Svenska Historiska Föreningens blogg

Om bloggen

Åsa Melin har i sin nyutkomna avhandling studerat införandet av nioårig grundskola i Sverige. Detta görs genom att analysera kommunala processer vid etableringen av grundskolan åren 1950–1968. Melins intresse är riktat mot det lokala handlingsutrymmet vilket i övergripande drag beskrivs som lokala intressens och lokala förhållandens betydelse för etableringen.

My PhD dissertation, A Mention to Those not Mentioned: Yizkor Books and Holocaust Memory 1943–2008, is about the so-called Yizkor books and the people who produced them. Yizkor books are a special kind of memorial literature, published to commemorate Jewish communities destroyed in the Holocaust and themselves being the result of communal activity. These two points distinguish the books from other forms of Holocaust commemoration and literature, such as memoirs written by survivors. Around 1,300 books have been published to date, according to Yad Vashem in Israel. Despite the volume of publications, the books are an area of Holocaust commemoration that has gone mostly untouched by the scholarly community.

Att välja bort kött ur sin kosthållning är inget nytt fenomen. I så gott som alla tider har människor av religiösa eller etiska skäl valt att inte äta kött. Den vegetariska rörelsens historia är däremot kortare. I avhandlingen Vad vilja vegetarianerna? En undersökning av den svenska vegetarismen 1900–1935 undersöker idéhistorikern Marie Jonsson den svenska vegetarismen kopplad till Svenska vegetariska föreningen.

För lite drygt 20 år sedan kläcktes en idé om att staten borde satsa rejält på forskarskolor. Syftet var att förbättra villkoren för doktorander och därigenom också öka möjligheterna att de forskarstuderande skrev färdigt sina avhandlingar – förbättra genomströmningen, för att tala med en utbildningspolitisk term. Regeringen satsade på 16 forskarskolor varav en med inriktning mot historia. Idag går denna under namnet Nationella forskarskolan i historiska studier och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Göteborgs universitet, Malmö Universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. Henrik Rosengren, verksamhetsansvarig för den forskarskolan, ger här en kort översikt av forskarskolans utveckling och verksamhet.

Emilia Frölichs avhandling utforskar historiens roll i populärkulturen med särskilt fokus på svensk reggaekultur. Frölich intresserar sig för hur den svenska reggaekulturen förhåller sig till de historiska narrativ, kulturella symboler och ideologiska positioneringar som förknippas med reggaens jamaicanska ursprung, men även hur lokala och nationella representationer av det förflutna används för att förstärka och legitimera den svenska översättningen av reggae.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson