Svenska historikermöten

Det Svenska historikermötet (ej att förväxla med De Svenska Historikerdagarna) arrangeras sedan 1999 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med olika lärosäten. Normalt hålls mötena vart tredje år, men det åttonde mötet i Växjö 2019 tidigarelades för att inte infalla samma år som den tjugosjätte världshistorikerkongressen, som ursprungligen var planerad till 2020.

Mötena har sedan starten utvecklats till den självklara återkommande mötesplatsen för svenska historiker och andra som forskar om Sveriges historia. De tre dagar långa mötena brukar samla mellan 350 och 550 deltagare, framför allt från Sverige men även många från utlandet. Programmet består normalt av ett hundratal sessioner, inklusive plenarföreläsningar, debatter, rundabordssamtal och paneldiskussioner. Genom att mötena är öppna för alla ämnen och inriktningar speglar de hela den svenska historievetenskapens bredd och djup och utgör en viktig mötesplats för alla som arbetar vetenskapligt med historia.

För mer information om tidigare och kommande svenska historikermöten, se menyn till höger.

HT session2008

Paneldebatt om Historisk tidskrift på det fjärde Svenska Historikermötet i Lund 2008, arrangerad av Svenska Historiska Föreningen.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson