Svensk Historisk Bibliografi

Svensk Historisk Bibliografi är den mest kompletta bibliografin över svensk historia. Den digitaliserade bibliografin omfattar över 176 000 poster, inklusive monografier, bokkapitel, uppsatser, recensioner och artiklar i dagstidningar med mera, utgivna mellan 1771 och 2010. För perioden 1771-1976 baserar sig bibliografin på de tryckta volymerna och för perioden 1977-2010 baserar den sig på uppgifter ur den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Sökning i SHB görs via Kungliga Bibliotekets webbplats.

SHB

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson