoW): Storskalig analys av kilskriftskorpusen (ca. 3400 fvt till 100 vt)Geomapping Landscapes of Writing (GLoW): Large-Scale Spatial Analysis of the Cuneiform Corpus (c. 3400 BCE to 100 CE)Uppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragJakob Andersson; Rune Rattenborg; Seraina Nett
261P19-0048:1_RJGenuine savings. Mot ett alternativ till BNPGenuine Savings as a measure of sustainable development. Towards a GDP replacement.Lunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragCristian Ducoing; Eoin McLaughlin
262P19-0076:1_RJKarbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slagThe Karbala Story: From Skrimish to Cosmic BattleHögskolan DalarnaRiksbankens Jubileumsfond20202022Projektbidrag
263P19-0097:1_RJDet gömda landskapet. Att lokalisera neolitiska centralplatser med hjälp av fjärranalys, geofysik och arkeologi.Uncovering a hidden neolithic landscape. Locating neolithic monumental sites through remote sensing, geophysics, and archaeology.Göteborgs universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022Projektbidrag
264P19-0142:1_RJVetenskapens glädje – positiva känslors funktion i självbiografier av nobelpristagare i fysikJoy in Science – the Function of Positive Emotions in Autobiographies by Nobel Laureates in PhysicsStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragAnnelie Drakman
265P19-0286:1_RJAtt undersöka relationen mellan natur och samhälle genom urban infrastrukturExamining nature-society relations through urban infrastructureKTH, Kungliga tekniska högskolanRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragDavid Nilsson; Timos Karpouzoglou; Pär Blomkvist
266P19-0287:1_RJEtt europeiskt folk görs synligt: Den illustrerade pressens uppkomst på 1840-talet och transnationell politisk subjektivitetMaking a European People Visible: The Birth of Illustrated News in the 1840’s and Transnational Political SubjectivityUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragJakob Kihlberg
267P19-0384:1_RJDen "oheliga" helgedomen? Att definiera temenos som ett rum för samspel mellan gudar och människor i antikens Grekland 600 f.Kr.-200 e.Kr.The "profanity" of Greek sanctuaries? Defining the temenos as a space for divine-human interaction 600 BC-200 ADUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragGunnel Ekroth
268P19-0419:1_RJFrihetssånger: En studie av en kvinnlig buddhistisk mästares religiösa poesi i femtonhundratalets TibetSongs of Freedom: A Study of the Religious Poetry of a Sixteenth Century Tibetan Female MasterHögskolan i GävleRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragStefan Larsson
269P19-0535:1_RJOlika vägar till välfärdsstaden: samhällsservice, inkludering och det allmänna bästa i Norden 1870–1920Alternative Paths to the Welfare City: Public Services, Inclusion and the Common Good in Nordic Capital Cities 1870–1920Stockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragMats Hallenberg; Magnus Linnarsson
270P19-0740:1_RJGotland i det 3:e årtusendet f.Kr. Arkeogenetik, arkeologi och kulturell mångfaldGotland in the 3rd millennium BC. Archaeogenetics, archaeology and cultural diversityUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragMagdalena Fraser
271P19-0778:1_RJMina drömmars stad: Social mobilitet och tillväxt i Stockholm sedan industriella revolutionenCity of My Dreams: Social Mobility and Growth in Stockholm since the Industrial RevolutionUppsala universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragMounir Karadja; Thor Berger; Erik Prawitz
272P19-0860:1_RJAvkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelserDecoding the Past: A query into enigmatic marking systems, their makers and significationsLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragMaria Nilsson
273P19-0894:1_RJPedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplinSwedish pedagogy: A contested discipline in historical perspectiveUmeå universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragAnders Burman; Joakim Landahl; Anna Larsson
274P19-0937:1_RJSomerville-gruppen och införandet av historiska argument i filosofinThe Somerville-group and the introduction of historical arguments in philosophyLunds universitetRiksbankens Jubileumsfond20202022ProjektbidragFrits Gåvertsson; Jonas Patrik Hansson
2752018-01130_VRBortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendomBeyond the Garden: An Ecocritical Approach to Early Byzantine ChristianityUppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragThomas Arentzen
2762018-01167_VRPå spaning efter kunskap om världen. Skandinaviska resenärer till sjöss 1650–1810In pursuit of global knowledge: Scandinavian ocean travelers 1650-1810Uppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragLeos Müller; Margaret Hunt
2772018-01272_VRSamhälleliga respektive klimatrelaterade orsaker till hungersnöd i norra Europa under tidigmodern tid (cirka 1500–1800)Disentangling socio-political and climatic factors for food insecurity in early modern northern Europe (c. AD 1500–1800)Stockholms universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragAndrea Seim; Fredrik Charpentier Ljungqvist
2782018-01345_VRVarför långtidssjukskrivning? kontinuitet och förändring under 1900-taletWhy long-term sickness absence? Continuity and change during the 20th centuryLunds universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragHelene Castenbrandt; Barbara Ana Revuelta-Eugercios; Kjell Torén
2792018-01387_VRHällristningar och maritim interaktion i Atlantiska EuropaRock art, Atlantic Europe, Words & Warriors (RAW)Göteborgs universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragMarta Diaz-Guardamino; Christian Horn; John Koch; Johan Ling
2802018-01414_VRVatten, gudomlig närvaro och mänskliga behov i grekiska helgedomarWater at ancient Greek sanctuaries: medium of divine presence or commodity for mortal visitors?Uppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragHedvig von Ehrenheim; Axel Frejman; Patrik Klingborg
2812018-01457_VRTill konsumtionens försvar: Reklam, genus och medborgarskap i Sverige under andra världskrigetThe Defense of Consumption: Advertising, gender and citizenship in Sweden during World War IIStockholms universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragKlara Arnberg; Fia Sundevall; Nikolas Glover
2822018-01506_VRDen medicinska spärren. En etnologisk studie av biopolitiskt gränsarbete 1943-1948The medical barrier. An ethnological study of biopolitical borderwork 1943-1948Stockholms universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragMarkus Idvall; Fredrik Nilsson
2832018-01516_VRAfrikanska eliter: Välstånd och fortlevnadAfrican Elites: Wealth Accumulation and PersistenceLunds universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragMorten Jerven; Ellen Hillbom; Erik Green; Jutta Bolt
2842018-01722_VRFöremål för kultur och vetenskapObjects of Culture and ScienceGöteborgs universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragAlexandre Antonelli; Klas Grinell; Aoife O'Brien; Christine Hansen
2852018-01769_VRMusik och miljö under högmedeltidenMusica Mapped and Unmapped: Medieval Music in and of its EnvironmentUppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragMeghan Quinlan
2862018-01800_VREn nordisk queer revolution? Homo- och transaktivism i Danmark, Norge och Sverige 1948-2018A Scandinavian Queer Revolution? Lesbian, Gay, and Trans Activism in Denmark, Norway, and Sweden, 1948-2018Lunds universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragPeter Edelberg; Elisabeth Lund Engebretsen; Jens Rydström; Signe Bremer; Tone Hellesund
2872018-01840_VROmkastade eller persistenta rikedomar? Institutioner och ojämlikhet i rikedomar i en karibisk plantageekonomi, 1750-tal till 1917Reversal of fortune or persistence of wealth? Institutions and wealth inequality in a Caribbean plantation economy, 1750s to 1917Göteborgs universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragKlas Rönnbäck
2882018-01853_VRDen svenska övergången till jämlikhet: Inkomstojämlikhet med nya mikrodata, 1862-1970The Swedish Transition to Equality: Income Inequality with New Micro Data, 1862–1970Lunds universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragJakob Molinder; Svante Prado; Erik Bengtsson
2892018-02051_VRMirakelgrödan: Jordbruksglobalisering utifrån sojabönans skiftande rollerThe Miracle Bean: Agrofood globalization through the lens of the soybeanStockholms universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragUlf Johnsson; Matilda Baraibar; Lisa Deutsch; Janken Myrdal
2902018-02271_VRParallella narrativ, konfliktfylld historia: historiebruk om andra världskriget på Västra Balkan, 1989–2018Segmented narratives, conflicting histories: social memory about the Second World War in the Western Balkans, 1989–2018Uppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragGoran Miljan; Tomislav Dulic; Roland Kostic
2912019-00530_VRDet politiskas primat: forskningsgruppen för politisk teori under François Furet under hans tid som chef för EHESS 1977-85The Primacy of the Political: The Research Group for Political Thought Under François Furet During his Presidency for EHESS 1977-85Högskolan i HalmstadVetenskapsrådet20192022Bidrag för anställning eller stipendierTomas Wedin
2922019-00592_VRSoundwalking. Konsten att lyssnande vandra genom tid, rymd och teknologierSoundwalking. The art of walking and listening through time, space, and technologies.Linköpings universitetVetenskapsrådet20192022Bidrag för anställning eller stipendierJacek Smolicki
2932019-00629_VRUpptakten till "urfolk". Nordisk forskning om samer 1930–1960.Ahead of "indigenous". The Sámi in Nordic scholarly thought 1930–1960.KTH, Kungliga tekniska högskolanVetenskapsrådet20192022Bidrag för anställning eller stipendierOtso Kortekangas
2942019-00767_VRMetod- och begreppsutveckling för en praktikinriktad historiaNew Methods and Concepts for a Practice-Oriented HistoryUppsala universitetVetenskapsrådet20192029Stöd till forskningsmiljöMaria Ågren
2952019-00849_VRFörhistoriska mikrober och människorPrehistoric microbial and human interactionsStockholms universitetVetenskapsrådet20192029Stöd till forskningsmiljöAnders Götherström
2962019-01941_FormasGåendets teknopolitik: Kontinuitet och förändring av gator som offentliga platser i europsiska städerTechno-Politics of Walking: Continuity and Change of Streets as Public Space in Urban EuropeKTH, Kungliga tekniska högskolanFormas20192022ProjektbidragDaniel Normark; Martin Emanuel
2972019-03358_VRAtt samla in mänskligheten: förhistoria, ras och instruktioner för “vetenskapligt” resande, ca 1750–1850Collecting Humanity: Prehistory, Race and Instructions for Scientific Travel, c. 1750-1850Uppsala universitetVetenskapsrådet20192022ProjektbidragLinda Andersson Burnett; Bruce Buchan
298IN18-0955:1_RJSvenska eftermedeltida handskrifter i Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek – ett katalogiserings- och digitaliseringsprojektSwedish Post-medieval Manuscripts at the National Library of Sweden and Uppsala University Library – a catalouging and digitization projectKungliga biblioteketRiksbankens Jubileumsfond20192022ForskningsinfrastrukturJonas Nordin; Patrik Granholm; Eva Nyström; Patrik Åström
299In19-0951:1_RJSvensk industridata - digitalisering och tillgängliggörandeThe Swedish Manufacturing Census - Digitization and Public AccessStockholms universitetRiksbankens Jubileumsfond20192022ForskningsinfrastrukturIngvild Almå; Konrad Burchardi; Timo Boppart; Hannes Malmberg
3002017-00666_VRSwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskningSwedPop: Swedish population databases for researchUmeå universitetVetenskapsrådet20182022ForskningsinfrastrukturElisabeth Engberg
3012018-06064_VRSvensk karibisk kolonialism 1784–1878. Ny forskning genom integration, klassifikation, publikation av spridda och outforskade svenska koloniala arkivSwedish Caribbean Colonialism 1784–1878. Integrating, Classifying, Publishing and Investigating Dispersed Swedish Colonial ArchivesUppsala universitetVetenskapsrådet20182022ProjektbidragFredrik Thomasson; Ale Pålsson; Victor Wilson
3022018-06074_VRDECRYPT: Decryption of historical manuscriptsDECRYPT: Dekryptering av historiska manuskriptUppsala universitetVetenskapsrådet20182024Stöd till forskningsmiljöBeáta Megyesi; Benedek Láng; Michelle Waldispühl; Arno Wacker; Eva Pettersson; Bernhard Esslinger; Alicia Fornes Bisquerra
3032018-06121_VRForntida bilder 2.0. En digital utgåva av de gotländska bildstenarna.Ancient images 2.0. A digital edition of the gotlandic picture stones.Stockholms universitetVetenskapsrådet20182023ProjektbidragAnders Andrén; Laila Kitzler Åhfeldt; Sigmund Oehrl
3042018-06159_VRAtt tilltala överheten: suppliker som kulturarv och källa till kunskapSpeaking to One´s Superiors: Petitions as cultural heritage and sources of knowledgeUppsala universitetVetenskapsrådet20182022ProjektbidragMaria Ågren; Linda Oja; Joakim Nivre
3052018-06172_VRKommunalt självstyre, kollektiva varor och utveckling. Evidens från 1 miljard digitaliserade datapunkterLocal governments, public good provision, and development in Sweden: Evidence from 1 billion observationsInst. för nåringslivsforskn.Vetenskapsrådet20182023ProjektbidragAnna Tompsett; Andreas Madestam; Björn Tyrefors Hinnerich; Per Pettersson Lidbom; Emilia Simeonova
3062018-06216_VRKartläggning av religion i vardagen – medeltida helgonkulter i Sverige och FinlandMapping Lived Religion – medieval cults of saints in Sweden and FinlandLinnéuniversitetetVetenskapsrådet20182023ProjektbidragLena Liepe; Terese Zachrisson; Anders Fröjmark; Sara Ellis Nilsson
307Lanthushållningens genus, kunskapshistoria och agrara kvinnlighet, ca 1900–1965Uppsala universitet20172022DoktorandprojektGustav Berry
308Avhandling inom Nordforsk Center of Excel-lence REXSAC, Resource Extraction and Sustainable Arctic Communi-tiesKTH20172022DoktorandprojektJean-Sébastien Boutet
309Life Course Health and Well-being in a Long Term PerspectiveLunds universitet20172022DoktorandprojektEnrico Debiasi
310Multigenerational Approaches to Social MobilityLunds universitet20172022DoktorandprojektElien van Dongen
311Innovation Waves and Global RestructuringLunds universitet20172022DoktorandprojektEmrah Gülsner
312Long-term Trends in Inequality and Agricultural Policies in Tanzania, 1890-presentLunds universitet20172022DoktorandprojektSascha Klocke
313Economics of Slavery in the Cape Colony: The Rise and FallLunds universitet20172022DoktorandprojektIgor Martin
314Creating Value – Volvo Cars and the Environment, 1970–2000Umeå universitet20172022DoktorandprojektMattias Näsman
315Tankar om livet i Dalarna – Ungas kulturarv och ideal i mötet med digitaliserade källorUppsala universitet)20172022DoktorandprojektÅsa Olovsson
316Income Inequality in an Ageing Population: A Life-Course Approach of the Swedish and Finnish CasesLunds universitet20172022DoktorandprojektLuis Serratos
317Avhandling inom Nordforsk Center of Excellence REXSAC, Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities.KTH 20172022DoktorandprojektCamilla Winqvist
318Mortality and Morbidity from Waterborne Disease and Chemical Exposure in SwedenLunds universitet20172022DoktorandprojektMartin Önnerfors
319The history of Soviet Arctic national parks with particular reference to the role of indigenous communitiesKTH20172022DoktorandprojektDmitry Arzyutov
320Yizkor BooksUppsala universitet20172022DoktorandprojektLior Becker
321Vetande, val, vanor: Kunskap och information i det tidiga 1700-talets svenska lantbrukslitteraturStockholms universitet20172022DoktorandprojektLinnea Bring Larsson
322Möten med moderniteten: Fredrika Bremer-förbundet och Dansk Kvindesamfunds möten med ’Orientens’ och Afrikas kvinnor (ca 1945–1963)Mittuniversitetet20172022DoktorandprojektChristian Gerdov
323Antisemitism in the Scandinavian ReformationsGöteborgs universitet20172022DoktorandprojektMirko Harmel
324Historia i furstendömet Uddeholm: Om betydelsen av klassintressen i Uddeholm AB när bolag, ort och region historieförhand-las, ca 1900–1990Karlstads universitet20172022DoktorandprojektHans Hulling
325Arbete och anspråk: Försörjningens praktik och ideal i Sverige, ca 1760–1880”Uppsala universitet)20172022DoktorandprojektJezzica Israelsson
326Konvojer, tributer och konsuler. Konvojkommissariatet och medelhavssjöfarten 1724–1867Stockholms universitet)20172022DoktorandprojektFredrik Kämpe
327The struggle for urban space: Contested places and policing in Stockholm 1776–1850Uppsala universitet20172022DoktorandprojektTobias Larsso
328Genomförande av statlig skolpolitik på lokal nivå: En fallstudie av Storfors kommun, 1945–1991Karlstads universitet20172022DoktorandprojektÅsa Melin
329Viking-Age Thegns in Scandinavia and England: A Comparative StudyGöteborgs universitet20172022DoktorandprojektDenis Sukhino-Khomenko
330Teaching and learning causality in historyKarlstads universitet20172022DoktorandprojektJoakim Wendell
331I statens tjänst: Ersta diakonis tvångsuppfostringsanstalt Viebäckshemmen (1902–1949)Ersta Sköndal Bräcke högskola20182023DoktorandprojektRebecka Andersen
332Models of Nature on Indigenous Land: Constructing the Soviet Arctic Environment With(out) Indigenous PeopleKTH20182023DoktorandprojektDmitry Arzyutov
333Historisk demografi i AfrikaLunds universitet20182023DoktorandprojektNicolai Baumert
334FOA P – mellan erfarenhet och framtidUppsala universitet20182023DoktorandprojektEric Bergelin
335Antibiotics: A study of the antibiotics research at universities and their relation to changing conditions in the pharmaceutical industryUppsala universitet20182023DoktorandprojektCarl Björvang
336Transnational Mining Companies and Indigenous PeoplesKTH20182023DoktorandprojektJean-Sébastien Boutet
337Historisk demografi i AfrikaLunds universitet20182023DoktorandprojektMichael Chanda Chiseni
338Beatdown Babylon – historia, politik och identitet i reggaekulturen i SverigeMalmö Högskola20182023DoktorandprojektEmilia Frölich
339Rescue Operation ’A Democratic Europe’: Émigré Central European social scientists in search of a stable social order, Britain 1933–1945Lunds universitet20182023DoktorandprojektLise Groesmeyer
340Unga ensamkommandes berättelser om migrationenMalmö Högskola20182023DoktorandprojektEmma Hall
341Regulating Sustainability: Leaders and Laggards in the Environmental Transition of the Swedish Pulp and Paper IndustryUppsala universitet20182023DoktorandprojektSimon Hallberg
342En komparativ narrativanalys av Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis historiebrukalmö Högskola20182023DoktorandprojektJulia Håkansson
343Regulatory Capture of Swedish Bank Regulation and SupervisionUppsala universitet20182023DoktorandprojektCecilia Kahn
344Segregation and Sentiment: The Emotional Practices of Apartheid, 1948–1990Lunds universitet20182023DoktorandprojektJagger Andersen Kirkby
345Bergsmän och gruvfruar – mäns och kvinnors arbetspraktiker vid Sala silvergruva, 1720–1850Uppsala universitet20182023DoktorandprojektCaroline Lindroth
346Nätverksbyggande under svensk senmedeltidStockholms universitet20182023DoktorandprojektOlov Lund
347Skiften och jordbruksutveckling i Mellansverige ca 1750–1880Uppsala universitet20182023DoktorandprojektMaja Lundqvist
348Long-term effects of Japanese colonizationLunds universitet20182023DoktorandprojektLuka Miladinovic
349Villkoren för köpmän som handlade över Östersjön under senmedeltiden och 1500 taletSödertörns högskola20182023DoktorandprojektLovisa Olsson
350Det tidigmedeltida stadsväsendetUppsala universitet20182023DoktorandprojektMichael Otto
351A Union for Tenants – Tenants’ Associations and Tenant Militancy in Urban Sweden 1915–197Ersta Sköndal Bräcke högskola20182023DoktorandprojektHannes Rolf
352Människobildning – En studie av Emilia Fogelklous syn på bildning och fostran åren 1901–1965Umeå universitet20182023DoktorandprojektCharlott Sandén
353Finansiella kriserLunds universitet20182023DoktorandprojektLiang Zhao
354Idrott som kulturarvMalmö universitet20182023DoktorandprojektJohn Berg
355Forskningen i det militärindustriella komplexet: FOA och den svenska försvarsindu-strin 1945–1989Uppsala universitet20182023DoktorandprojektEric Bergelin
356Of one heart: The politics of emotion in English parlamentary elections 1790–1816Stockholms universitet)20182023DoktorandprojektAlvar Blomgre
357Stormakt: Om 1600-talets gymnasieskolorStockholms universitet20182023DoktorandprojektPontus Folkesson
358Stad till salu: Fastighetsägande och fastighetsmarknad i svenska städer ca 1700–1850Uppsala universitet20182023DoktorandprojektJenny Grandin
359Att köra i kapp med döden: Genus i Formel 1 och rally 1950–1999Stockholms universitet20182023DoktorandprojektWilma Sjöberg
360Facklig organisering under skiftande migrationsregimer – Artikulationen av klass, etnicitet/’ras’Stockholms universitet20182023DoktorandprojektDaniel Stridh
361Framställningar av svenskt 1700-tal: En studie av frihetstid och gustaviansk tid i svensk historiekultur 1870–1990Umeå universitet20192024DoktorandprojektDaniel Andersson
362Erfarenheter av privata barnpensionat och spädbarnshem 1915–1975Linköpings universitet20192024DoktorandprojektKlara Andersson
363Bekännelsen och den kungliga nåden: Känslor, diskurser och praktiker i nådeansökningar till Justitierevisionen, 1680–1789Umeå universitet20192024DoktorandprojektSimon Berggren
364Historical and sociological perspectives on applied knowledge sectors in African higher education with a particular focus on colonial and post-colonial MozambiqueKTH20192024DoktorandprojektAraujo Domingos
365En migrationsbegreppshistoriaMalmö universitet20192024DoktorandprojektPeter Eriksson
366Nuclear-hydraulic pioneers: Europe, North America and the formation of an international nuclear-hydraulicKTH20192024DoktorandprojektSiegfried Evens
367De sista jugoslaverna? En studie om konstruktionen, införlivningen och reproduktionen av ett gammalt kulturarv”Umeå universitet20192024DoktorandprojektMersija Fetibegovi
368Kvinnlig pionjär tar ordet – Socialisten Agda Östlunds retoriska karriär från ungdomslogen till riksdagenMalmö universitet20192024DoktorandprojektMagnus Gustafsson
369The Nuclear RhineKTH20192024DoktorandprojektAlicia Gutting
370The genealogy of the ecological turn: The emergence, circulation and convergence of green ideas in Sweden, c. 1950–1970Lunds universitet20192024DoktorandprojektKarl Haikola
371Alternative agencies – Global Environmental Governance through business and civic societyKTH20192024DoktorandprojektThomas Harböll Schröder
372Alternative agencies – Global Environmental Governance through business and civic societyKTH20192024DoktorandprojektJasmin Höglund Hellgren
373Global Environmental Governance – Integrating Earth into History through Concepts and TemporalitiesKTH20192024DoktorandprojektErik Isberg
374Helhetsbedömningar i gymnasieskolans kurser i historiaLinnéuniversitetet20192024DoktorandprojektKristina Kakoulidou
375The Soviet Union’s nuclear watersKTH20192024DoktorandprojektAchim Klüppelberg
376Research-based innovation in Africa – a study of universities and research institutes in a selection of African countries with a special emphasis on MozambiqueKTH20192024DoktorandprojektDomingos Langa
377Global Environmental Governance – Early Formation in the post-WWII decadesKTH20192024DoktorandprojektGloria Samosir
378The migrant generation of 68: Identity construction in the life stories of the migrants who came to Sweden during the anti-semitic campaign in Poland 1968–197Södertörns högskola20192024DoktorandprojektMartin Englund
379Kings in waiting: Ducal and princely courts as pillar and perils of royal power, c. 1550–1610Örebro universitet20192024DoktorandprojektAlexander Isacsson
380Civilsamhället och flyktingarna: Svenska frivilligorganisationers engagemang i flyktingfrågor 1956–1999Örebro universitet20192024DoktorandprojektJames Lancaster
381The Making of the Filipino Homosexual: Science, Homosexuality, and Empire in the Early 20th Century Colonial PhilippinesLinnéuniversitetet20192024DoktorandprojektKiel Ramoz Suarez
382Intern migration under Sveriges industrialisering, ca 1860–1940Uppsala universitet20202025DoktorandprojektJonatan Andersson
383Historieskrivning, temporalitet och minne i den tidiga kvinnorörelsen i SverigeLinköpings universitet20202025DoktorandprojektDaniela Dahl
384Som et smukt, glat æble i hvis rådne indre, en orm gnaver”: Pietistiske syn på spirituel og fysisk sundhedspraksis omkring 1700Lunds universitet20202025DoktorandprojektTrine Gaarde Outzen
385Att forma makten och dess ritualer: Framställningen av maktskapande ritualer i svenska krönikor från 1400- och 1500-taletUppsala universitet20202025DoktorandprojektChristian Hohenthal
386Conspiracism or Global History? Jesuit historians and revolution in the Hispanic realm (1920–1940)Uppsala universitet20202025DoktorandprojektBjörn Holm
387Organiserade kompositörer av konstmusik i Skandinavien 1913–1940Linköpings universitet20202025DoktorandprojektJohan Larson Lindal
388Labour in the Danish West Indies after 1848: Rebellion, Representation and MemoryLunds universitet20202025DoktorandprojektRikke Lie Halberg
389Kapitalregleringar i svensk ekonomisk politik 1939–1989Uppsala universitet20202025DoktorandprojektElisabeth Lindberg
390Brukens roll i laga skiftesprocessen: Arrenden, hushåll och brukandet av jord 1810–1880Uppsala universitet20202025DoktorandprojektEllen Lindblom
391Pälsen – älskad och utskälld: En studie om pälsmode och djurrättLinköpings universitet20202025DoktorandprojektSofie Lindeberg
392Afterlives – Histories of Women Concentration Camp Survivors in SwedenLinköpings universitet20202025DoktorandprojektVictoria Martinez
393Makten över vetenskapen: Forskning, pengar och ideologi i efterkrigstidens SverigeUppsala universitet20202025DoktorandprojektArvand Mirsafian
394Witnessing Nuclear Weapons Tests: Activist Tactics and Authority of Science in the Cold War eraLunds universitet20202025DoktorandprojektAnton Öhman
395Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet: Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995Stockholms universitet20202025DoktorandprojektSusanne Berghofer
396Occupational structure and skill composition of the Swedish labor markets, 1870–2010Göteborgs universitet20202025DoktorandprojektSuvi Heikkuri
397Berättade liv – studier av immigranters livsberättelserMalmö universitet20202025DoktorandprojektMalin Jonsson
398Beretninger i blod og stein: Minneshistorie på FinnskogenKarlstads universitet20202025DoktorandprojektKristin Mikalsen
399The State and Enterprise in an Age of Empire and Decolonisation: A Study on Business Development and Risk Management in Mining in Northern Rhodesia, 1928 to 1968Göteborgs universitet)20202025DoktorandprojektKondwani Happy Ngoma
400Lunds universitet20202025DoktorandprojektLinn Ternsjö
401Idrotts-/friluftshistorisk avhandling inom forsknings-programmet Mistra Sport & OutdoorsKTH20202025DoktorandprojektLiubov Timonina
402Från rojalister och patrioter till liberaler och konservativa: Begrepp och kontext i Sverige 1778–1848Mittuniversitetet20202025DoktorandprojektMattias Warg
403En alternativ klasskamp: Klassformationer och motstånd i hembiträdesyrket 1890–1940Karlstads universitet20202025DoktorandprojektSofi Vedin
404Antagen inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrumKarlstads universitet20212026DoktorandprojektLena Almqvist Nielsen
405Förändring och känslor i svensk kriminaljournalistik mellan 1919–1900Stockholms universitet20212026DoktorandprojektEmmy Atterving
406Preventivmedelsmarknaden och dess reglering 1910–1979: Ett bidrag till den ekonomiska historien om sexualitet och informellt företagandeUmeå universitet20212026DoktorandprojektAnna Inez Bergman
407Facken och frihandeln: Tillkomst och förhandlingar av LO-förbundens handelspolitiska intres-sen ca 1900–2020Stockholms universitet20212026DoktorandprojektLi Eriksdotter Andersson
408Äldres försörjning i den tidiga välfärdsstatenUmeå universitet20212026DoktorandprojektDennis Fahlgren
409Early Modern Casilians – saints, worship, communal identity and memoryStockholms universitet20212026DoktorandprojektRicardo Fernández González
410Den kommunala flickskolans praktiker och gränsdragningar 1928–1968Uppsala universitet20212026DoktorandprojektRebecka Göransdotter
411The Economic Rationality of Danish Lords in the Period of Agrarian Reforms, 1720–182Lunds universitet20212026DoktorandprojektMarkus Hansen
412Kristendomsundervisning och sekulari-sering under 1900-taletUppsala universitet20212026DoktorandprojektEmma Hellström
413Antagen inom forskarskolan Kunskap, ämnen och kvalitet i lärarutbildning och klassrum.Karlstads universitet20212026DoktorandprojektUlrik Holmberg
414The American Soviet Jewry Movement (1960s–1980s)Uppsala universitet20212026DoktorandprojektMandy vand den Houven
415En legitim regent? Genus, maktlegitimering och kungamakt i Norden, ca 1163–1312Göteborgs universitet20212026DoktorandprojektBenjamin Husvik
416Lejd, rustad, försvarad: de militära utskrivningarnas effekter på 1630-talets lokalsamhälleStockholms universitet20212026DoktorandprojektMikael Johansson
417Entreprenöriell kunskap: Ung företagsamhet och utvecklingen av synen på barn, ungdomar och entreprenörskap 1980–2020Lunds universitet20212026DoktorandprojektEvelina Kallträsk
418Mellanstadieelever och meningsfull historieundervisningLinköpings universitet20212026DoktorandprojektPontus Larsen
419Electroterapi – Verktyg i en könad maktkampStockholms universitet20212026DoktorandprojektMichaela Malmberg
420Historical Legacies and Ecologically Unequal Exchange: Argentina, Nitrogen, and SoybeansStockholms universitet20212026DoktorandprojektEnrique Antonio Mejia
421Kvalitetskulturer inom svensk humanistisk forskning i ett jämförande internationellt och historiskt perspektivKTH20212026DoktorandprojektKlara Müller
422Fugitive slave life in the Danish West Indies in the 18th centuryUppsala universitet20212026DoktorandprojektAske Stick
423Visuell mikrohistoria: Den visuella historiens politiska villkorLunds universitet20212026DoktorandprojektKarl Vesterberg
424Skandinaviska nätverk från Karibiska havet till JavasjönStockholms universitet20212026DoktorandprojektGustav Ängeby
425Folkskolan, kulturförmedlingen och sekularisering – Folkskolan som förmedlare av luthersk kultur i industribygd 1842–1919Umeå universitet20212026DoktorandprojektMartin Andersson
426The Education of Women Within Non-Western Modernisation: Teacher Training Colleges for Women in the Late Ottoman Empire and the Early Republic of Turkey (1870–1945)Umeå universitet20212026DoktorandprojektBadegül Eren Aydinlik
427’Mamma är en häxa!’ Relationer mellan mödrar och döttrar i Sverige ca 1920–1940Göteborgs universitet20212026DoktorandprojektRebecka Dahlkvist
428Historicizing the Mediated Planet: Claiming Data for Environmental SDGsKTH20212026DoktorandprojektErik Ljungberg
429Historiemedvetande, erkännandets politik och idéer om elevinflytande: En analys av historieundervisningens roll i en multietnisk skolmiljö i ett segregerat samhälleUmeå universitet20212026DoktorandprojektSimon Lundberg
430Roads to Equality: The Fight for Jewish Emancipation in Sweden ca. 1838–1870Göteborgs universitet20212026DoktorandprojektJens Carlesson Magalhães
431Neutrality or Solidarity? Baltic Security and the League of Nations, 1920–1939Södertörns högskola20212026DoktorandprojektOscar Nygren
432Per Engdahl, den nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascismUmeå universitet20212026DoktorandprojektMikael Rahm
433Impacts and Aspects of Migration to and from the Northern In-land of Sweden, 1900 until TodayUmeå universitet20212026DoktorandprojektSamuel Sundvall
434Väggar, bänkar, skärmar & människor – Om materialitet och skolundervisning i Sverige de senaste etthundra årenUmeå universitet20212026DoktorandprojektAndreas Westerberg
435Sweden, the Greek Junta and the international anti-dictatorial movement, 1967–1974Uppsala universitet20222027DoktorandprojektMatthaios Amanatiadis
436Historia på gränsenMalmö universitet20222027DoktorandprojektTobias Birgersson
437Ett Uber för X: Förmering i stagnationens tidevarvStockholms universitet20222027DoktorandprojektPontus Blüme
438Ubi Est: Medieval readings of ancient Roman artefacts in the urban landscapeLunds universitet20222027DoktorandprojektMagnus Borg
439The long-term health and socioeconomic effects of childhood diseases and preventionLunds universitet20222027DoktorandprojektJohn Brolin
440När makten bygger vägar – infrastrukturprojekt på 1600-taletUppsala universitet20222027DoktorandprojektLisa-Maria Cambladh
441Modern people? The role of farmer households in the development- and modernization process of Sweden 1850–1940Sveriges lantbruksuniversitet20222027DoktorandprojektSofia Carlfjord
442Wealth, War and ModernisationUppsala universitet20222027DoktorandprojektDiego Castañeda Garz
443Colonialism and the socio-economic impact of the indigenous people: The case of Cape ColonyLunds universitet20222027DoktorandprojektBenjamin Chatterton
444Göteborgs universitet20222027DoktorandprojektJuan Pablo Juliá Ciarelli
445Göteborgs universitet20222027DoktorandprojektBezawit Difabachew
446The Emergence of the Green State in SwedenLunds universitet20222027DoktorandprojektJohanna Fink
447"People here are nosy...”: The Swedish diplomats’ practices in the early 18th centuryLunds universitet20222027DoktorandprojektEmma Forsberg
448Två ansikten av nyliberal bostadspolitik: Den danska och den svenska allmännyttans roll och legitimitet 1980–2018Stockholms universitet20222027DoktorandprojektSamuel Faber
449Creating and crafting past(s) in contemporary Ukraine: Digital space and the Ukrainian Institute of National Remembrance in the new decadeLunds universitet20222027DoktorandprojektSebastian Graf
450Sustainable development indicators in Sub Saharan Africa – the impact of off-grid electrificationLunds universitet20222027DoktorandprojektJakob Hannerz
451Prekära anställningar, ojämlikhet och fackliga förhållningssättStockholms universitet20222027DoktorandprojektThea Holmlund
452Skills and technological change: the impact of electrification on the geographic distribution of skill gaps in SwedenLunds universitet20222027DoktorandprojektJonathan Jayes
453De allmänna vaccinationsprogrammen och attityder gentemot vaccin ca 1940–2010Stockholms universitet20222027DoktorandprojektSofia Koernig
454Environmental Innovation – a Case Study of the Swedish Forest Industry since 1970Lunds universitet20222027DoktorandprojektJonas Kreutzer
455Memory of the Double Genocide in Ukraine: Representation of the Holocaust and HolodomorUppsala universitet20222027DoktorandprojektGalyna Kutovska
456Historicizing the Mediated Planet: Claiming Data for Environmental SDGsKTH20222027DoktorandprojektErik Ljungberg
457Gender Equality on the Road to ModernityLunds universitet20222027DoktorandprojektYoussouf Merouani
458South Asians, colonialism and empire-building in the German and British colonies of eastern Africa from the 1880s to 1920s’Uppsala universitet20222027DoktorandprojektBenedict Oldfield
459The long-term health and socioeconomic effects of childhood diseases and preventionLunds universitet20222027DoktorandprojektLiuyan Shi
460When They Became Kings: Unions, Wages and Inequality in 20th century SwedenUppsala universitet20222027DoktorandprojektWilliam Skoglund
461Long-term neighborhood effects on income, health and educationLunds universitet20222027DoktorandprojektVinicius de Souza Maia
462Beer, Breweries, and Brotherhood: Norwegian and Swedish Bre-wery Cartels, 1906–56Uppsala universitet20222027DoktorandprojektKasper Hage Stjern
463Retirement before the welfare state in Sweden from 1500–1850 – a comparative perspectiveLunds universitet20222027DoktorandprojektAnton Svensson
464Constructing a community: The role of History in creating a Swedish-American Identity, 1860–1920Uppsala universitet20222027DoktorandprojektErik Thosteman
465En begrepps- och framtidshistorisk studie av den svenska samförståndsandan under 1900-taletLunds universitet20222027DoktorandprojektRasmus Törnblom
466Migration och mobilitet i det tidigmoderna StockholmStockholms universitet20222027DoktorandprojektLinda Wikland
467Syrian Migration in the Past and PresentLunds universitet20222027DoktorandprojektRami Zalfou
468Eastern Himalayan Borderlands: Region, Community, Labour and En­vironment in 20th century IndiaLinnéuniversitetet20222027DoktorandprojektBrinda Kumar
469Cattle in the Americas: A comparative study of the presence of cattle between 1492 and 1620Linnéuniversitetet20222027DoktorandprojektFranklin Martinez
470Erövringens glömska. Nutida Chile och Salpeterkrigets hi­storiska minneGöteborgs universitet20222027DoktorandprojektStefan Aguirre Quiroga
471Fashioning Philippine Muslim Indigeneity and the Multifaceted Indigenous ArchiveLinnéuniversitetet20222027DoktorandprojektTamara Ann Tinner

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson