Nionde Svenska historikermötet i Umeå, 2023

Ume sommar

Det nionde Svenska historikermötet kommer att hållas vid Umeå universitet den 14 till 16 juni 2023. 

Anmälningssidan för abstract öppnar den 5 september 2022, deadline 1 december 2022. För mer information, se mötets hemsida på: svenskahistorikermotet2023.se eller Call for Papers.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson