Nionde Svenska historikermötet i Umeå, 14-16 juni 2023

Ume sommar

 

Det nionde Svenska historikermötet hölls vid Umeå universitet den 14 till 16 juni 2023 och samlade cira 300 deltagare. Totalt pågick 82 sessioner, rundabordssamtal och paneler.

Program för Svenska historikermötet 2023.

 

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson