Sjunde Svenska historikermötet i Sundsvall, 2017

Det sjunde Svenska historikermötet arrangerades 2017 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Mittuniversitetet.

Program för Historikermötet i Sundsvall 2017

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson