Scandinavian Journal of History

Scandinavian Journal of History ägs av Svenska Historiska Föreningen tillsammans med sina nordiska systerföreningar i Danmark, Finland, Island och Norge. Den grundades 1976 för att publicera forskningsresultat och information om nordisk historia på engelska och vänder sig i första hand till en internationell publik. Tidskriften utkommer med fem nummer per år och publiceras av Taylor & Francis på uppdrag av de nordiska historiska föreningarna. Liksom Historisk tidskrift är Scandinavian Journal of History indexerad i citeringsdatabasen Web of Science.

Innehållet består av sakkunniggranskade uppsatser om nordisk historia och översikter över ny historisk forskning i och om regionen. Redaktionen prioriterar särskilt bidrag som placerar den nordiska historiska utvecklingen i ett större teoretiskt, regionalt eller globalt sammanhang, liksom studier som jämför nordiska historiska processer och fenomen med andra delar av världen. Förutom uppsatser och översikter publicerar tidskriften även bokrecensioner.

Tidskriftens redaktion består av fem redaktörer och var och en av de fem nordiska historiska föreningarna utser varsin redaktör. Svensk redaktör för Scandinavian Journal of History är docent Hanna Enefalk, lektor vid Karlstads universitet.

Delar av innehållet i Scandinavian Journal of History är öppet tillgängligt via tidskriftens hemsida.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson