Kalendarium

MayakalenderSm

Svenska Historiska Föreningens kalendarium tar upp information av allmänt intresse för svensk historievetenskap. Informationen uppdateras löpande genom webbredaktionens försorg. Svenska Historiska Föreningen ansvarar ej för informationens tillförlitlighet.

För att ge förslag på händelser att publicera i kalendariet, vänligen kontakta föreningens kansli. Föreningen förbehåller sig rätten att redigera informationen före publicering.

 

 


Kalendarium 2023

 

19-21 januari Likhet og ulikhet på 1700-tallet
  Konferens anordnad av det norska sällskapet för 1700-talsforskning.
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
1 februari Sista dag att föreslå abstracts till konferensen Early Modern Women on Politics and Ethics i Göteborg
  För mer information, se Call for papers.
   
3 februari Svenska Sällskapet för 1700-talsstudier och Finska sällskapet för 1700-talsstudier: Forskningsfronten
  Fyra nydisputerade 1700-talsforskare presenterar sina avhandlingar.
  För mer information, se sällskapets hemsida.
   
10 februari Sista dag att föreslå papers till Eighth Annual Conference on the History of Recent Social Science (HISRESS) 
  För mer information, se Call for Papers.
   
15 februari Sista dag att anmäla abstracts till ECREA Communication History Section Workshop
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
17 februari Disputation i historia, Lunds universitet
  Karl Haikola. Framtidens fragmentering: Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet
  Fakultetsopponent: Jenny Andersson, Uppsala universitet
  Lunds universitet, LUX, sal C121, kl. 10.
   
1 mars Sista dag att skicka in abstracts till konferensen Läskultur, materialitet och sociala praktiker: Herrgårdsbibliotek under 1700-1800-talen 
  För mer information, se Call for Papers.
   
3 mars Disputation i historia, Uppsala universitet
  Eric Bergelin. Planeringsforskningens genombrott. Försvarets forskningsanstalt och det globala kalla krigets planeringsexperter
  Fakultetsopponent: Jenny Andersson, Uppsala universitet
   
15 mars Sista dag att anmäla paneler och papers till Lifetimes Conference 2023
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
15 mars Sista dag att föreslå papers till den 16:e årliga nationella konferensen för historiedidaktisk forskning
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
12-15 april European Social Science History Conference i Göteborg
  För mer information, se ESSHC:s hemsida.
   
3-4 maj Sextonde årliga nationella konferensen för historiedidaktisk forskning
  Linköpings universitet
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
12 maj Disputation i historia, Göteborgs universitet
  Johanna Thorelli. De tjänstvilliga vännernas samhälle: Abraham Brahe och den svenska eliten 1590-1630.
  Opponent: Jan Samuelsson, Mittuniversitetet.
  Sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6. Kl. 13.
  Avhandlingen finns tillgänglig online.
   
12 maj Disputation i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet
  Daniel Andersson. Berättelser om 1700-talet: Frihetstiden och Gustav III:s regeringstid i svensk historiekultur från 1870-tal till 1990-tal
  Opponent: Samuel Edquist, Mittuniversitetet
  Hörsal E, Humanisthuset. Kl. 10.00-12.00
   
17 maj Disputation i historia, Lunds universitet
  Kristoffer Edelgaard Christensen. Governing Black and White - A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900.
  Opponent: Stephen Legg, University of Nottingham
  LUX C121, kl. 10.00.
   
25-27 maj Crises and Turns: Continuities and Discontinuities in Americal Culture, Uppsala universitet
  Den 27:e konferensen av the Nordic Assiciation for American Studies. 
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
26 maj Disputation i historia och historiedidaktik, Malmö universitet
  Emma Hall. Mellan rörelse och stillhet: Minne och flykt i unga människors berättande 2009-2021
  Opponent: Jesper Johansson, Linnéuniversitetet
  Orkanen D138, eller via livesändning. Kl. 13.15-15.00
  För manus, kontakta Emma Hall.
   
26 maj Disputation i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet
  Charlott Wikström. Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap 1902-1931
  Opponent: Johanna Ringarp, Stockholms universitet
  Hörsal E, Humanisthuset. Kl. 10.00-12.00
   
2 juni Disputation i utbildningssociologi, Uppsala universitet
  Gustav Berry. Landsbygdsborgerlig fostran: lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970.
  Fakultetsopponent: Fay Lundh Nilsson, Lunds universitet
   
2 juni Disputation i historia, Örebro universitet
  Alexander Isacsson. Defining Dukeship: The Problem of Royal Spares and Dynasty Formation in Sweden, c. 1560-1622.
  Fakultetsopponent: Anu Lahtinen, Helsingfors universitet.
   
2 juni Disputation i historia och historiedidaktik, Malmö universitet
  Peter Bauer. När slutar invandrarna att vandra? Integrationsfrågan i statlig, kommunal och skolpolitisk diskurs 1967-2000.
  Opponent: Mats Wickström, Åbo akademi
  Odontologiska fakulteten, aulan (2:a våningen), Smedjegatan 9 eller via livesändning. Kl. 13.15-15.00
  För manus, kontakta Peter Bauer.
   
9 juni Disputation i historia och historiedidaktik, Malmö universitet 
  Julia Håkansson. Historia och nationalism: En analys av Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartiets historiska berättelser.
  Opponent: Samuel Edquist, Mittuniversitetet.
  Orkanen D138 eller via livesändning. Kl. 13.15-15.00
  För manus, kontakta Julia Håkansson.
   
9-10 juni Eighth Annual Conference on the History of Recent Social Science (HISRESS)
  Uppsala universitet.
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
14-16 juni 
Svenska historikermötet i Umeå
  Call for papers och sessioner publiceras i juni 2022 med deadline 1 december. 
  Håll dig uppdaterad via mötets hemsida!
   
29 juni - 1 juli ENIUGH (European Network in Universal and Global HIstory)-kongressen i Haag
  För mer information, se kongressens hemsida.
   
9-11 augusti Lifetimes Conference, Oslo
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
17-18 augusti Läskultur, materialitet och sociala praktiker: Herrgårdsbibliotek under 1700-1800-talen
  Löfstad slott
  För mer information, se Call for Papers.
   
23-25 augusti ECREA Communication History History Section Workshop 
  "War, Communication, and Media Resilience in Europe"
  Lund universitet
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
30 augusti - 2 september EAHMH23 (European Association for the History of Medicine and Health)
  Oslo universitet, Norge
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
31 augusti Sista dag för anmälan till symposiet Folkligt skrivande 1750-1950
  För mer information, se inbjudan.
   
31 augusti - 3 september Early-Career Conference for Historians of the Physical Sciences
  Niels Bohr Archive, Köpenhamn
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
1 september Sista dag att föreslå papers till Historical Fictions Research Annual Conference
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
11-14 september Rural History Conference i Cluj-Napoca, Rumänien
  För mer information, se konferensens hemsida.
   
4-5 oktober Folkligt skrivande 1750-1950. Symposium Åbo
  För mer information, se inbjudan.
   
   
5-7 oktober Early Modern Women on Politics and Ethics
  Göteborgs universitet
   

Kalendarium 2024

 23-24 februari Historical Fictions Research Annual Conference
  Malmö universitet
  För mer information, se konferensens hemsida.
   

Äldre kalendarium

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson