Nordiska historikermöten

<a href=

De Nordiska historikermötena har hållits sedan starten i Lund 1905. Mötena arrangeras vanligen vart femte år och cirkulerar mellan olika lärosäten i de nordiska länderna. Svenska Historiska Föreningen samarbetar med sina nordiska systerföreningar för att säkerställa mötenas fortlevnad och kvalitet. Nästa Nordiska historikermöte kommer att hållas i Göteborg den 8-11 augusti 2022. För mer information, se mötets hemsida.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson