Svenska Historiska Föreningens blogg

Om bloggen

Sedan 2008 har ämnet militärhistoria etablerats som akademisk disciplin vid Försvarshögskolan. Men vad skiljer ämnet från den traditionella historieundervisning som sker vid landets övriga lärosäten? Och vilken roll spelar historieundervisningen i utbildningen av svenska officerare? Enligt Fredrik Thisner, universitetslektor och docent vid Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan, ligger skillnaden snarare i ämnets specialisering än några teoretiska eller metodologiska hänsyn, och han påtalar historieämnets relevans för lärosätets studenter.

Var finns utrymmet för det lustfyllda historieberättandet och vilken roll har historiker att spela för detta? Historiepoddens Robin Olovsson försöker svara på den enda fråga journalister brukar ställa till honom: Varför startade du en podcast om historia?

Vi lever i en tid där ord som faktaresistens, cancelkultur och kunskapsvägran är vanliga, en tid då vi som historiker allt oftare får försvara ett vetenskapligt förhållningssätt. Svenska historiska föreningen har uppmärksammat och upprörts över hur en av våra kollegor – Rouzbeh Parsi – har behandlats i offentligheten och bjudit in honom att reflektera över sina erfarenheter på föreningens blogg.

Kan populärvetenskaplig historia vara mer än lättsam underhållning? Radiojournalisten Tobias Svanelid, programledare för Vetenskapsradion Historia på Sveriges Radio, menar att historikerna borde ta ett större ansvar att delta i samhällsdebatten, och låter sig imponeras av de fåtaliga exempel som finns.

Anser vi att alla barn och unga ska få en ärlig chans att ägna sig åt historia i skolan - då är det sannolikt hög tid att reagera nu! Anders Persson, ordförande för Historielärarnas förening, oroar sig för vad som händer med grundskolans historieundervisning när förslaget om mer tid till ämnet inte verkställs.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson