Femte Svenska historikermötet i Göteborg, 5-7 maj 2011

Det femte Svenska historikermötet arrangerades 2011 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Göteborgs universitet.

Program för Svenska historikermötet 2011

Rapport från Svenska historikermötet 2011, publicerad i Historisk tidskrift 131:3 (2011).

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson