FörfattareTitelLärosäteÅrSidantalSpråk
Key-Åberg, Karl Vilhelm ViktorDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbrittanien under Gustaf IV Ad. krig emot Napoleon intill konventionen i Stralsund d. 7 sept. 1807..Uppsala1890125svenska
Nordwall, Johan EbbeSvensk-ryska underhandlingar före freden i Kardis : 1658-1661Uppsala1890140svenska
Rydfors, AronDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1624-maj 1630Uppsala1890154svenska
Sandegren, MagnusTill historien om statshvälfningen i Sverige 1809Uppsala189086svenska
Stavenow, LudvigOm riksrådsvalen under frihetstiden : bidrag till svenska riksrådets historiaUppsala1890156svenska
Börjesson, N. MagnusRiksdagen i Stockholm 1655Lund189180svenska
Zetterqvist, Edvard AlexanderGrundläggningen af det svenska väldet i hertigdömena Bremen och VerdenLund1891191svenska
Fåhraeus, Gustaf RudolfOm förändringen av Sveriges allianssystem åren 1680-1682 : i dess sammanhang med de europeiska förvecklingarnaUppsala1891162svenska
Lundin, Carl FredrikWismars pantsättande till Meklenburg-SchwerinUppsala189187svenska
Regnér, Per BengtssonKriget och tillståndet i Vesterbotten 1809 : jämte föregående historik öfver ryssarnes infall i Vesterbotten på 1700-taletUppsala189167svenska
Malmström, OscarBidrag till Svenska Pommerns historia 1630-1653Lund1892151svenska
Heimer, AugustDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och England 1633-1654Lund1893161svenska
Lundberg, BengtDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen från Poltavaslaget 1709 till fredsbrottet 1715Lund1893181svenska
Berg, GustafBidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste : hufvudsakligen i afseende på Småland : akademisk afhandlingUppsala1893307svenska
Jansson, HjalmarSveriges accession till Hannoverska alliansenUppsala1893143svenska
Lundqvist, Karl GustafSveriges krig med staden Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666Uppsala1893176svenska
Nordin, Carl RichardStudien in der ThemistoklesfrageUppsala1893118tyska
Norelius, CharlesKungl. statsutredningen : ett bidrag till finansernas historia under gustavianska tidenUppsala189483svenska
Alquist, Johan AxelRiksdagen i Gefle 1792Uppsala1895208svenska
Blomgren, LewinTh. Mommsens teori om romerska principatet granskad i dess väsentliga punkterUppsala1895189svenska
Clason, SamTill reduktionens förhistoria : gods- och ränteafsöndringarna och de förbudna orternaUppsala1895362svenska
Hamnström, MalteOm realisationsfrågan vid riksdagen i Norrköping år 1800Uppsala1895126svenska
Pira, KarlSvensk-Danska förhandlingar 1593-1600Uppsala1895170svenska
Malmström, OscarNils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687-1697Lund1896185svenska
Wimarson, NilsSveriges krig i Tyskland 1675-1679. 1Lund1897329svenska
Hallendorff, CarlBidrag till det stora nordiska krigets förhistoriaUppsala1897175svenska
Lönborg, Sven ErikAdam af Bremen och hans skildring af Nordeuropas länder och folkUppsala1897181svenska
Rosman, HolgerRasmus Ludvigsson som genealogUppsala1897155svenska
Berggren, Per GustafLars Grubbe, hans lif och verksamhetUppsala1898130svenska
Björkander, AdolfTill Visby stads äldsta historia : ett kritiskt bidragUppsala1898137svenska
Girgensohn, PaulDie skandinavische Politik der Hansa 1375-95Uppsala1898200tyska
Hammargren, Jakob AlbergOm den liturgiska striden under konung Johan IIIUppsala1898252svenska
Hildebrand, KarlJohan III och Europas katolska makter 1568-1580 : studier i 1500-talets politiska historiaUppsala1898321svenska
Olmer, EmilKonflikten mellan Danmark och Holstein-Gottorp 1695-1700 : med särskildt afseende fäst vid Sveriges förhållande till densamma. D. 1Uppsala1898246svenska
Söderqvist, OlofJohan III och hertig Karl : 1568-1575Uppsala1898145svenska
Wahlström, LydiaSveriges förhållande till Danmark 1788-89Uppsala1898168svenska
Öhlander, CarlBidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning. 1, 1617-1645Uppsala1898235svenska
Weibull, LauritzDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike 1629-1631 : ett bidrag till Gustaf II Adolfs och kardinal Richelieus historiaLund189990svenska
Edén, NilsOm centralregeringens organisation under den äldre Vasatiden : 1523-1594Uppsala1899272svenska
Nilsson, Johan WilhelmDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Frankrike under Gustaf IV AdolfUppsala1899125svenska
Carlbom, J. LevinSverige och England 1655-aug. 1657 : P. J. Coyets, Krister Bondes, Georg Fleetwoods beskickningar och förrättningar i Londontraktaten d. 17 juli 1656Lund1900152svenska
Lindell, AugustBidrag till historien om Norrbottens läns bebyggande och odlingLund190096svenska
Fryxell, Karl AxelOm svenska biskopsval under medeltidenUppsala1900137svenska
Nordlund, KarlDen svenska reformationstidens allmänna statsrättsliga idéer i deras samband med den politiska utvecklingenUppsala1900247svenska
Carlbom, Johan LevinMagnus Dureels negotiation i Köpenhamn 1655-57 : Sveriges och Danmarks inbördes förhållande under åren närmast före Karl X:s första danska krigUppsala1901323svenska
Wejle, CarlSveriges politik mot Polen 1630-1635Uppsala1901190svenska
Ekedahl, WaldemarBidrag till tredje koalitionens bildningshistoria (1803-1805)Lund1902279svenska
Hamnström, ErikFreden i FredrikshamnUppsala1902131svenska
Huss, Erik GunnarUndersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i landskapet Västerbotten : åren 1540-1571Uppsala1902178svenska
Söderberg, VernerHistorieskrifvaren Arnold Johan MesseniusUppsala1902147svenska
Grimberg, CarlDe diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Preussen 1804-1808Göteborg1903145svenska
Heden, HjalmarStudier till Danmarks reformations historia : från Fredrik I:s död till slutet af GrefvefejdenGöteborg190369svenska
Carlon, ManfredRyska kriget 1656-1658Lund1903131svenska
Skoglund, AlexandraDe yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige 1441-1487Uppsala1903246svenska
Cederbom, Lars AugustJakob Serenius i opposition mot hattpartiet 1738-1766Lund1904137svenska
Westman, Karl GustafSvenska rådets historia till år 1306Uppsala1904227svenska
Schartau, SigurdFörhållandet mellan Sverige och Hannover 1709-1715Lund1905202svenska
Bratt, ArnoldSveriges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i RijswijkUppsala1905134svenska
Brulin, HermanSverige och Frankrike under nordiska kriget och spanska successionskrisen åren 1700-1701 : till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XIIUppsala1905233svenska
Bååth, Ludvig MagnusBidrag till den kanoniska rättens historia i SverigeUppsala1905229svenska
Höjer, TorvaldStudier i Vadstena klosters och Birgittinordens historia intill midten af 1400-taletUppsala1905360svenska
Vendel, ValdemarUrtima riksdagen i Örebro 1812Göteborg1906169svenska
Holm, RurikJoannes Elai Terserus : hans insats i samtidens kyrkliga, vetenskapliga och politiska lif. 1, Terseri lif och verksamhet intill år 1659Lund1906378svenska
Bergsten, NilsBevillningsutskott vid frihetstidens riksdagarUppsala1906144svenska
Eliaeson, ÅkeBeiträge zur Geschichte Sardiniens und Corsicas im ersten punischen Kriege : quellenkritisch-geschichtliche UntersuchungenUppsala1906119tyska
Jonsson, AxelHertig Karl och Sigismund 1597-1598Uppsala1906179svenska
Almquist, HelgeSverge och Ryssland 1595-1611 : tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens eröfring och den stora dynastiska planenUppsala1907273svenska
Falk, AlbertGustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handelnUppsala1907208svenska
Brisman, SvenRealisationsfrågan 1808-1834. 1, Frågans förhistoria och första framträdande 1808-1818Göteborg1908204svenska
Ingers, EnochErik Lindschöld : biografisk studie. 1.Lund1908264svenska
Sjöstrand, ErikMynt- och bankpolitik under hattväldet 1738-1764Uppsala1908271svenska
Wittrock, GeorgCarl X Gustafs testamente : den politiska striden i Sverige 1660Uppsala1908362svenska
Hjelmqvist, FredrikKriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708Lund1909235svenska
Sörensson, PerSverige och Frankrike 1715-1718 : ett bidrag till kännedomen om Sveriges utrikespolitik efter Carl XII:s återkomst från Turkiet. 1Lund1909173svenska
Carlgren, WilhelmRiksdagsutskott före 1680 : med särskild hänsyn till sekreta utskottetUppsala1909254svenska
Bring, Samuel E.Trollhätte kanals historia till 1844Lund1911355svenska
Falk, ErikSverige och Frankrike från Gustaf II Adolfs död till upplösningen af det svensk-franska förbundet 1632-1634Uppsala1911184svenska
Jacobson, GustafSverige och Frankrike 1648-1652 : alliansens upplösning efter westfaliska fredenUppsala1911180svenska
Tunberg, SvenStudier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelningUppsala1911232svenska
Boëthius, BertilSvenskarne i de nedersachsiska och westfaliska kustländerna : juli 1630-november 1632 till belysning af Gustaf II Adolfs tyska politikUppsala1912373svenska
Carlsson, WaldemarGustaf II Adolf och Stralsund : 1628 - juli 1630Uppsala1912264svenska
Haralds, HjalmarSveriges utrikespolitik 1848 : ett bidrag till belysning af danska frågans första skedeUppsala1912292svenska
Upmark, Gustaf d. y.Om Gustaf Vasas hofUppsala191292svenska
Grade, AndersSverige och Tilsit-alliansen (1807-1810)Lund1913489svenska
Carlsson, Alfred BernhardDen svenska centralförvaltningen 1521-1809 : en historisk öfversiktUppsala1913206svenska
Gihl, TorstenSverige och västmakterna under Karl X Gustafs andra krig med DanmarkUppsala1913252svenska
Rosengren, HildingKarl X Gustaf före tronbestigningen : Pfalzgreven intill tronföljarvalet 1649Uppsala1913261svenska
Dalgren, LarsSverige och Pommern 1792-1806 : statskuppen 1806 och dess förhistoriaUppsala1914186svenska
Edler, Per J.Om börd och befordran under frihetstidenLund1915261svenska
Feuk, JohanSverige på kongressen i Wien 1814-1815 : ett bidrag till kännedomen om Karl Johans yttre politikLund1915351svenska
Lagerroth, FredrikFrihetstidens författning : en studie i den svenska konstitutionalismens historiaLund1915735svenska
Weibull, CurtSaxo : kritiska undersökningar i Danmarks historia från Sven Estridsens död till Knut VILund1915286svenska
Brilioth, YngveDen påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismenUppsala1915385svenska
Carlsson, GottfridHemming Gadh : en statsman och prelat från Sturetiden : biografisk studieUppsala1915354svenska
Lövgren, John BirgerStåndsstridens uppkomst : ett bidrag till Sveriges inre politiska historia under drottning KristinaUppsala1915148svenska
Valentin, HugoFrihetstidens riddarhus : några bidrag till dess karakteristikUppsala1915303svenska
Herlitz, NilsFrån Thorn till Altranstädt : studier över Carl XII:s politik 1703-1706. 1, (1703-1704)Uppsala1916338svenska
Julén, JonatanOm Sveriges statsskuld 1718 och betalningen av densammaUppsala191692svenska
Lorents, YngreEfter Brömsebrofreden : svenska och danska förbindelser med Frankrike och Holland 1645-1649Uppsala1916144svenska
Sjövall, BirgerGeorg Adlersparre och tronfrågan 1809Lund1917405svenska
Blomqvist, TheodorDen första unionskommittén (1839-1844) : jämte en översikt över unionsrevisionismens dittillsvarande utvecklingUppsala1917395svenska
Bohlin, GunnarMilitär statsmakt och individ särskildt i Sverige under Gustaf III:s tid : militär rekrytering, straffrätt och disciplinUppsala1917525svenska
Nylund, MartinG.A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796Uppsala1917285svenska
Reinhold, KlaësReformsällskaperna och de allmänna reformmötena i Örebro år 1849, 1850, 1853Uppsala1917291svenska
Bonnesen, StenStudier över August II:s utrikespolitik 1712-1715. 1Lund1918306svenska
Ahnlund, NilsGustaf Adolf inför tyska krigetUppsala1918430svenska
Rudbeck, GustafSkrifter till Sveriges historia tryckta före år 1600 : med en inledande redogörelseUppsala1919270svenska
Grauers, SvenArvid Bernhard Horn : biografisk studie. 1Göteborg1920291svenska
Carlquist, GunnarCarl Fredrik Scheffer och Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren 1752-1765Lund1920326svenska
Danielson, HildingSverige och Frankrike 1727-1735 / ett bidrag till belysning av Arvid Horns utrikespolitikLund1920363svenska
Enewald, NilsSverige och Finnmarken : svensk Finnmarkspolitik under äldre tid och den svensk-norska gränsläggningen 1751Lund1920261svenska
Steckzén, BirgerKarl Gustaf Wrangels fälttåg 1646-1647 till och med fördraget i UlmLund1920160svenska
Berg, TorJohan Skytte : hans ungdom och verksamhet under Karl IX:s regeringStockholm1920308svenska
Löfgren, Erik O.Sverige-Norge och danska frågan 1848-49 : från stilleståndet i Malmö till den svensk-danska konventionen augusti 1849Uppsala1921285svenska
Montgomery, ArthurSvensk tullpolitik 1816-1911 : översiktUppsala1921239svenska
Forssberg, EinarSverige och Preussen 1810-1815Uppsala1922215svenska
Häggman, JeanStudier i frihetstidens försvarspolitik : ett bidrag till Sveriges inre historia 1721-172Uppsala1922318svenska
Ågren, SvenKarl XI:s indelningsverk för armén : bidrag till dess historia åren 1679-1697Uppsala1922205svenska
Gullstrand, RagnarBidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under 1600-taletStockholm1923156svenska
Evers, ArturDen svenska brännvinslagstiftningens historia. [1], Under frihetstiden till hattväldets fallUppsala1923372svenska
Ekegård, EinarStudier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstidenUppsala1924488svenska
Carlsson, EinarDen ryska giftermålsfrågan under Gustaf IV Adolfs minderårighet och första regeringstidUppsala1925278svenska
Enblom, WalfridPrivilegiestriderna vid frihetstidens början 1719-1723 : ett bidrag till ståndsutjämningens historiaUppsala1925186svenska
Iverus, GustafHertig Karl av Södermanland : Gustav III:s broder. 1, Till ryska krigetUppsala1925227svenska
Landberg, GeorgDe nordiska rikena under BrömsebroförbundetUppsala1925309svenska
Härnelius, AxelBondeledaren Hans Jansson : bidrag till kännedom om svenska allmogens historia under förra hälften av 1800-taletGöteborg1926455svenska
Bolin, StureFynden av romerska mynt i det fria Germanien : studier i romersk och äldre germansk historiaLund1926331svenska
Olsson, RagnarBondeståndet under den tidigare frihetstiden : val, organisation och arbetssättLund1926165svenska
Lundh, HerbertGustaf IV Adolf och Sveriges utrikespolitik 1801-1804 : förhistorien till Sveriges deltagande i det tredje koalitionskriget mot FrankrikeUppsala1926301svenska
Wichman, KnutKarl XIV Johans regering och den liberala oppositionen under 1830-talets senare hälftUppsala1927243svenska
Andersson, IngvarKällstudier till Sveriges historia 1230-1436 : inhemska berättande källor jämte Libellus MagnipolensisLund1928312svenska
Ericsson, GeorgGustav II Adolf och Sigismund : 1621-1623Uppsala1928271svenska
Thyresson, BertilSverige och det protestantiska Europa : från Knäredfreden till Rigas erövningUppsala1928301svenska
Kraft, SalomonTextstudier till Birgittas revelationerStockholm1929196svenska
Beckman, BjarneDalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndetStockholm1930528svenska
Danielsson, CarlProtektionismens genombrott och tulltaxerevisionerna 1715 och 1718 : studier i merkantilistisk tullpolitik i SverigeStockholm1930158svenska
Toijer, DanielSverige och Sigismund 1598-1600 / fördraget i Linköping - riksdagen i LinköpingStockholm1930183svenska
Holst, WalfridCarl Gustaf Tessin under rese-, riksdagsmanna- och de tidigare beskickningsåren : ett bidrag till hans ungdomshistoria och politiskabiografiLund1931454svenska
Schmid, ToniDen helige SigfridLund1931188svenska
Palmstierna, Carl-FredrikSverige, Ryssland och England 1833-1855 : kring novembertraktatens förutsättningarStockholm1932408svenska
Söderberg, TomStora Kopparberget under medeltiden och Gustav VasaStockholm1932501svenska
Fahlborg, BirgerSveriges yttre politik 1660-1664Uppsala1932597svenska
Mellander, KarlJohan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav IIIGöteborg1933271svenska
Swenne, HakonSvenska adelns ekonomiska privilegier 1612-1651 : med särskild hänsyn till Älvsborgs länGöteborg1933366svenska
Bohrn, HaraldSverige, Danmark och Frankrike : från avslutandet av Sveriges förbund med Frankrike i april 1672 till utbrottet av Sveriges krig med Brandenburg i december 1674Stockholm1933404svenska
Bolin, GunnarStockholms uppkomst : studier och undersökningar rörande Stockholms förhistoriaStockholm1933488svenska
Kumlien, KjellKarl Knutssons politiska verksamhet 1434-1448Stockholm1933315svenska
Lindberg, FolkeVästerviks historia 1275-1718Stockholm1933496svenska
Liljedahl, RagnarSvensk förvaltning i Livland 1617-1634Uppsala1933557svenska
Wendt, EinarDet svenska licentväsendet i Preussen 1627-1635Uppsala1933268svenska
Lönnroth, ErikSverige och Kalmarunionen : 1397-1457Göteborg1934387svenska
Holmberg, NilsMedelklassen och proletariatet : studier rörande 1840-1841 års riksdag och dess förutsättningar i svenskt samhällslivLund1934262svenska
Lundqvist, Bo V:sonSverige och den Slesvig-Holsteinska frågan 1849-50Uppsala1934375svenska
Hedar, SamuelEnskilda arkiv under karolinska enväldet : studier i svensk arkivhistoria och räfstepolitikLund1935372svenska
Löfqvist, Karl-ErikOm riddarväsen och frälse i nordisk medeltid : studier rörande adelsståndets uppkomst och tidigare utformningLund1935279svenska
Hennings, BethGustav III som kronprinsStockholm1935451svenska
Sommarström, HugoFinland under striderna mellan Sigismund och hertig Karl. 1, Klas Flemings tidStockholm1935384svenska
Staf, NilsMarknad och möte : studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tidStockholm1935387svenska
Tham, WilhelmAxel Oxenstierna : hans ungdom och verksamhet intill år 1612Stockholm1935323svenska
Engström, StenBo Jonsson 1. Till 1375Uppsala1935331svenska
Höjer, Torvald T:sonCarl Johan i den stora koalitionen mot Napoleon : från landstigningen i Stralsund till stilleståndet i RendsburgUppsala1935422svenska
Jansson, AllanFörsvarsfrågan i svensk politik från 1809 till KrimkrigetUppsala1935724svenska
Lögdberg, Gustaf AdolfDe nordiska konungarna och tyska orden : 1441-1457Uppsala1935326svenska
Grönberg, ErikBankosedelfrågan under inflationstiden 1808-1812 : studier i den svenska valutans historiaLund1936320svenska
Wadén, IngelBerättande källor till Calmarkrigets historiaLund1936327svenska
Wolontis, JosefKopparmyntningen i Sverige 1624-1714Lund1936327svenska
Arfwidsson, FredrikFörsvaret av Östersjöprovinserna 1708-1710. 1/2:1Uppsala1936422svenska
Swedlund, RobertGrev- och friherreskapen i Sverige och Finland : donationerna och reduktionerna före 1680Uppsala1936364svenska
Arnoldsson, SverkerSvensk-fransk krigs- och fredspolitik i Tyskland 1634-1636.Göteborg1937342svenska
Arnell, StureDie Auflösung des livländischen Ordenstaates : das schwedische Eingreifen und die Heirat Herzog Johans von Finnland 1558-1562Lund1937278svenska
Svalenius, IvanGeorg Norman : en biografisk studieLund1937260svenska
Hildebrand, BengtC. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837 : bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia. 1, Tiden till 1826Stockholm1937521svenska
Göransson, JeanAftonbladet som politisk tidning 1830-1835Uppsala1937320svenska
Jägerskiöld, StigSverige och Europa 1716-1718 : studier i Karl XII:s och Görtz' utrikespolitikUppsala1937488svenska
Clemensson, GustafFlottans förläggning till Karlskrona : en studie i flottstationsfrågan före år 1683Lund1938209svenska
Eriksson, SvenSvensk diplomati och tidningspress under KrimkrigetGöteborg1939423svenska
Ljung, Sven Johan GustafErik Jöransson Tegel : en biografisk-historiografisk studieLund1939234svenska
Rosén, JerkerStriden mellan Birger Magnusson och hans bröder : studier i nordisk politisk historia 1302-1319Lund1939397svenska
Backman, StigFrån Rawicz till Fraustadt : studier i det stora nordiska krigets diplomati 1704-1706Lund1940447svenska
Yrwing, HugoGotland under äldre medeltid : studier i baltisk-hanseatisk historiaLund1940381svenska
Almén, FolkeGustav III och hans rådgivare 1772-89 : arbetssätt och meningsbrytningar i rådkammare och konseljerUppsala1940422svenska
Lange, Per-AdolfAnders Håkansson som politiker och ämbetsman 1789-1800Uppsala1940284svenska
Hagnell, KarinSturekrönikan 1452-1496 : studier över en rimkrönikas tillkomst och sanningsvärdeLund1941360svenska
Lindeberg, GöstaSvensk ekonomisk politik under den Görtzska periodenLund1941394svenska
Moberg, OveOlav Haraldsson, Knut den store och Sverige : studier i Olav den heliges förhållande till de nordiska grannländernaLund1941238svenska
Munthe, CarlJoel Gripenstierna : en storfinansiär från Karl XI:s tidStockholm1941332svenska
Petrini, HasseKällstudier till Erik XIV:s och nordiska sjuårskrigets historiaLund1942385svenska
Dahlström, BertilRikets gäld 1788-1792 : studier i den svenska riksgäldsförvaltningen jämte krigsfinanseringen 1788-1790Stockholm1942820svenska
Kellgren, GunnarGotland 1690-1720 : studier rörande några centrala demografiska och ekonomiska problem under nödår och krigstidStockholm1942240svenska
Wikholm, Karl-ErikKällkritiska studier till Gustav Vasatidens historiaStockholm1942138svenska
Palme, Sven UlricSverige och Danmark 1596-1611Uppsala1942655svenska
Rudelius, Karl-ElofSveriges utrikespolitik 1681-1684 : från garantitraktaten till stilleståndet i RegensburgUppsala1942350svenska
Kjellberg, Sven T.Ull och ylle : bidrag till den svenska yllemanufakturens historiaLund1943792svenska
Hoffstedt, RagnarSveriges utrikespolitik under krigsåren 1675-1679Stockholm1943349svenska
Norrman, DavidGustav Adolfs politik mot Ryssland och Polen under tyska kriget : (1630-1632)Stockholm1943308svenska
Sjödin, LarsKalmarunionens slutskede : Gustav Vasas befrielsekrig. 1Stockholm1943194svenska
Söderlund, ErnstStockholms hantverkarklass 1720-1772 : sociala och ekonomiska förhållandenStockholm1943340svenska
Wichman, HolgerÖrnsköldsviks historia 1842-1942 / på uppdrag av Örnsköldsviks stadsfullmäktige författadStockholm1943474svenska
Bergström, RudolfStudier till den stora krisen i Nordens historia 1517-1523Uppsala1943167svenska
Dannert, LeifSvensk försvarspolitik 1743-1757 i dess utrikespolitiska och inrikespolitiska sammanhangUppsala1943380svenska
Jägerskiöld, OlofHovet och författningsfrågan 1760-1766Uppsala1943345svenska
Henningsen, SvenStudier over den økonomiske liberalismes gennembrud i Danmark : landhaandvaerketGöteborg1944354danska
Attman, ArturDen ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik 1558-1595Lund1944466svenska
Carlsson, SigneSverige och Storbritannien 1787-1790 : studier i den gustavianska tidens diplomatiska historiaLund1944331svenska
Carlsson, StenGustaf IV Adolfs fall : krisen i riksstyrelsen, konspirationerna och statsvälvningen (1807-1809)Lund1944401svenska
Lindqvist, ÅkePolitiska förbindelser mellan Sverige och Danmark 1648-1655Lund1944303svenska
Olsson, HaraldJohannes Messenius Scondia illustrata : studier i verkets tillkomshistoria och medeltidspartiets källförhållandenLund1944327svenska
Etzler, AllanZigenarna och deras avkomlingar i Sverige : historia och språkStockholm1944332svenska
Samuelsson, GunnarLantvärnet 1808-09Uppsala1944449svenska
Sjögren, PaulSläkten Trolles historia intill år 1505Uppsala1944387svenska
Larsson, TageReformen i brännvinslagstiftningen 1853-1854. FörhistorienGöteborg1945587svenska
Bjurling, OscarSkånes utrikessjöfart 1660-1720 : en studie i Skånes handelssjöfartLund1945277svenska
Elgeskog, ValterSvensk torpbebyggelse från 1500-talet till laga skiftet : en agrarhistorisk studieLund1945446svenska
Lundgren, SuneJohan Adler Salvius : problem kring freden, krigsekonomien och maktkampenLund1945332svenska
Peterzén, IngvarStudier rörande Stockholms historia under Gustav VasaStockholm1945241svenska
Willers, UnoErnst Moritz Arndt och hans svenska förbindelser : studier i svensk-pommersk historiografi och svensk opinionsbildningStockholm1945524svenska
Annell, GunnarErik XIV:s etiska föreställningar och deras inflytande på hans politikUppsala1945261svenska
Holmberg, ÅkeSkandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1843-1863)Göteborg1946423svenska
Olander, GunnarStudier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering med särskild hänsyn till Skaraborgs länGöteborg1946157svenska
Härenstam, CurtFinnveden under medeltidenLund1946461svenska
Ohlsson, RagnarAbraham Angermannus : en biografisk studieLund1946478svenska
Samzelius, Jonas L:sonKumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590 / med inledande studierLund1946234svenska
Westin, Gunnar T.Historieskrivaren Olaus Petri : svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metodLund1946566svenska
Wester, NilsKungliga politi- och brandkommissionen : studier rörande Stockholms stads politiväsen under 1700-taletStockholm1946254svenska
Hildebrand, Karl-GustafFalu stads historia 1641-1687Uppsala1946864svenska
Olsson, GunnarStat och kyrka i Sverige vid medeltidens slutGöteborg1947328svenska
Dovring, FolkeAttungen och marklandet : studier över agrara förhållanden i medeltidens SverigeLund1947371svenska
Johannesson, GöstaDen skånska kyrkan och reformationenLund1947454svenska
Nilsson, Sven A.Krona och frälse i Sverige 1523-1594 : rusttjänst, länsväsende, godspolitikLund1947424svenska
Sallnäs, BirgerSamuel Åkerhielm d.y. : en statsmannabiografiLund1947359svenska
Trulsson, LarsUlrik Scheffer som hattpolitiker : studier i hattregimens politiska och diplomatiska historiaLund1947544svenska
Waller, Sture M.Georg Carl von Döbeln : studier i Sveriges militäriska och politiska historia 1808-1813Lund1947631svenska
Åberg, AlfIndelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700 : försvenskningsproblemet i belysning av det militära organisationsarbetetLund1947275svenska
Stille, ÅkeStudier över Bengt Oxenstiernas politiska system och Sveriges förbindelser med Danmark och Holstein-Gottorp 1689-1692Stockholm1947286svenska
Stensson, RunePeder Jakobsson Sunnanväder och maktkampen i Sverige 1504-1527Uppsala1947357svenska
Jägerstad, HansHovdag och råd under äldre medeltid : den statsrättsliga utvecklingen i Sverige från Karl Sverkerssons regering till Magnus Erikssons regeringstillträde (1160-1331)Lund1948336svenska
Lange, BerndtChristoffer Isak Heurlin som politiker : från det politiska framträdandet vid 1827 års statsrevision till 1840-41 års riksdagLund1948421svenska
Sandberg, ArnoldLinköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800 : en arkivhistorisk undersökningLund1948761svenska
Borell, BeritDe svenska liberalerna och representationsfrågan på 1840-taletStockholm1948317svenska
Grill, ErikJacob de la Gardie : affärsmannen och politikern 1608-1636Göteborg1949199svenska
Gasslander, OlleJ.A. Gripenstedt : statsman och företagareLund1949463svenska
Wieselgren, GretaSten Sture d.y. och Gustav TrolleLund1949468svenska
Hafström, GerhardLedung och marklandsindelningStockholm1949271svenska
Swärd, Sven OlaLatinamerika i svensk politik under 1810- och 1820-talenUppsala1949329svenska
Lext, GöstaBok och samhälle i Göteborg 1720-1809Göteborg1950311svenska
Lundh, Hans LennartFrån skandinavism till neutralitet : utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista årGöteborg1950259svenska
Brännman, ErikFrälseköpen under Gustav II Adolfs regeringLund1950464svenska
Göransson, GeorgCanutus Hahn : en biografisk studieLund1950243svenska
Broomé, BertilNils StiernsköldStockholm1950327svenska
Sjödén, Carl C.Stockholms borgerskap under Sturetiden med särskild hänsyn till dess politiska ställning : en studie i Stockholms stads historiaStockholm1950321svenska
Boberg, StigGustav III och tryckfriheten 1774-1787Göteborg1951351svenska
Hildebrand, IngegerdDen svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska kompaniet fram till 1796Lund1951350svenska
Villius, HansKarl XII:s ryska fälttåg : källstudierLund1951272svenska
Fredborg, ArvidStorbritannien och den ryska frågan 1918-20 : studier i de anglo- ryska relationerna från vapenstilleståndet den 11 november 1918 till den begynnande anvspänningen i januari och februari 1920 mellan Storbritannien och SovjetrysslandStockholm1951327svenska
Gullberg, ErikTyskland i svensk opinion 1856-1871Lund1952382svenska
Kjellin, GunnarRikshistoriografen Anders Schönberg / studier i riksdagarnas och de politiska tänkesättens historia 1760-1809Lund1952422svenska
Gillingstam, HansÄtterna Oxenstierna och Vasa under medeltiden : släkthistoriska studierStockholm1952838svenska
Seth, IvarUniversitetet i Greifswald och dess ställning i svensk kulturpolitik 1637-1815Stockholm1952471svenska
Lundberg, BirgerTröghbolagh : skogshushållning, territoriell indelning och skatt i Trögd under medeltidenUppsala1952228svenska
Svenson, Sven G.Gattjinatraktaten 1799 : studier i Gustaf IV Adolfs utrikespolitik 1796-1800Uppsala1952394svenska
Brolin, Per-ErikHattar och mössor i borgarståndet 1760-1766Göteborg1953488svenska
Isberg, AlvinKarl XI och den livländska adeln 1684-1695 : studier rörande det karolinska enväldets införande i LivlandLund1953304svenska
Olsson, SvenOlof Hermelin : en karolinsk kulturpersonlighet och statsmanLund1953665svenska
Tengberg, EricFrån Poltava till Bender : en studie i Karl XII:s turkiska politik 1709-1713Lund1953308svenska
Höjer, TorgnyStockholms stads drätselkommission 1814-1864 och Börs-, bro- och hamnbyggnadskommitterade 1815-1846Stockholm1953467svenska
Mörner, MagnusThe political and economic activities of the Jesuits in the La Plata region : the Hapsburg eraStockholm1953254engelska
Olofsson, Sven IngemarDrottning Christinas tronavsägelse och trosförändringStockholm1953371svenska
Hasselberg, GöstaStudier rörande Visby stadslag och dess källorUppsala1953419svenska
Thanner, LennartRevolutionen i Sverige efter Karl XII:s död : den inrepolitiska maktkampen under tidigare delen av Ulrika Eleonora d.y:s regeringUppsala1953503svenska
Andersson, Ingvor MargaretaErik Menved och Venden : studier i dansk utrikespolitik 1300-1319Lund1954398svenska
Sjöstedt, LennartKrisen inom det svensk-skånska väldet 1356-1359Lund1954261svenska
Svärd, LydiaVäckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867-1911 : frikyrkliga och lågkyrkliga insatser i svensk politikLund1954363svenska
Odelberg, WilhelmViceamiral Carl Olof Cronstedt : levnadsteckning och tidsskildringStockholm1954582svenska
Wibling, JöranOpinioner och stämningar i Sverige 1809-1810Uppsala1954351svenska
Hultqvist, PerFörsvar och skatter : studier i svensk riksdagspolitik från representationsreformen till kompromissen 1873Göteborg1955373svenska
Ljungfors, ÅkeBidrag till svensk diplomatik före 1350Lund1955234svenska
Nyström, PerStadsindustriens arbetare före 1800-talet : bidrag till kännedom om den svenska manufakturindustrien och dess sociala förhållandenLund1955471svenska
Odén, BirgittaRikets uppbörd och utgift : statsfinanser och finansförvaltning under senare 1500-taletLund1955448svenska
Rystad, GöranJohan Gyllenstierna, rådet och kungamakten : studier i Sveriges inre politik 1660-1680Lund1955328svenska
Axelson, SvenSverige i utländsk annalistik 900-1400 : med särskild hänsyn till de isländska annalernaStockholm1955351svenska
Carlgren, Wilhelm M.Iswolsky und Aehrenthal vor der bosnischen Annexionskrise : russische und österreich-ungarische Balkanpolitik 1906-1908Stockholm1955334tyska
Lindqvist, OlaJakob Gyllenborg och reduktionen : köpe-, pante- och restitutionsgodsen i räfstepolitiken 1680-1692Lund1956279svenska
Lundholm, Kjell-GunnarSten Sture den äldre och stormännenLund1956292svenska
Hammarström, IngridFinansförvaltning och varuhandel 1504-1540 : studier i de yngre Sturarnas och Gustav Vasas statshushållningUppsala1956498svenska
Johnson, SevedSverige och stormakterna 1800-1804 : studier i svensk handels- och utrikespolitikGöteborg1957263svenska
Sällström, Åke MagnusBologna och Norden intill Avignonpåvedömets tidGöteborg1957303svenska
Weibull, JörgenCarl Johan och Norge 1810-1814 : unionsplanerna och deras förverkligandeLund1957375svenska
Mardal, MagnusNorge, Sverige og den engelske trelasttoll 1817-1850Stockholm1957226norska
Norborg, Lars-ArneStorföretaget Vadstena kloster : studier i senmedeltida godspolitik och ekonomiförvaltningLund1958336svenska
Andreen, Per G.Politik och finansväsen : från 1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut. 1, 1815-1818Stockholm1958636svenska
Birnbaum, Karl E.Peace moves and u-boat warfare : a study of imperial Germany's policy towards the United States April 18, 1916 - January 9, 1917Stockholm1958389engelska
Corin, Carl-FredrikSjälvstyre och kunglig maktpolitik inom Stockholms stadsförvaltning 1668-1697Stockholm1958671svenska
Schück, HermanEcclesia Lincopensis : studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav VasaStockholm1959613svenska
Ahlström, WalterArvid Horn och Karl XII 1710-1713Uppsala1959220svenska
Qvist, GunnarKvinnofrågan i Sverige 1809-1846 : studier rörande kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkenaGöteborg1960387svenska
Mohlin, AllanKristoffer II av Danmark. 1, VälmaktstidenLund1960494svenska
Andrae, Carl GöranKyrka och frälse i Sverige under äldre medeltidUppsala1960277svenska
Jonasson, GustafKarl XII och hans rådgivare : den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702Uppsala1960307svenska
Linder, TageBiskop Olof Wallquists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789Uppsala1960585svenska
Lundkvist, SvenGustav Vasa och Europa : svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557Uppsala1960456svenska
Stiegung, HelleLudvig XV:s hemliga diplomati och Sverige 1752-1774Lund1961368svenska
Henningsson, BengtGeijer som historikerUppsala1961506svenska
Elmroth, IngvarNyrekryteringen till de högre ämbetena 1720-1809 : en socialhistorisk studieLund1962282svenska
Tägil, SvenValdemar Atterdag och EuropaLund1962444svenska
Hermansson, ÅkeKarl IX och ständerna : tronfrågan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611Uppsala1962343svenska
Runeby, NilsMonarchia mixta : maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstidenUppsala1962619svenska
Richardson, GunnarKulturkamp och klasskamp : ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kulturpolitik under 1880-taletGöteborg1963485svenska
Strömberg-Back, KerstinLagen, rätten, läran : politisk och kyrklig idédebatt i Sverige under Johan III:s tidLund1963350svenska
Blomdahl, RuneFörmyndarräfstens huvudskede : en studie i Stora Kommissionens historiaStockholm1963675svenska
Helmfrid, BjörnNorrköpings stads historia 1568-1719. 1, Tidsavsnittet 1568-1655Stockholm1963837svenska
Wasberg, Gunnar ChristieForsvarstanke og suverenitetsprinsipp : kretsen om Aftenposten i den unionspolitiske debatt 1890 - mars 1905Uppsala1963231svenska
Axelson, Alf W.Gällivare-verken : investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882 : en lokalhistorisk studie kring kampen om naturtillgångarna i NorrbottenGöteborg1964352svenska
Karlbom, RolfBakgrunden till 1809 års regeringsform : studier i svensk konstitutionell opinionsbildning 1790-1809Göteborg1964380svenska
Körner, StenThe battle of Hastings, England, and Europe 1035-1066Lund1964303engelska
Larsson, Lars-OlofDet medeltida Värend : studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mittLund1964536svenska
Ólafia EinarsdóttirStudier i kronologisk metode i tidlig islandsk historieskrivningLund1964377danska
Lager, BirgittaStockholmskt 1500-tal : social- och befolkningshistoriska studierStockholm19640svenska
Björklund, StefanOppositionen vid 1823 års riksdag : jordbrukskris och borgerlig liberalismUppsala1964240svenska
Dahlgren, StellanKarl X Gustav och reduktionenUppsala1964481svenska
Hadenius, StigFosterländsk unionspolitik : majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899Uppsala1964420svenska
Nordberg, MichaelLes ducs et la royauté : études sur la rivalité des ducs d'Orléans et de Bourgogne 1392-1407Uppsala1964257franska
Torstendahl, RolfKällkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920Uppsala1964426svenska
Ågren, KurtAdelns bönder och kronans : skatter och besvär i Uppland 1650-1680Uppsala1964230svenska
Behre, GöranUnderrättelseväsen och diplomati : de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien 1743-1745Göteborg1965278svenska
Gemzell, Carl-AxelRaeder, Hitler und Skandinavien : der Kampf für einen maritimen OperationsplanLund1965390tyska
Nyberg, ToreBirgittinische Klostergründungen des MittelaltersLund1965265tyska
Burgman, TorstenSvensk opinion och diplomati under rysk-japanska kriget 1904-1905Uppsala1965282svenska
Nevéus, TorgnyEtt betryggande försvar : värnplikten och arméorganisationen i svensk politik 1880-1885Uppsala1965374svenska
Wärenstam, EricSveriges nationella ungdomsförbund och högern 1928-1934Uppsala1965348svenska
Wedin, ÅkeCritical studies on Inca historyGöteborg19660engelska
Sjödell, UlfKungamakt och högaristokrati : en studie i Sveriges inre historia under Karl XILund1966382svenska
Torbacke, JarlJournalistik på osäkra villkor : den liberala Afton-Tidningen och dess föregångareStockholm1966354svenska
Ekman, StigSlutstriden om representationsreformenUppsala1966439svenska
Herrström, Gunnar1927 års skolreform : en studie i svensk skolpolitik 1918-1927Uppsala1966372svenska
Runestam, StaffanFörstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900-1907Uppsala1966345svenska
Schiller, BerntStorstrejken 1909 : förhistoria och orsakerGöteborg1967301svenska
Erlandsson, AlfSkånska generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv : förvaltnings- och arkivhistoriska undersökningarLund1967289svenska
Meurling, Anna ChristinaSvensk domstolsförvaltning i Livland 1634-1700Lund1967312svenska
Stade, ArneErik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoriaStockholm1967447svenska
Böhme, Klaus-RichardBremisch-verdische Staatsfinanzen 1645-1676 : die schwedische Krone als deutsche LandesherrinUppsala1967599tyska
Nilsson, Göran B.Självstyrelsens problematik : undersökningar i svensk landstingshistoria 1839-1928Uppsala1967420svenska
Åkerman, SuneSkattereformen 1810 : ett experiment med progressiv inkomstskattUppsala1967247svenska
Remgård, ArneCarl Gustaf Tessin och 1746-1747 års riksdagLund1968246svenska
Linge, LarsGränshandeln i svensk politik under äldre VasatidLund1969450svenska
Oredsson, SverkerJärnvägarna och det allmänna : svensk järnvägspolitik fram till 1890Lund1969336svenska
Petersson, H. Bertil A.Anglo-Saxon currency : King Edgar's reform to the Norman ConquestLund1969294engelska
Söderpalm, Sven AndersStorföretagarna och det demokratiska genombrottet : ett perspektiv på första världskrigets svenska historiaLund1969246svenska
Landberg, HansStatsfinans och kungamakt : Karl X Gustav inför polska krigetUppsala196947svenska
Losman, BeataNorden och reformkonsilierna 1408-1449Göteborg1970301svenska
Bodell, KarlStad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet : varuutbytet i Örebro och dess omland enligt tullängdernas vittnesbördStockholm1970284svenska
Ericsson, BirgittaBergsstaden Falun 1720-1769Stockholm1970351svenska
Johansson, CurtLantarbetarna i Uppland 1918-1930 : en studie i facklig taktik och organisationUppsala1970400svenska
Nilsson, FredEmigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893 : en studie i urban utvandringUppsala1970393svenska
Öberg, ArndtDe yngre mössorna och deras utländska bundsförvanter 1765-1769 : med särskild hänsyn till de kommersiella och politiska förbindelserna med Storbritannien, Danmark och PreussenUppsala1970278svenska
Linton, MichaelDrottning Margareta : fullmäktig fru och rätt husbonde : studier i Kalmarunionens förhistoriaGöteborg1971346svenska
Ljungmark, LarsFor sale - Minnesota : organized promotion of Scandinavian immigration 1866-1873Göteborg1971303engelska
Ankarloo, BengtTrolldomsprocesserna i SverigeLund1971355svenska
Malcus, KerstinMaktpolitik och länsrättslig förvaltning : den regalrättsliga doktrinen i Sverige under 1560-taletLund197140svenska
Österberg, EvaGränsbygd under krig : ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige under och efter nordiska sjuårskrigetLund1971298svenska
Björkman, LeifSverige inför Operation Barbarossa : svensk neutralitetspolitik 1940-1941Stockholm1971519svenska
Carlquist, ErikSolidaritet på prov : finlandshjälp under vinterkrigetStockholm1971342svenska
Nilzén, GöranStudier i 1730-talets partiväsenStockholm1971245svenska
Norberg, ErikFlyg i beredskap : det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad 1936-1942Stockholm1971254svenska
Zacke, BritaKoleraepidemien i Stockholm 1834 : en socialhistorisk studieStockholm1971244svenska
Beijbom, UlfSwedes in Chicago : a demographic and social study of the 1846-1880 immigrationUppsala1971381engelska
Börjeson, TorgnyMetall 20 - fackföreningen och människanUppsala1971193svenska
Lindmark, StureSwedish America, 1914-1932 : studies in ethnicity with emphasis on Illinois and MinnesotaUppsala1971360engelska
Runblom, HaraldSvenska företag i Latinamerika : etableringsmönster och förhandlingstaktik 1900-1940Uppsala1971347svenska
Artéus, GunnarKrigsteori och historisk förklaring. 2, Karolinsk och europeisk stridstaktik 1700-1712Göteborg1972138svenska
Carlsson, ArneBöcker i bohuslänska bouppteckningar 1752-1808Göteborg1972150svenska
Kyle, GuhildSvensk flickskola under 1800-taletGöteborg1972299svenska
Blom, ConnyFörbindelsedikten och de medeltida rimkrönikorna : studier kring omarbetningen av Erikskrönikan och tillkomsten av Förbindelsedikten samt dessa krönikedelars plats i den medeltida rimkröniketraditionenLund1972306svenska
Sandstedt, ErikStudier rörande Jöran Nordbergs Konung Carl XII:s historiaLund1972298svenska
Åkerman, NordalOn the doctrine of limited warLund1972287engelska
Fritz, BirgittaHus, land och län : förvaltningen i Sverige 1250-1434. 1Stockholm1972184svenska
Holmquist, ÅkeFlottans beredskap 1938-1940Stockholm1972347svenska
Sjöholm, ElsaRechtsgeschichte als Wissenschaft und Politik : Studien zur germanistischen Theorie des 19. JahrhundertsStockholm1972148tyska
Uhlin, ÅkeFebruarikrisen 1942 : svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942Stockholm1972264svenska
Andolf, GöranHistorien på gymnasiet : undervisning och läroböcker 1820-1965Uppsala1972348svenska
Kälvemark [Ohlander], Ann-SofieReaktionen mot utvandringen : emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901-1904Uppsala1972252svenska
Myrdal, RobertStyrelse, förvaltning, politik 1863-1919Uppsala1972439svenska
Petersson, Ann-MarieNyköping under frihetstiden : borgare och byråkrater i den lokala politikenUppsala1972257svenska
Rondahl, BjörnEmigration, folkomflyttning och säsongarbete i ett sågverksdistrikt i södra Hälsingland 1865-1910 : Söderala kommun med särskild hänsyn till Ljusne industrisamhälleUppsala1972288svenska
Smedberg, StaffanFrälsebonderörelser i Halland och Skåne 1772-76Uppsala1972234svenska
Tedebrand, Lars-GöranVästernorrland och Nordamerika 1875-1913 : utvandring och återinvandringUppsala1972341svenska
Limberg, LennartThe Fanti confederation 1868-1872Göteborg1973107engelska
Pallinder-Law, AgnetaGovernment in Abeokuta 1830-1914 : with special reference to the Egba united government 1898-1914Göteborg1973209engelska
Petersson, HansMorgongåvoinstitutet i Sverige under tiden fram till omkring 1734 års lagLund1973510svenska
Wensheim, GöranStudier kring freden i NystadLund1973244svenska
Friberg, LennartStyre i kristid : studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945Stockholm1973444svenska
Johansson, Alf W.Finlands sak : svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940Stockholm1973401svenska
Lindberg, HansSvensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941Stockholm1973349svenska
Rockberger, NicolausGöteborgstrafiken : svensk lejdtrafik under andra världskrigetStockholm1973331svenska
Torell, UlfHjälp till Danmark : militära och politiska förbindelser 1943-1945Stockholm1973384svenska
Åmark, KlasMakt eller moral : svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939Stockholm1973323svenska
Brattne, BeritBröderna Larsson : en studie i svensk emigrantagentverksamhet under 1880-taletUppsala1973298svenska
Hedenskog, SvenFolkrörelserna i Nyköping 1880-1915 : uppkomst, social struktur och politisk aktivitetUppsala1973228svenska
Ingmar, GunillaMonopol på nyheter : ekonomiska och politiska aspekter på svenska och internationella nyhetsbyråers verksamhet 1870-1919Uppsala1973240svenska
Kullberg, AndersJohan Gabriel Stenbock och reduktionen : godspolitik och ekonomiförvaltning 1675-1705Uppsala1973174svenska
Sundin, JanFrämmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget : en studie i studentemigrationUppsala1973235svenska
Westerlund, UnoBorgarsamhällets upplösning och självstyrelsens utveckling i Nyköping 1810-1880Uppsala1973221svenska
Öhman, ChristerNyköping och hertigdömet 1568-1622Uppsala1973179svenska
Fällström, Anne-MariePauperismen och samhällsutvecklingen : sociala problem i Göteborg före, under och efter kontinentalblockadens tidGöteborg19740svenska
Mårald, BertDen svenska freds- och neutralitetsrörelsens uppkomst : ideologi, propaganda och politiska yttringar från Krimkriget till den svensk-norska unionens upplösningGöteborg1974314svenska
Huldt, BoSweden, the United Nations, and decolonization : a study of Swedish participation in the Fourth committee of the General Assembley 1946-69Lund1974228engelska
Lundgren, Lars J.Vattenförorening : debatten i Sverige 1890-1921Lund1974253svenska
Paulsson, GöteAnnales Suecici medii aevi : svensk medeltidsannalistik / kommenterad och utgiven av Göte PaulssonLund1974422svenska
Rafnsson, SveinbjörnStudier i Landnámabók : kritiska bidrag till den isländska fristatstidens historiaLund1974256svenska
Germanis, UldisOberst Vacietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und in der OktoberrevolutionStockholm1974336tyska
Hatje, Ann-KatrinBefolkningsfrågan och välfärden : debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talenStockholm1974284svenska
Hirdman, YvonneSveriges kommunistiska parti 1939-1945Stockholm1974311svenska
Karlsson, RuneSå stoppades tysktågen : den tyska transiteringstrafiken i svensk politik 1942-1943Stockholm1974362svenska
Kennerström, BerntMellan två internationaler : Socialistiska partiet 1929-37Stockholm1974277svenska
Molin, KarlFörsvaret, folkhemmet och demokratin : socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945Stockholm1974462svenska
Norberg, AxelPolen i svensk politik 1617-26Stockholm1974323svenska
Ekholm, LarsSvensk krigsfinansiering 1630-1631Uppsala1974217svenska
Johansson, BertilSocial differentiering och kommunalpolitik : Enköping 1863-1919Uppsala1974151svenska
Lindroth, JanIdrottens väg till folkrörelse : studier i svensk idrottsrörelse till 1915Uppsala1974403svenska
Lucas, Richard B.Charles August Lindbergh, Sr. : a case study of congressional insurgency, 1906-1912Uppsala1974170engelska
Mellquist, Einar D.Rösträtt efter förtjänst? : riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862-1900Uppsala1974352svenska
Nevéus, ClaraTrälarna i landskapslagarnas samhälle : Danmark och SverigeUppsala1974210svenska
Nordlund, RolandKrig på avveckling : Sverige och tyska kriget 1633Uppsala197461svenska
Norman, HansFrån Bergslagen till Nordamerika : studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915Uppsala1974371svenska
Tarkiainen, Kari"Vår gamble arffiende ryssen" : synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 och andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstidUppsala1974344svenska
Öhngren, BoFolk i rörelse : samhällsutveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 1870-1900Uppsala1974414svenska
Keen, KerstinTwo decades of Basotho development 1830-1850 : studies in early Afro-European contacts in Southern AfricaGöteborg1975332engelska
Persson, Lennart K.Syndikalismen i Sverige 1903-1922Göteborg1975360svenska
Winberg, ChristerFolkökning och proletarisering : kring den sociala strukturomvandlingen på Sveriges landsbygd under den agrara revolutionenGöteborg1975344svenska
Alexandersson, ErlandBondeståndet i riksdagen 1760-1772Lund1975253svenska
Niléhn, Lars H.Nyhumanism och medborgarfostran : åsikter om läroverkets målsättning 1820-1880Lund1975236svenska
Persson, RolandRustningar i Sverige under det stora nordiska kriget : studier rörande makten över krigsfinansieringen i det karolinska samhället 1700-1709Lund1975187svenska
Postén, LeokadiaDe polska emigranternas agentverksamhet i Sverige 1862-1863Lund1975257svenska
Wirén, AgnesUppbrott från örtagård : utvandring från Blekinge till och med år 1870Lund1975256svenska
Abukhanfusa, KerstinBeredskapsfamiljernas försörjning : krigsfamiljebidragen i teori och praktikStockholm1975262svenska
Förhammar, StaffanReformvilja eller riksdagstaktik? : junkrarna och representationsfrågan 1847-54Stockholm1975128engelska
Glete, JanKreugerkoncernen och BolidenStockholm1975394svenska
Lundquist, LennartCouncil, king and estates in Sweden 1713-1714Stockholm1975215engelska
Wikström, LarsKungsholmen intill 1700-talets början : studier i en stadsdels förhistoria, uppkomst och tidigaste utvecklingStockholm1975307svenska
Zetterberg, KentLiberalism i kris : Folkpartiet 1939-1945Stockholm1975428svenska
Cavallie, JamesFrån fred till krig : de finansiella problemen kring krigsutbrottet år 1700Uppsala1975319svenska
Ernby, EibertAdeln och bondejorden : en studie rörande skattefrälset i Oppunda härad under 1600-taletUppsala1975133svenska
Gaunt, DavidUtbildning till statens tjänst : en kollektivbiografi av stormaktstidens hovrättsauskultanterUppsala1975219svenska
Grass, MartinFriedensaktivität und Neutralität : die skandinavische Sozialdemokratie und die neutrale Zusammenarbeit im Krieg, August 1914 bis Februar 1917Uppsala1975294tyska
Kronborg, Bo och Nilsson, Thomas K. G.Stadsflyttare : industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från Halmstad 1870-1910Uppsala1975298svenska
Loit, AleksanderKampen om feodalräntan : reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-1710. 1Uppsala1975350svenska
Ranehök, AllanCentralmakt och domsmakt : studier kring den högsta rättskipningen i kung Magnus Erikssons länder 1319-1355Uppsala1975173svenska
Åberg, IngridFörening och politik : folkrörelsernas politiska aktivitet i Gävle under 1880-taletUppsala1975163svenska
Rebas, HainInfiltration och handel : studier i senmedeltida nordisk Balticumpolitik. 1, Tiden omkring 1440-1479 Göteborg1976277svenska
Block, EvaAmerikabilden i svensk dagspress 1948-1968Lund1976178svenska
Rubenson, SvenThe survival of Ethiopian independenceLund1976437engelska
Trulsson, Sven G.British and Swedish policies and strategies in the Baltic after the peace of Tilsit in 1807 : a study of decision-making Lund1976175engelska
Drangel, LouiseDen kämpande demokratin : en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945 Stockholm1976286svenska
Elthammar, BoJulius Caesar inför eftervärlden : studier i Caesaruppfattningen under medeltid och italiensk renässansStockholm1976170svenska
Gustafson, UnoIndustrialismens storstad : studier rörande Stockholms sociala, ekonomiska och demografiska struktur 1860-1910Stockholm1976290svenska
Månsson, OlleIndustriell beredskap : om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget Stockholm1976268svenska
Englund, KarlArbetarförsäkringsfrågan i svensk politik 1884-1901Uppsala1976207svenska
Fredriksson, BerndtFörsvarets finansiering : svensk krigsekonomi under skånska kriget 1675-79Uppsala1976159svenska
Jakobsson, SvanteFrån fädernejorden till förfäders land : estlandssvenskt bondfolks rymningar till Stockholm 1811-1834; motiv, frekvens, personliga konsekvenser Uppsala1976250svenska
Josephson, Erland F.SKP och Komintern 1921-1924 : motsättningarna inom Sveriges kommunistiska parti och dess relationer till den Kommunistiska internationalenUppsala1976364svenska
Karlman, RolandEvidencing historical classifications in British and American historiography 1930-1970Uppsala1976110engelska
Misgeld, KlausDie "Internationale Gruppe demokratischer Sozialisten" in Stockholm 1942-1945 : zur sozialistischen Friedensdiskussion während des Zweiten Weltkrieges Uppsala1976216tyska
Winge, SörenDie wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV) 1945-53 : Entwicklung und Politik einer undoktrinären politischen Partei in der Bundesrepublik in der ersten NachkriegszeitUppsala1976251tyska
Åkerblom, LarsSir Samuel Hoare och Etiopienkonflikten 1935Uppsala1976229svenska
Forsström, BertilHarry Hjörne och Göteborgs-posten 1926-1940Göteborg1977224svenska
Hallesvik, StigAxel von Fersen och gustaviansk politik 1771-1779Göteborg1977268svenska
Ivarsson, RuneJordförvärvslagen, socialdemokratin och bönderna : en studie över jordförvärvslagstiftningen i svensk politik 1945-1965Lund1977350svenska
Nyman, Lars-ErikGreat Britain and Chinese, Russian and Japanese interests in Sinkiang, 1918-1934Lund1977165engelska
Dahlbäck, GöranUppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344-1527Stockholm1977430svenska
Metcalf, Michael F.Russia, England and Swedish party politics 1762-1766 : the interplay between great power diplomacy and domestic politics during Sweden's Age of LibertyStockholm1977278engelska
Söderberg, UlfGustav I:s arv och eget i Uppland : en godsmassas framväxt, organisation och förvaltningStockholm1977276svenska
Thullberg, PerBönder går samman : en studie i Riksförbundet Landsbygdens folk under världskrisen 1929-1933Stockholm1977359svenska
Ullsten, Ann-MariaUmeå-pressen 1917-1922 : en studie i lokalpressUmeå1977151svenska
Awebro, KennethGustaf III:s räfst med ämbetsmännen 1772-1779 - aktionerna mot landshövdingarna och Göta hovrättUppsala1977244svenska
Carlsson, GunnarEnköping under frihetstiden : social struktur och lokal politikUppsala1977184svenska
De Geer, EricMigration och influensfält : studier av emigration och intern migration i Finland och Sverige 1816-1972Uppsala1977343svenska
Halldin Norberg, VivecaSwedes in Haile Selassie's Ethiopia, 1924-1952 : a study in early development co-operationUppsala1977320engelska
Larsson, JanDiplomati och industriellt genombrott : svenska exportsträvanden på Kina 1906-1916Uppsala1977215svenska
Nygren, RolfDisciplin, kritikrätt och rättssäkerhet : studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915Uppsala1977252svenska
Okpu, UgbanaEthnic minority problems in Nigerian politics : 1960-1965Uppsala1977191engelska
Pålbrant, RolfArbetarrörelsen och idrotten 1919-1939Uppsala1977250svenska
Samson, Mike L.Population mobility in the Netherlands 1880-1910 : a case study of Wisch in the AchterhoekUppsala1977180engelska
Wester, HolgerInnovationer i befolkningsrörligheten : en studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i ÖsterbottenUppsala1977221svenska
Janzon, BodeManschettyrken, idrott och hälsa : studier kring idrottsrörelsen i Sverige särskilt Göteborg, intill 1900Göteborg1978277svenska
Stråth, BoNordic industry and Nordic economic cooperation : the Nordic industrial federations and the Nordic customs union negotiations 1947-1959Göteborg1978334engelska
Zachrisson, PerAn African area in change : Belingwe 1894-1946 : a study of colonialism, missionary activity and African response in southern RhodesiaGöteborg1978388engelska
Eimer, BirgittaCavour and Swedish politicsLund1978457engelska
Rikardsson, GunnelThe Middle East conflict in the Swedish press : a content analysis of editorials in three daily newspapers 1948-1973Lund1978254engelska
De Geer, HansRationaliseringsrörelsen i Sverige : effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstidenStockholm1978425svenska
Nybom, ThorstenMotstånd - anpassning - uppslutning : linjer i svensk debatt om utrikespolitik och internationell politik 1940-1943Stockholm1978402svenska
Ryman, BjörnEric Benzelius d.y. : en frihetstida politikerStockholm1978251svenska
Ericsson, TomI fosterlandets tjänst : en studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922Umeå1978147svenska
Nilsson, IngerGrönlandsfrågan 1929-1933 : en studie i småstatsimperialismUmeå1978124svenska
Uppman, BritSamhället och samerna 1870-1925Umeå1978192svenska
Bdira, MezriRelations internationales et sous-développement : la Tunisie 1857-1864Uppsala1978194franska
Blomkvist, NilsKalmars uppkomst och äldsta utveckling : tiden till 1300-talets mittUppsala1978103svenska
Eriksson, Ingrid & John RogersRural labor and population change : social and demographic developments in east-central Sweden during the nineteenth centuryUppsala1978280engelska
Flink, IngvarStrejkbryteriet och arbetets frihet : en studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938Uppsala1978181svenska
Moberg, KerstinFrån tjänstehjon till hembiträde : en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946Uppsala1978256svenska
Plaenge Jacobson, Sigbrit1766 års allmänna fiskestadga : dess uppkomst och innebörd med hänsyn till Bottenhavsfiskets rättsfrågorUppsala1978196svenska
Sundberg, GunnarPartipolitik och regionala intressen 1755-1766 : studier kring det bottniska handelstvångets hävandeUppsala1978127svenska
Lundberg, BengtJämlikhet? : socialdemokratin och jämlikhetsbegreppetGöteborg1979228svenska
Peterson, MartinInternational interest organizations and the transmutation of postwar societyGöteborg1979720engelska
Blomkvist, BoInternational i miniatyr : studier i skånsk arbetarrörelse före 1880 och dess internationella kontakterLund1979184svenska
Fürth, ThomasDe arbetslösa och 1930-talskrisen : en kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936Stockholm1979301svenska
Gäfvert, BjörnKreuger, riksbanken och regeringenStockholm1979340svenska
Pursche, WernerTimmermansämbetet i Stockholm före 1700Stockholm19791413svenska
Wirén, Karl-HugoFrån skilda håll : Aftonbladets textanskaffning 1886-87Stockholm1979255svenska
Edsman, BjörnLawyers in Gold Coast politics c. 1900-1945 : from Mensah Sarbah to J. B. DanquahUppsala1979263engelska
Lindkvist, ThomasLandborna i Norden under äldre medeltidUppsala1979179svenska
Lindström, ÅkeBruksarbetarfackföreningar : Metalls avdelningar vid bruken i östra Västmanlands län före 1911Uppsala1979146svenska
Perényi, JánosRevolutionsuppfattningens anatomi : 1848 års revolutioner i svensk debattUppsala1979156svenska
Rolén, MatsSkogsbygd i omvandling : studier kring befolkningsutveckling, omflyttning och social rörlighet i Revsunds tingslag 1820-1977Uppsala1979301svenska
Sivesand, KentSkifte och befolkning : skiftenas inverkan på byar och befolkning i MälarregionenUppsala1979138svenska
Stadin, KekkeSmåstäder, småborgare och stora samhällsförändringar : borgarnas sociala struktur i Arboga, Enköping och Västervik under perioden efter 1680Uppsala1979180svenska
Brunius, JanBondebygd i förändring : bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600Lund1980205svenska
Emanuelson, KjellDen svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905 : dess organisations- och verksamhetsförändringLund1980173svenska
Larsson, Hans AlbinPartireformationen : från bondeförbund till centerpartiLund1980233svenska
Lövgren, Anna-BritaHandläggning och inflytande : beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s enväldeLund1980237svenska
Olsson, LarsDå barn var lönsamma : om arbetsdelning, barnarbete och teknologiska förändringar i några svenska industrier under 1800- och början av 1900-taletLund1980176svenska
Puig i Scotoni, Pau Att förstå revolutionen : en kritisk undersökning om historisk stabilitet och förändringLund1980158svenska
Salomon, KimKonflikt i grænseland : sociale og nationale modsætninger i Sønderjylland 1920-33Lund1980234danska
Cederqvist, JaneArbetare i strejk : studier rörande arbetarnas politiska mobilisering under industrialismens genombrott : Stockholm 1850-1909Stockholm1980176svenska
Nilsson, LarsNäringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975Stockholm1980159svenska
Olsson, TomPappersmassestrejken 1932 : en studie av facklig ledning och oppositionStockholm1980495svenska
Hedlund, RuthVästerås befolkning vid slutet av 1600-talet : en socialhistorisk studieUppsala1980233svenska
Lindegren, JanUtskrivning och utsugning : produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640Uppsala1980325svenska
Lundvik, BertilSolidaritet och partitaktik : den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939Uppsala1980215svenska
Norberg, AndersSågarnas ö : Alnö och industrialiseringen 1860-1910Uppsala1980256svenska
Stattin, JanHushållningssällskapen och agrarsamhällets förändring : utveckling och verksamhet under 1800-talets första hälftUppsala1980244svenska
Mowafi, RedaSlavery, slave trade and abolition attempts in Egypt and the Sudan 1820-1882Lund1981145engelska
Queckfeldt, Eva"Vietnam" : tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968Lund1981139svenska
Söderberg, KjellDen första massutvandringen : en studie av befolkningsrörlighet och emigration utgående från Alfta socken i Hälsingland 1846-1895Umeå1981290svenska
Taussi Sjöberg, MarjaBrott och straff i Västernorrland 1861-1890Umeå1981206svenska
Jansson, ErlandIndia, Pakistan or Pakhtunistan? : the nationalist movements in the North-West Frontier Province, 1937-47Uppsala1981283engelska
Kilander, SvenbjörnCensur och propaganda : svensk informationspolitik under 1900-talets första decennierUppsala1981219svenska
Lithell, Ulla-BrittBreast-feeding and reproduction : studies in marital fertility and infant mortality in 19th century Finland and SwedenUppsala1981175engelska
Lundqvist, TommieDen disciplinerade dubbelmoralen : studier i den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859-1918Göteborg1982463svenska
Munktell, Ing-MarieGods, godsägare och landbor 1450-1520 : studier i de senmedeltida frälsegodsens funktionGöteborg1982321svenska
Olsson, ChristerCongress and the executive : the making of United States foreign policy 1933-1940Lund1982209engelska
Johansson, IngemarStrejken som vapen : fackföreningar och strejker i Norrköping 1870-1910Stockholm1982451svenska
Hultgren, IngerKvinnors organisation och samhällets beslutsprocess : Fredrika-Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och samhälle på riksplanet och lokalt i Jämtlands län 1925-1975Umeå1982182svenska
Lundmark, LennartUppbörd, utarmning, utveckling : det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmarkUmeå1982230svenska
Holmberg, HåkanFolkmakt, folkfront, folkdemokrati : de svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977Uppsala1982242svenska
Jansson, PerKalmar under 1600-talet : omland, handel och krediterUppsala1982121svenska
Jansson, TorkelSamhällsförändring och sammanslutningsformer : det frivilliga föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 1930Uppsala1982317svenska
Lundbäck, Britt-MarieEn industri kommer till stan : Hudiksvall och trävaruindustrin 1855-1876Uppsala1982194svenska
Nilsson, Runo B. A.Rallareliv : arbete, familjemönster och levnadsförhållanden för järnvägsarbetare på banbyggena i Jämtland-Härjedalen 1912-1928Uppsala1982211svenska
Alksnis, ImantsDen marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 : en studie i effektiv propagandaLund1983227svenska
Bååth, KätheÖde sedan stora döden var --- : bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-talLund1983267svenska
Gerner, KristianThe Soviet Union and Central Europe in the post-war era : a study in precarious securityLund1983238engelska
Graham, TerenceThe "interests of civilization"? : reaction in the United States against the "seizure" of the Panama canal zone, 1903-1904Lund1983281engelska
Lindberg, AndersSmåstat mot stormakt : beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktatLund1983281svenska
Nilson, BengtHandelspolitik under skärpt konkurrens : England och Sverige 1929-39Lund1983217svenska
Norrlid, IngemarDemokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i SverigeLund1983362svenska
Skansjö, StenSöderslätt genom 600 år : bebyggelse och odling under äldre historisk tidLund1983324svenska
Stenkula, Carl GustafGammal i Lund : utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918Lund1983248svenska
Strahl, ChristerNationalism och socialism : fosterlandet i den politiska idédebatten i Sverige 1890-1914Lund1983195svenska
Åhlander, OlofStaat, Wirtschaft und Handelspolitik : Schweden und Deutschland 1918-1921Lund1983440tyska
Lilja, SvenKalmar under Gustav Vasa och hans sönerStockholm1983126svenska
Tjerneld, AndreasFrån borgarståndets storhetstid : statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagenStockholm1983176svenska
Frånberg, PerUmeåsystemet : en studie i alternativ nykterhetspolitik 1915-1945Umeå1983242svenska
Petersson, Birgit"Den farliga underklassen" : studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets SverigeUmeå1983308svenska
Asker, BjörnOfficerarna och det svenska samhället 1650-1700Uppsala1983214svenska
Björk, RagnarDen historiska argumenteringen : konstruktion, narration och kolligation - förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik LönnrothUppsala1983340svenska
Hörsell, AnnBorgare, smeder och änkor : ekonomi och befolkning i Eskilstuna gamla stad och fristad 1750-1850Uppsala1983205svenska
Nävdal-Larsen, BodilErik XIV, Ivan Groznyj og Katarina JagellonicaUppsala1983115norska
Olai, BirgittaStorskiftet i Ekebyborna : svensk jordbruksutveckling avspeglad i en östgötasockenUppsala1983289svenska
Johansson, ErlandVäckelserörelsen och samhället : en historisk studie av Karlskoga 1875-1900Göteborg1984247svenska
Ydborn, LarsBefolkningstillväxt och jordbruk : tre socknar i Halland 1780-1870Göteborg1984215svenska
Sundström, HansBönder bryter bygd : studier i övre Norrlands äldre bebyggelsehistoriaLund1984180svenska
Blidberg, KerstiSplittrad gemenskap : kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931-1945Stockholm1984284svenska
Bäck, KalleBondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden : centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågorStockholm1984326svenska
Johanson, UllaFattiga och tiggare i Stockholms stad och län under 1700-talet : studier kring den offentliga fattigvården under frihetstidenStockholm1984382svenska
Matovic, Margareta R.Stockholmsäktenskap : familjebildning och partnerval i Stockholm 1850-1890Stockholm1984390svenska
Ström-Billing, IngerStockholms hamn 1909-1939 : näringsliv och politik i samverkanStockholm1984230svenska
Brändström, Anders"De kärlekslösa mödrarna" : spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till NedertorneåUmeå1984271svenska
Carlson, Sven H.Trade and dependency : studies in the expansion of EuropeUppsala1984217engelska
Ekholm, CurtBalt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 2, Utlämningen och efterspeletUppsala1984440svenska
Tiberg, ErikZur Vorgeschichte des Livländischen Krieges : die Beziehungen zwischen Moskau und Litauen 1549-1562Uppsala1984266tyska
Tingström, BertelSveriges plåtmynt 1644-1776 : en undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedelUppsala1984246svenska
Holmén, HansFörsvar och samhällsförändring : avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925Göteborg1985290svenska
Simonson, BirgerSocialdemokratin och maktövertagandet : SAP:s politiska strategi 1889-1911Göteborg1985247svenska
Trönnberg, StefanNedrustning under mellankrigstiden : Sverige och nedrustningskonferensen i Genève 1932Göteborg1985287svenska
Kylhammar, MartinMaskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och HeidenstamLinköping1985253svenska
Agrell, WilhelmAlliansfrihet och atombomber : kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982Lund1985408svenska
Johansson, Göran V.Kristen demokrati på svenska : studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982Lund1985303svenska
Gustafsson, HaraldMellan kung och allmoge : ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets IslandStockholm1985319svenska
Hammarlund, BoPolitik utan partier : studier i Sveriges politiska liv 1726-1727Stockholm1985248svenska
Douhan, BerntArbete, kapital och migration : valloninvandringen till Sverige under 1600-taletUppsala1985215svenska
Rydeberg, GöranSkatteköpen i Örebro län 1701-1809Uppsala1985210svenska
Hagberg, Jan-ErikTekniken i kvinnornas händer : hushållsarbete och hushållsteknik under tjugo- och trettiotalenLinköping1986293svenska
Kaijser, ArneStadens ljus : etableringen av de första svenska gasverkenLinköping1986267svenska
Braw, MonicaThe atomic bomb suppressed : American censorship in Japan 1945-1949Lund1986183engelska
Carlsson, ChristinaKvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910Lund1986323svenska
Larsson, Lars J.Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525Lund1986211svenska
Ottosson, IngemarKrig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? : Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936Lund1986294svenska
Sandin, BengtHemmet, gatan, fabriken eller skolan : folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600-1850Lund1986320svenska
Horgby, BjörnDen disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910Stockholm1986322svenska
Larsson, Sven-ErikRegera i koalition : den borgerliga trepartiregeringen 1976-1978 och kärnkraftenStockholm1986502svenska
Guillemot, AgnetaRask, Resolut, Trogen : de indelta soldaterna i det svenska agrarsamhället : Västerbotten 1860-1901Umeå1986205svenska
Ben Abdallah, HabibDe l'iqta' étatique à l'iqta' militaire : transition économique et changements sociaux à Baghdad, 247-447 de l'Hégire/861-1055 ap. J.Uppsala1986215franska
Gardell, Carl JohanHandelskompani och bondearistokrati : en studie i den sociala strukturen på Gotland omkring 1620Uppsala1986169svenska
Höjfors Hong, MargotÖlänningar över haven : utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekterUppsala1986276svenska
Berggren, Anne MarieLikhet eller särart - harmoni eller konflikt? : en analys av kvinnorörelsens idéer med utgångspunkt i utvecklingen i USA under 1960- och 70-taletGöteborg1987182svenska
Kyle, JörgenStriden om hemmanen : studier kring 1700-talets skatteköp i västra SverigeGöteborg1987271svenska
Magnusson, ThomasProletär i uniform : studier kring den värvade armén, arbetsmarknadens kommersialisering och urbaniseringen i frihetstidens västsvenska samhälleGöteborg1987208svenska
Lindgren, MichaelGlory and failure : the difference engines of Johann Müller, Charles Babbage and Georg and Edvard ScheutzLinköping1987415engelska
Edgren, LarsLärling - gesäll - mästare : hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847Lund1987403svenska
Ericson, Hans-OlofVanmakt och styrka : studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909Lund1987313svenska
Haraldsson, DesiréeSkydda vår natur! : Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utvecklingLund1987279svenska
Karlsson, Klas-GöranHistorieundervisning i klassisk ram : en didaktisk studie av historieämnets målfrågor i den ryska och sovjetiska skolan 1900-1940Lund1987300svenska
Nordström, MariePojkskola, flickskola, samskola : samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962Lund1987231svenska
Berge, AndersSakkunskap och politisk rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939Stockholm1987246svenska
Claëson, StenHäradshövdingeämbetet i senmedeltidens och Gustav Vasas SverigeStockholm1987300svenska
Sund, BillNattens vita slavar : makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896-1955Stockholm1987154svenska
Florin, ChristinaKampen om katedern : feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906Umeå1987262svenska
Florén, AndersDisciplinering och konflikt : den sociala organiseringen av arbetet : Jäders bruk 1640-1750Uppsala1987255svenska
Negash, TekesteItalian colonialism in Eritrea, 1882-1941 : policies, praxis and impactUppsala1987217engelska
Sundell, Jan-OlofTysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-1914Uppsala1987382svenska
Ahlberger, ChristerVävarfolket : hemindustrin i Mark 1790-1850Göteborg1988199svenska
Gahrn, LarsSveariket i källor och historieskrivningGöteborg1988358svenska
Holmäng, Per OlofIdrott och utrikespolitik : den svenska idrottsrörelsens internationella förbindelser 1919-1945Göteborg1988329svenska
Ginner, ThomasDen bildade arbetaren : debatten om teknik, samhälle och bildning inom Arbetarnas bildningsförbund 1945-1970Linköping1988224svenska
Johansson, RuneSmall state in boundary conflict : Belgium and the Belgian-German border 1914-1919Lund1988240engelska
Krantz, Karl JohanGarnisonsstadens politik och ekonomi : Växjö, Jönköping och Eksjö inför bygderegementenas kaserneringLund1988244svenska
Ralfnert, BerntKvinnoprästdebatten i Sverige i perspektivet kyrka-statLund1988390svenska
Bernström, ÅkeOfficerskår i förvandling : [den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920Stockholm1988370svenska
Ericson, LarsBorgare och byråkrater : omvandlingen av Stockholms stadsförvaltning 1599-1637Stockholm1988447svenska
Lindner, JörgDen svenska Tysklands-hjälpen 1945-1954Umeå1988248svenska
Gröning, LottaVägen till makten : SAP:s organisation och dess betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933Uppsala1988208svenska
Gunnlaugsson, Gísli Ágúst Family and household in Iceland 1801-1930 : studies in the relationship between demographic and socio-economic development, social legislation and family and household structuresUppsala1988189engelska
Lunander, ElsaBorgaren blir företagare : studier kring ekonomiska, sociala och politiska förhållanden i förändringens Örebro under 1800-taletUppsala1988225svenska
Nelson, Marie C.Bitter bread : the famine in Norrbotten 1867-1868Uppsala1988192engelska
Ohlsson, KnutGrosshandlare, bönder, småfolk : Trönös skogsnäringar från och med det industriella genombrottetUppsala1988176svenska
Pettersson, OveByråkratisering eller avbyråkratisering : administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885-1985Uppsala1988197svenska
Karlsson, IngemarHistorien som biologiskt öde : om perspektivförskjutningar inom mellankrigstidens tyska historieskrivningGöteborg1989194svenska
Faresjö, TomasSocial skiktning och ohälsa i Studien 1913 års mänLinköping1989180svenska
Garpenby, PeterThe state and the medical profession : a cross-national comparison of the health policy arena in the United Kingdom and Sweden 1945-1985Linköping1989240engelska
Johansson, Anders L.Tillväxt och klassamarbete : en studie av den svenska modellens uppkomstLinköping1989566svenska
Martinsson, Bengt-GöranTradition och betydelse : om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968Linköping1989197svenska
Nyberg, AnitaTekniken - kvinnornas befriare? : hushållsteknik, köpevaror, gifta kvinnors hushållsarbetstid och förvärvsdeltagande 1930-talet - 1980-taletLinköping1989376svenska
Sandström, UlfArkitektur och social ingenjörskonst : studier i svensk arkitektur- och bostadsforskningLinköping1989359svenska
Håkansson, StefanKonsulerna och exporten 1905-1921 : ett "Government failure"?Lund1989254svenska
Jonsson, PerFinntorparna i Mången : jord, människor och rättsuppfattning i förproletär bergslagsmiljöLund1989302svenska
Werner, Yvonne MariaSvensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900 : politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktatLund1989352svenska
Nilsson Hoadley, Anna-GretaAtomvapnet som partiproblem : Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960Stockholm1989231svenska
Kvist, RogerRennomadismens dilemma : det rennomadiska samhällets förändring i Tuorpon och Sirkas 1760-1860Umeå1989197svenska
Englund, PeterDet hotade huset : adliga föreställningar om samhället under stormaktstidenUppsala1989344svenska
Hjartarson, Stefán F.Kampen om fackföreningsrörelsen : ideologi och politisk aktivitet på Island 1920-1938Uppsala1989285svenska
Thörnquist, AnnetteLönearbete eller egen jord? : den svenska lantarbetarrörelsen och jordfrågan 1908-1936Uppsala1989325svenska
Anrup, RolandEl taita y el toro : en torno a la configuración patriarcal del régimen hacendario cuzqueñoGöteborg1990280spanska
Lööw, HeléneHakkorset och Wasakärven : en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950Göteborg1990527svenska
Waldén, LouiseGenom symaskinens nålsöga : teknik och social förändring i kvinnokultur och manskulturLinköping1990295svenska
Bolin-Hort, PerWork, family and the state : child labour and the organization of production in the British cotton industry, 1780-1920Lund1990328engelska
Fridriksson, ThorleifurDen gyldne flue : de skandinaviske socialdemokratiers relationer til den islandske arbejderbevaegelse 1916-56 : internationalisme eller indblanding?Lund1990368danska
Göransson, GöranVirtus militaris : officersideal i Sverige 1560-1718Lund1990200svenska
Millbourn, Ingrid"Rätt till maklighet" : om den svenska socialdemokratins lärprocess 1885-1902Lund1990438svenska
Rönnquist, RalfHistoria och nationalitet : skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektivLund1990273svenska
Abrahamsson, ÅkeLjus och frihet till näringsfång : om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi : exemplet Stockholm 1838-1869Stockholm1990623svenska
Andersson, StenMellan Åkarp och Saltsjöbaden : en studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923-1928Stockholm1990217svenska
Ferm, OlleDe högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt : geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållningStockholm1990526svenska
Karlsson, Per-ArneJärnbruken och ståndssamhället : institutionell och attitydmässig konflikt under Sveriges tidiga industrialisering 1700-1770Stockholm1990293svenska
Sandström, ÅkeMellan Torneå och Amsterdam : en undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650Stockholm1990453svenska
Sundin, Sven Z.I storstadens skugga : Boo socken på Värmdön 1860-1970Stockholm1990255svenska
Östberg, KjellByråkrati och reformism : en studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskrigetStockholm1990352svenska
Harnesk, BörjeLegofolk : drängar, pigor och bönder i 1700- och 1800-talens SverigeUmeå1990262svenska
Emanuelsson Blanck, AgnetaPionjärer i vitt : professionella och fackliga strategier bland svenska sjuksköterskor och sjukvårdsbiträden, 1851-1939Uppsala1990163svenska
Nováky, GyörgyHandelskompanier och kompanihandel : Svenska Afrikakompaniet 1649-1663 : en studie i feodal handelUppsala1990285svenska
Åman, MargaretaSpanska sjukan : den svenska epidemin 1918-1920 och dess internationella bakgrundUppsala1990254svenska
Åberg, MartinEn fråga om klass? borgarklass och industriellt företagande i Göteborg 1850-1914Göteborg1991292svenska
Berggren, LarsÅngvisslans och brickornas värld : om arbete och facklig organisering vid Kockums mekaniska verkstad och Carl Lunds fabrik i Malmö 1840-1905Lund1991432svenska
Sjöberg, TommieThe powers and the persecuted : the refugee problem and the Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR), 1938-1947Lund1991260engelska
Bergström, CarinLantprästen : prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800 : Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftetStockholm1991200svenska
Jansson, ArneBördor och bärkraft : borgare och kronotjänare i Stockholm 1644-1672Stockholm1991352svenska
Nordström, PeterReformer och rationalisering : kung, råd och förvaltning under tidig gustaviansk tid, 1772-1778Stockholm1991229svenska
Persson, BoSkogens skördemän : Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927Stockholm1991228svenska
Sandberg, RobertI slottets skugga : Stockholm och kronan 1599-1620Stockholm1991529svenska
Hjelm, JonnySkogsarbetarna och motorsågen : en studie av arbetsliv och teknisk förändringUmeå1991257svenska
Larsson, BirgittaConversion to greater freedom? : women, church and social change in north-western Tanzania under colonial ruleUppsala1991230engelska
Lindström, DagSkrå, stad och stat : Stockholm, Malmö och Bergen ca 1350-1622Uppsala1991303svenska
Bladh, ChristineMånglerskor : att sälja från korg och bod i Stockholm 1819-1846Göteborg1992237svenska
Summerton, JaneDistrict heating comes to town : the social shaping of an energy systemLinköping1992319engelska
Aronsson, PeterBönder gör politik : det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850Lund1992380svenska
Blomqvist, GöranElfenbenstorn eller statsskepp? : stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till SchückLund1992482svenska
Greiff, MatsKontoristen : från chefens högra hand till proletär : proletarisering, feminisering och facklig organisering bland svenska industritjänstemän 1840-1950Lund1992438svenska
Svensson, AndersUngrare i folkhemmet : svensk flyktingpolitik i det kalla krigets skuggaLund1992263svenska
Söderblom, TomasHoran och batongen : prostitution och repression i folkhemmetLund1992243svenska
Hellström, HansStruktur, aktör eller kultur? : arbetstidspolitik i det industrialiserade SverigeStockholm1992230svenska
Lindell, IngridDisciplinering och yrkesutbildning : reformarbetet bakom 1918 års praktiska ungdomsskolereformStockholm1992252svenska
Wijk, JohnnySvarta börsen : samhällslojalitet i kris : livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940-1949Stockholm1992326svenska
Edvinsson, SörenDen osunda staden : sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets SundsvallUmeå1992281svenska
Liliequist, JonasBrott, synd och straff : tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-taletUmeå1992262svenska
Artaeus, IréneKvinnorna som blev över : ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet VästeråsUppsala1992205svenska
Fröjmark, AndersMirakler och helgonkult : Linköpings biskopsdöme under senmedeltidenUppsala1992216svenska
Nicklasson, StinaHögerns kvinnor : problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37Uppsala1992245svenska
Omberg, TureBergsmän i hyttelag : bergsmansnäringens utveckling i Linde och Ramsberg under en 100-årsperiod från mitten av 1700-taletUppsala1992183svenska
Petterson, LarsFrihet, jämlikhet, egendom och Bentham : utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809-1860Uppsala1992351svenska
Schüllerqvist, BengtFrån kosackval till kohandel : SAP:s väg till makten (1928-33)Uppsala1992296svenska
Tiscornia, AlbertoStatens, godsens eller böndernas socknar? : den sockenkommunala självstyrelsens utveckling i Västerfärnebo, Stora Malm och Jäder 1800-1880Uppsala1992214svenska
Ågren, MariaJord och gäld : social skiktning och rättslig konflikt i södra Dalarna ca 1650-1850Uppsala1992301svenska
Glimstedt, HenrikMellan teknik och samhälle : stat, marknad och produktion i svensk bilindustri 1930-1960Göteborg1993259svenska
Götlind, AnnaTechnology and religion in medieval SwedenGöteborg1993262engelska
Palm, Lennart AnderssonMänniskor och skördar : studier kring agrarhistoriska metodproblem 1540-1770Göteborg1993335svenska
Karlsson, Sten O.Arbetarfamiljen och det nya hemmet : om bostadshygienism och klasskultur i mellankrigstidens GöteborgLinköping1993358svenska
Lindgren, HansKanalbyggarna och staten : offentliga vattenbyggnadsföretag i Sverige från medeltiden till 1810Linköping1993402svenska
Strömbäck, LarsBaltzar von Platen, Thomas Telford och Göta kanal : entreprenörskap och tekniköverföring i brytningstidLinköping1993238svenska
Harrison, DickThe early state and the towns : forms of integration in Lombard Italy AD 568-774Lund1993310engelska
Persson, Hans-ÅkeRetorik och realpolitik : Storbritannien och de fördrivna tyskarna efter andra världskrigetLund1993325svenska
Ruthström-Ruin, CeciliaBeyond Europe : the globalization of refugee aidLund1993304engelska
Samuelson, JanAristokrat eller förädlad bonde? : det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611Lund1993361svenska
Sundberg, KerstinResurser och sociala relationer : studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800 : Österhaninge och Västerhaninge socknarLund1993230svenska
Thunander, RudolfHovrätt i funktion : Göta hovrätt och brottmålen : 1635-1699Lund1993305svenska
Frohnert, PärKronans skatter och bondens bröd : den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775Stockholm1993373svenska
Lövgren, BrittaHemarbete som politik : diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens forskningsinstitutStockholm1993232svenska
Peterson, BoBoktryckaren som förläggare : förlagsfunktion och utgivningspolitik hos P.A. Norstedt & söner 1879-1910Stockholm1993389svenska
Sjöberg, MariaJärn och jord : bergsmän på 1700-taletStockholm1993274svenska
Toler, JohnPer Jönson Rösiö : "the agrarian prophet" : a charismatic leader's attempt to rejuvenate small agriculture and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden, 1888-1928Stockholm1993354engelska
Sörlin, PerTrolldoms- och vidskepelseprocesserna i Göta hovrätt 1635-1754Umeå1993229svenska
Backlund, JanneRusthållarna i Fellingsbro 1684-1748 : indelningsverket och den sociala differentieringen av det svenska agrarsamhälletUppsala1993223svenska
Husberg, ErikHonung, vax och mjöd : biodlingen i Sverige under medeltid och 1500-talGöteborg1994397svenska
Malmstedt, GöranHelgdagsreduktionen : övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800Göteborg1994285svenska
Thörnqvist, ChristerArbetarna lämnar fabriken : strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund, förlopp och följderGöteborg1994348svenska
Hillmo, ThomasArsenikprocessen : debatt och problemperspektiv kring ett hälso- och miljöfarligt ämne i Sverige 1850-1919Linköping1994325svenska
Nilsson, HansMot bättre hälsa : dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860-1894Linköping1994261svenska
Sundkvist, MariaDe vanartade barnen : mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925Linköping1994284svenska
Billing, Peter & Mikael StigendalHegemonins decennier : lärdomar från Malmö om den svenska modellenLund1994440svenska
Edgren, MonikaTradition och förändring : könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-taletLund1994273svenska
Malmborg, Mikael afDen ståndaktiga nationalstaten : Sverige och den västeuropeiska integrationen 1945-1959Lund1994443svenska
Rosén, UllaHimlajord och handelsvara : ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880Lund1994292svenska
Wallengren, HansHyresvärlden : maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880-1925Lund1994445svenska
Zitomersky, JosephFrench Americans - native Americans in eighteenth-century French colonial Louisiana : the population geography of the Illinois Indians, 1670s-1760s : the form and function of French - native settlement relations in eighteenth-century LouisianaLund1994412engelska
Bjarne Larsson, GabrielaStadgelagstiftning i senmedeltidens SverigeStockholm1994243svenska
Nilsson, TorbjörnElitens svängrum : första kammaren, staten och moderniseringen 1867-1886Stockholm1994321svenska
Åselius, GunnarThe "Russian menace" to Sweden : the belief system of a small power security élite in the age of imperialismStockholm1994455engelska
Levin, HjördisMasken uti rosen : nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : propaganda och motståndUmeå1994475svenska
Nordahl, PerWeaving the ethnic fabric : social networks among Swedish-American radicals in Chicago 1890-1940Umeå1994245engelska
Norrhem, SvanteUppkomlingarna : kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige och EuropaUmeå1994200svenska
Breisch, AgnetaFrid och fredlöshet : sociala band och utanförskap på Island under äldre medeltidUppsala1994187svenska
Elgán, ElisabethGenus och politik : en jämförelse mellan svensk och fransk abort- och preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra världskrigetUppsala1994290svenska
Karlsson, ÅsaDen jämlike undersåten : Karl XII:s förmögenhetsbeskattning 1713Uppsala1994283svenska
Dagemark, SiverAugustinus - munk och biskop : idealbild gentemot självbild i Vita Augustini och ConfessionesGöteborg1995230svenska
Liljewall, BrittBondevardag och samhällsförändring : studier i och kring västsvenska bondedagböcker från 1800-taletGöteborg1995397svenska
Weiner, GenaDe räddade barnen : om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i Hagalund 1900-1940Linköping1995352svenska
Andersson, Lars I.Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommunerLund1995332svenska
Bergman, UlfFrån bondelots till yrkesman : lotsning i Östergötland 1537-1914Lund1995404svenska
Bokholm, RuneStädernas handlingsfrihet : en studie av expansionsskedet 1900-1930Lund1995344svenska
Cantera Carlomagno, MarcosEtt folk av mänsklig granit : Sverige i den italienska utrikespolitiken 1932-1936Lund1995216svenska
Johansson, LennartSystemet lagom : rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922Lund1995284svenska
Olsson, AndersBorgmästare, bastioner och tullbommar : Göteborg och Halmstad under statligt inflytande 1630-1660Lund1995233svenska
Yassin, Borhanedin A.Vision or reality? : the Kurds in the policy of the Great Powers, 1941-1947Lund1995246engelska
Åhsberg, BengtStudenter och storpolitik : Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931Lund1995337svenska
Berggren, HenrikSeklets ungdom : retorik, politik och modernitet 1900-1939Stockholm1995302svenska
Blomberg, EvaMän i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister : politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940Stockholm1995432svenska
Gunnarsson, LarsKyrkan, nazismen och demokratin : åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919-1945Stockholm1995256svenska
Jorde, Tine SusanneStockholms tjenestepiker under industrialiseringen : tjenestepikeyrkets funksjon i individets livsløp og i en ekspanderende storbyStockholm1995187norska
Sanders, HanneBondevaekkelse og sekularisering : en protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850Stockholm1995392danska
Knobblock, IngerSystemets långa arm : en studie av kvinnor, alkohol och kontroll i Sverige 1919-1955Umeå1995271svenska
Lindmark, DanielUppfostran, undervisning, upplysning : linjer i svensk folkundervisning före folkskolanUmeå1995222svenska
Jonter, ThomasSocialiseringen som kom av sig : Sverige, oljan och USA:s planer på en ny ekonomisk världsordning 1945-1949Uppsala1995198svenska
Thorslund, LennartHumanism mot rationalism : Mora 1890-1970: om två förhållningssätt och deras betydelse i småstadens planeringshistoriaUppsala1995372svenska
Jakobsson, EvaIndustrialisering av älvar : studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900-1918Göteborg1996302svenska
Josefsson, Sven-OlofÅret var 1968 : universitetskris och studentrevolt i Stockholm och LundGöteborg1996297svenska
Karlsson, GunnelFrån broderskap till systerskap : det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt i SAPGöteborg1996362svenska
Lomfors, IngridFörlorad barndom - återvunnet liv : de judiska flyktingbarnen från NazitysklandGöteborg1996313svenska
Mellberg, MargarethaPedagogen och det skrivna ordet : skrivkonst och folkskollärare 1870-1920Göteborg1996279svenska
Alzén, AnnikaFabriken som kulturarv : frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985Linköping1996159svenska
Bengtsson, MagdalenaDet hotade barnet : tre generationers spädbarns- och barnadödlighet i 1800-talets LinköpingLinköping1996383svenska
Holme, LottaKonsten att göra barn raka : ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920Linköping1996355svenska
Sjöberg, MatsAtt säkra framtidens skördar : barndom, skola och arbete i agrar miljö : Bolstad pastorat 1860-1930Linköping1996325svenska
Svidén, JohnIndustrialisering och förändrad miljöpåverkan : råvaruflöden samt svavel- och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655-1920Linköping1996243svenska
Aimaq, JasmineFor Europe or empire? : French colonial ambitions and the European army planLund1996311engelska
Hägerdal, HansVäst om öst : kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talenLund1996361svenska
Ulvros, Eva HelenFruar och mamseller : kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870Lund1996440svenska
Edling, NilsDet fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900Stockholm1996540svenska
Furuhagen, BjörnBerusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-taletStockholm1996288svenska
Rahmqvist, SigurdSätesgård och gods : de medeltida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av Upplands bebyggelsehistoriaStockholm1996347svenska
Schmidt, WernerKommunismens rötter i första världskrigets historiska rum : en studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckandeStockholm1996320svenska
Unger, ChristinaMakten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets StockholmStockholm1996352svenska
Yttergren, LeifTäflan är lifvet : idrottens organisering och sportifiering i Stockholm 1860-1898Stockholm1996252svenska
Öberg, LisaBarnmorskan och läkaren : kompetens och konflikt i svensk förlossningsvård 1870-1920Stockholm1996363svenska
Sköld, PeterThe two faces of smallpox : a disease and its prevention in eighteenth- and nineteenth-century SwedenUmeå1996654engelska
Levine, PaulFrom indifference to activism : Swedish diplomacy and the Holocaust, 1938-1944Uppsala1996293engelska
Nilsson, BengtKvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organisering, strategier och kamp under 1900-talets första hälftUppsala1996335svenska
Tegenu, TsegayeThe evolution of Ethiopian absolutism : the genesis and the making of the fiscal military state, 1696-1913Uppsala1996286engelska
Christensen, JanBönder och herrar : Bondeståndet i 1840-talets representationsdebatt : exemplen Gustaf Hierta och J.P. TheorellGöteborg1997389svenska
Pärsson, AnitaDövas utbildning i Sverige 1889-1971 : en skola för ett språk och ett praktiskt yrkeGöteborg1997406svenska
Rimborg, BertilMagnus Durell och Danmark : studier i informationGöteborg1997406svenska
Graninger, UlrikaFrån osynligt till synligt : bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska medicinLinköping1997328svenska
Jönson, UlfBråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn : om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933-1950Linköping1997247svenska
Lindstedt Cronberg, MarieSynd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880Lund1997316svenska
Sundell, ÅkePatriarkalism och föreningsrätt : om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936Lund1997232svenska
Ericsson, Christer"Vi är alla delar av samma familj" : patronen, makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940Stockholm1997267svenska
Hamilton, UlfTeknik på bönders villkor : de tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerande tekniska förändringen i Sverige 1806-1972Stockholm1997304svenska
Långström, StureFörfattarröst och lärobokstradition : en historiedidaktisk studieUmeå1997263svenska
Sjögren, MikaelFattigvård och folkuppfostran : liberal fattigvårdspolitik 1903-1918Umeå1997225svenska
Blanck, DagBecoming Swedish-American : the construction of an ethnic identity in the Augustana Synod, 1860-1917Uppsala1997240engelska
Carlbäck, HeleneAtt byta erkännande mot handel : svensk-ryska förhandlingar 1921-1924Uppsala1997288svenska
Cederlöf, GunnelBonds lost : subordination, conflict and mobilization in rural south India, c. 1900-1970Uppsala1997276engelska
Klingnéus, SörenBönder blir vapensmeder : protoindustriell tillverkning i Närke under 1600- och 1700-talenUppsala1997282svenska
Melkersson, MartinStaten, ordningen och friheten : en studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-taletUppsala1997280svenska
Hammarlund, Karl GunnarBarnet och barnomsorgen : bilden av barnet i ett socialpolitiskt projektGöteborg1998199svenska
Holmberg, CarlLängtan till landet : civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debattGöteborg1998259svenska
Janson, HenrikTemplum nobilissimum : Adam av Bremen, Uppsalatemplet och konfliktlinjerna i Europa kring år 1075Göteborg1998353svenska
Jordansson, BirgittaDen goda människan från Göteborg : genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxtGöteborg1998304svenska
Olsson, HenrikÖst och väst eller nord och syd? : regionala politiska skillnader inom den svenska bondegruppen under 1800-taletGöteborg1998310svenska
Rydén, Reine"Att åka snålskjuts är icke hederligt" : de svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-1947Göteborg1998257svenska
Karlsson, MagnusThe liberalisation of telecommunications in Sweden : technology and regime change from the 1960s to 1993Linköping1998391engelska
Linnér, Björn-OlaThe world household : Georg Borgström and the postwar population-resource crisisLinköping1998255engelska
Carlsson, ErikSverige och tysk motståndsrörelse under andra världskrigetLund1998432svenska
Dahl, GunnarTrade, trust and networks : commercial culture in late Medieval ItalyLund1998355engelska
Perlestam, MagnusDen rotfaste bonden - myt eller verklighet? : brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820Lund1998270svenska
Persson, MagnusGreat Britain, the United States and the security of the Middle East : the formation of the Baghdad PactLund1998368engelska
Sörensen, ThomasDet blänkande eländet : en bok om kronprinsens husarer i sekelskiftets MalmöLund1998222svenska
Tidman, YngveSpräng Amalthea! : arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870-1914Lund1998274svenska
Kvarnström, LarsMän i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst, 1897-1937Stockholm1998256svenska
Runcis, MaijaSteriliseringar i folkhemmetStockholm1998370svenska
Karlsson Sjögren, ÅsaKvinnors rätt i stormaktstidens GävleUmeå1998245svenska
Nencioni, GiuseppeAspekter på den italienska fascismen : texter och tolkningarUmeå1998317svenska
Andersson, GudrunTingets kvinnor och män : genus som norm och strategi under 1600- och 1700-talUppsala1998337svenska
Hasselberg, YlvaDen sociala ekonomin : familjen Clason och Furudals bruk, 1804-1856Uppsala1998318svenska
Müller, LeosThe merchant houses of Stockholm, c. 1640-1800 : a comparative study of early-modern entrepreneurial behaviourUppsala1998303engelska
Reinholdsson, PeterUppror eller resningar? : samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens Sverige Uppsala1998295svenska
Stenlås, NiklasDen inre kretsen : den svenska ekonomiska elitens inflytande över partipolitik och opinionsbildning, 1940-1949 Uppsala1998368svenska
Ågren, HenrikTidigmodern tid : den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730Uppsala1998264svenska
Frangeur, RenéeYrkeskvinna eller makens tjänarinna?: striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens SverigeGöteborg1999389svenska
Eriksson, RikardPsykoteknik : kulturell fabricering av personlig identitetLinköping1999293svenska
Lagergren, LarsSvensk motorcykelkulturLinköping1999181svenska
Lindgren, Anne-Li"Att ha barn med är en god sak" : barn, medier och medborgarskap under 1930-taletLinköping1999377svenska
Olsson, IngridAtt leva som lytt : handikappades levnadsvillkor i 1800-talets LinköpingLinköping1999289svenska
Olsson, OleFrån arbete till hobby : en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugornaLinköping1999335svenska
Ståhl, MargaretaVår fana röd till färgen : fanor som medium för visuell kommunikation under arbetarrörelsens genombrottstid i Sverige fram till 1890Linköping1999380svenska
Söderlind, IngridBarnhem för flickor : barn, familj och institutionsliv i Stockholm 1870-1920Linköping1999400svenska
Willner, SamDet svaga könet? : kön och vuxendödlighet i 1800-talets SverigeLinköping1999359svenska
Hammar, IngerEmancipation och religion : den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860–1900Lund1999318svenska
Larsson, OlleBiskopen visiterar : den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650–1760Lund1999351svenska
Leffler, MarionBöcker, bildning, makt : arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860–1901Lund1999380svenska
Lennartsson, MalinI säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets SmålandLund1999381svenska
Ljungh, AgnetaSedd, eller osedd? : kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995Lund1999251svenska
Nilsson, RoddyEn välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-taletLund1999491svenska
Ottosson, MikaelSohlberg och surdegen : sociala relationer på Kosta glasbruk 1820-1880Lund1999280svenska
Persson, FabianServants of fortune : the Swedish court between 1598 and 1721Lund1999278engelska
Resic, SanimirAmerican warriors in Vietnam : warrior values and the myth of the war experience during the Vietnam war, 1965–1973Lund1999265engelska
Björk, GunnelaAtt förhandla sitt medborgarskap : kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950Stockholm1999331svenska
Håkanson, Sigrid"-då skall han taga henne till äkta-" : oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850Stockholm1999248svenska
Ljunggren, JensKroppens bildning : linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914Stockholm1999317svenska
Silva, CharlesKeep them strong, keep them friendly : Swedish-American relations and the Pax Americana, 1948-1952Stockholm1999376engelska
Berggren, LenaNationell upplysning : drag i den svenska antisemitismens idéhistoriaUmeå1999427svenska
Högman, Ann-KristinAgeing in a changing society : elderly men and women in urban Sweden 1830-1930Umeå1999237engelska
Lundberg, AnnaCare and coercion : medical knowledge, social policy and patients with veneral disease in Sweden 1785-1903Umeå1999309engelska
Rönnholm, TordKunskapens kvinnor : sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden Umeå1999248svenska
Svanberg, MikaelFöretagsamhet föder framgång : yrkeskarriärer och sociala nätverk bland företagarna i Sundsvall 1850–1900 Umeå1999252svenska
Lennersand, MarieRättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730Uppsala1999338svenska
Oja, LindaVarken Gud eller natur : synen på magi i 1600- och 1700-talets SverigeUppsala1999382svenska
Simonsson, ÖrjanDen lokala scenen : Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-taletUppsala1999323svenska
Trenter, CeciliaGranskningens retorik och historisk vetenskap : kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och svensk Historisk tidskrift 1965-1990Uppsala1999237svenska
Genberg, BirgittaKampen om godsen : två fallstudier från Valle Sagrado under den sista perioden av det andinska storgodsägarväldetGöteborg2000303svenska
Hermanson, LarsSläkt, vänner och makt : en studie av elitens politiska kultur i 1100-talets DanmarkGöteborg2000280svenska
Lundgren Rydén, LizelotteEtt svenskt dilemma : Socialdemokraterna, Centern och EG-frågan 1957-1994Göteborg2000319svenska
Magnusson, KarlJustifying Opression : perceptions of race in South Africa between 1910 and 1961Göteborg2000196engelska
Areschoug, JudithDet sinnesslöa skolbarnet : undervisning, tvång och medborgarskap 1925-1954Linköping2000395svenska
Eklöf, MotziLäkarens ethos : studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960Linköping2000400svenska
Hassler, BjörnThe strategy of assistance : Swedish environmental support to the Baltic States 1991-1996Linköping2000255engelska
Münger, Ann-CharlotteStadens barn på landet : Stockholms sommarlovskolonier och den moderna välfärdenLinköping2000309svenska
Andersson, Lars M.En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930Lund2000621svenska
Bokholm, SifEn kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920Lund2000404svenska
Davies, MarkA perambulating paradox : British travel literature and the image of Sweden c. 1770-1865Lund2000477engelska
Hellstenius, MatsKrigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mittLund2000201svenska
Nordin, JonasEtt fattigt men fritt folk : nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstidenStockholm2000528svenska
Ulander, PerttiDet stora filmkriget : Joseph Goebbels' kamp mot Hollywood som inslag i nazismens raspolitikStockholm2000190svenska
Waldemarson, YlvaKvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse : LOs kvinnoråd och makten att benämna 1898-1967Stockholm2000204svenska
Wottle, MartinDet lilla ägandet : korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810Stockholm2000351svenska
Lantto, PatrikTiden börjar på nytt : en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950Umeå2000433svenska
Åstrand, BjörnTortyr och pinligt förhör : våld och tvång i äldre svensk rättUmeå2000138svenska
Båtefalk, LarsStaten, samhället och superiet : samhällsorganisatoriska principer och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770-1900Uppsala2000432svenska
Johansson, StefanEn omskriven historia : svensk historisk roman och novell före 1867Uppsala2000226svenska
Linde, MartinStatsmakt och bondemotstånd : allmoge och överhet under stora nordiska krigetUppsala2000273svenska
Ottosson, StenDen (o)moraliska neutraliteten : tre politikers och tre tidningars moraliska värdering av svensk utrikespolitik 1945-1952Uppsala2000277svenska
Chaves, María EugeniaHonor y libertad : discursos y recursos en la estrategia de libertad de una mujer esclava : (Guayaquil a fines del período colonial)Göteborg2001311spanska
Isidorsson, TommyStriden om tiden : arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektivGöteborg2001360svenska
Magnúsdóttir, AudurFrillor och fruar : politik och samlevnad på Island 1120-1400Göteborg2001240svenska
Nyberg, KennethBilder av Mittens rike. kontinuitet och förändring i svenska resenärers Kinaskildringar 1749-1912Göteborg2001332svenska
Simonsen, AndersBland hederligt folk : organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755-1820Göteborg2001215svenska
Linderström, MagnusIndustrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar : en analys av LO, SAF, Industriförbundet och miljöpolitiken 1965-2000Linköping2001281svenska
Martinsson, MathiasOzonskiktet och risksamhället : en studie av den politiska diskussionen rörande ozonskiktet 1968-1992Linköping2001224svenska
Andersson, IreneKvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940Lund2001357svenska
Johansson, Per GöranGods, kvinnor och stickning : tidig industriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750-1870Lund2001265svenska
Johansson, RogerKampen om historien : Ådalen 1931 : sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000Lund2001557svenska
Lindberg, AnnaExperience and identity : a historical account of class, caste and gender among the Cashew workers of Kerala, 1930-2000Lund2001382engelska
Persson, Bodil E. B.Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets SkåneLund2001525svenska
Reuterswärd, ElisabethEtt massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälleLund2001329svenska
Zander, UlfFornstora dagar, moderna tider : bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifteLund2001650svenska
Blomkvist, PärDen goda vägens vänner : väg- och billobbyn och framväxten av det svenska bilsamhället 1914-1959Stockholm2001340svenska
Forsberg, LinneaStormaktstidens Stockholm tar gestalt : gaturegleringen i Stockholm 1625-1650Stockholm2001260svenska
Gussarsson, MariaEn socialdemokratisk Europapolitik : den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och franska broderpartierna, och upprättandet av ett västeuropeiskt ekonomiskt samarbete, 1955-58Stockholm2001306svenska
Hallenberg, MatsKungen, fogdarna och riket : lokalförvaltning och statsbyggande under tidig VasatidStockholm2001446svenska
Hansen, Lars-ErikJämlikhet och valfrihet : en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxtStockholm2001245svenska
Rydström, JensSinners and citizens : bestiality and homosexuality in Sweden 1880-1950Stockholm2001401engelska
Elenius, LarsBåde finsk och svensk : modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939Umeå2001488svenska
Björkman, JennyVård för samhällets bästa : debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970Uppsala2001398svenska
Edquist, SamuelNyktra svenskar : godtemplarrörelsen och den nationella identiteten 1879-1918Uppsala2001343svenska
Eng, TorbjörnDet svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till BernadotteUppsala2001484svenska
Geschwind, LarsStökiga studenter : social kontroll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-taletUppsala2001256svenska
Höjer, HenrikSvenska siffror : nationell integration och identifikation genom statistik 1800-1870Uppsala2001288svenska
Linderborg, ÅsaSocialdemokraterna skriver historia : historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000Uppsala2001549svenska
Milton, LenaFolkhemmets barnmorskor : den svenska barnmorskekårens professionalisering under mellan- och efterkrigstidUppsala2001339svenska
Nergård, Maj-BrittMellan krona och marknad : utländska och svenska entreprenörer inom svensk järnhantering från ca 1580-1700Uppsala2001319svenska
Neunsinger, SilkeDie Arbeit der Frauen - die Krise der Männer : die Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen in Deutschland und Schweden 1919-1939Uppsala2001294tyska
Sennefelt, KarinDen politiska sjukan : dalaupproret 1743 och frihetstidens politiska kultur Uppsala2001352svenska
Thoré, AndersAkademibondens plikt, universitetets rätt : feodala produktionsförhållanden vid Uppsala universitets gods 1650-1790Uppsala2001298svenska
Andersson, Per-OlofDen kalejdoskopiska offentligheten : lokal press, värdemönster och det offentliga samtalets villkor 1880-1910Växjö2001276svenska
Engwall, Kristina"Asociala och imbecilla" : kvinnorna på Västra Mark 1931-1967Örebro2001272svenska
Medina, María ClaraLandless women, powerful men : land, gender and identity in NW Argentina (Colalao-El Pichao, 1850-1910)Göteborg2002285engelska
Ramírez Bacca, RenzoHistory of labour on a coffee plantation : La Aurora Plantation, Tolima-Colombia, 1882-1982Göteborg2002226engelska
Arvidsson, MariaNär arbetet blev farligt : arbetarskyddet och det medicinska tänkandet 1884-1919Linköping2002241svenska
Hallström, JonasConstructing a pipe-bound city : a history of water supply, sewerage, and excreta removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910Linköping2002362engelska
Hermansson, CamillaDet återvunna folkhemmet : om tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987-1998Linköping2002350svenska
Jülich, SolveigSkuggor av sanning : tidig svensk radiologi och visuell kulturLinköping2002462svenska
Klinth, RogerGöra pappa med barn : den svenska pappapolitiken 1960-1995Linköping2002422svenska
Torell, UlrikaDen rökande människan : bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950- och 1990-talLinköping2002367svenska
Westling, ClaesSmåstadens dynamik : Skänninges och Vadstenas befolkning och kontaktfält 1630-1660Linköping2002202svenska
Åhrén Snickare, EvaDöden, kroppen och modernitetenLinköping2002314svenska
Andersson, TorbjörnKung fotboll : den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950Lund2002753svenska
Bergman, KalleMakt, möten, gränser : Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70Lund2002420svenska
Eklöf, StefanPower and political culture : the Indonesian Democratic Party (PDI) and the decline of the New Order (1986-98)Lund2002369engelska
Eliasson, PerSkog, makt och människor : en miljöhistoria om svensk skog 1800-1875Lund2002455svenska
Fagerlund, SolveigHandel och vandel : vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv : Helsingborg ca 1680-1709Lund2002260svenska
Linderoth, AndreasKampen för erkännande : DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949-1972Lund2002350svenska
Lindström, FredrikEmpire and identity : biographies of Austrian identity in an age of imperial dissolutionLund2002391engelska
Nilsson, Nils-ErikSkriv med egna ord : en studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter"Lund2002239svenska
Tornbjer, CharlotteDen nationella modern : moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälftLund2002308svenska
Hedin, MarikaEtt liberalt dilemma : Ernst Beckman, Emilia Broomé, G H von Koch och den sociala frågan 1880-1930Stockholm2002297svenska
Plymoth, BirgittaFostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabrikstaden Norrköping 1872-1914Stockholm2002356svenska
Sheiban, HosseinDen ekonomiska staden : stadsplanering i Stockholm under senare hälften av 1800-taletStockholm2002334svenska
Tydén, MattiasFrån politik till praktik : de svenska steriliseringslagarna 1935-1975Stockholm2002618svenska
Garðarsdóttir, ÓlöfSaving the child : regional, cultural and social aspects of the infant mortality decline in Iceland, 1770-1920Umeå2002286engelska
Hårdstedt, MartinOm krigets förutsättningar : den militära underhållsproblematiken och det civila samhället i norra Sverige och Finland under Finska kriget 1808-09Umeå2002378svenska
Warg, StefanFamiljen i gruvmiljö : migration, giftermålsmönster och fertilitet i norrbottnisk gruvindustri 1890-1930Umeå2002272svenska
Alm, MikaelKungsord i elfte timmen : språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitetskamp 1772-1809Uppsala2002479svenska
Ericsson, PeterStora nordiska kriget förklarat : Karl XII och det ideologiska tilltaletUppsala2002314svenska
Fiebranz, RosemarieJord, linne eller träkol? : genusordning och hushållsstrategier, Bjuråker 1750-1850Uppsala2002400svenska
Gunneriusson, HåkanDet historiska fältet : svensk historievetenskap från 1920-tal till 1957Uppsala2002257svenska
Jansson, Karin HassanKvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige 1600-1800Uppsala2002361svenska
Sjöberg, JohanMakt och vanmakt i fadersväldet : studentpolitik i Uppsala 1780-1850Uppsala2002237svenska
Ilshammar, LarsOffentlighetens nya rum : teknik och politik i Sverige 1969-1999Örebro2002379svenska
Burton, EdwardThe Swedish-American press and the Vietnam warGöteborg2003324svenska
Cavallin, MariaI kungens och folkets tjänst : synen på den svenske ämbetsmannen 1750-1780Göteborg2003281svenska
Hreinsson, EinarNätverk och nepotism : den regionala förvaltningen på Island 1770-1870Göteborg2003287svenska
Nielsen, LailaUnfree to develop : a comparative study of Kuria and Ukerewe under colonial rule : Tanzania 1850-1961Göteborg2003352engelska
Nyström, LarsPotatisriket : Stora Bjurum 1857-1917 : jorden, makten, samhället Göteborg2003434svenska
Stolare, MartinKultur och natur : moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920Göteborg2003350svenska
Godhe, MichaelMorgondagens experter : tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-taletLinköping2003283svenska
Åkerman, JohanLokala fack i globala företag : Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925-1985Linköping2003270svenska
Alm, MartinAmericanitis : Amerika som sjukdom eller läkemedel : svenska berättelser om USA åren 1900-1939Lund2003391svenska
Lerbom, JensMellan två riken : integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500-1700Lund2003267svenska
Olsson, Curt ÅkeTidningsmakt och politiska organisationer : den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968Lund2003301svenska
Bergman, HelenaAtt fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950Stockholm2003380svenska
Ekecrantz, StefanHemlig utrikespolitik : kalla kriget, utrikesnämnden och regeringen 1946-1959Stockholm2003266svenska
Ericsson, NiklasRätt eller fel? : moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatidStockholm2003287svenska
Forsell, HåkanHus och hyra : fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920Stockholm2003368svenska
Johansson, PeterFast i det förflutna : institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik 1891-1931Stockholm2003271svenska
Kronvall, OlofDen bräckliga barriären : Finland i svensk säkerhetspolitik 1948-1962Stockholm2003407svenska
Lundberg, UrbanJuvelen i kronan : Socialdemokraterna och den allmänna pensionenStockholm2003368svenska
Petersson, Magnus"Brödrafolkens väl" : svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969Stockholm2003399svenska
Tjeder, DavidThe power of character : middle-class masculinities, 1800-1900Stockholm2003318engelska
Wallenberg Bondesson, MariaReligiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800Stockholm2003284svenska
Grönberg, Per-OlofLearning and returning : return migration of Swedish engineers from the United States, 1880-1940Umeå2003290engelska
Lindström, PeterPrästval och politisk kultur 1650-1800Umeå2003214svenska
Markusson Winkvist, HannaSom isolerade öar : de lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälftUmeå2003339svenska
Vikström, LottaGendered routes and courses : the socio-spatial mobility of migrants in nineteenth-century Sundsvall, SwedenUmeå2003327engelska
Berglund, LouiseGuds stat och maktens villkor : politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470Uppsala2003228svenska
Hodacs, HannaConverging world views : the European expansion and early-nineteenth-century Anglo-Swedish contactsUppsala2003250engelska
Ludvigsson, DavidThe historian-filmmaker's dilemma : historical documentaries in Sweden in the era of Häger and VilliusUppsala2003411engelska
Tegler Jerselius, KristinaDen stora häxdansen : vidskepelse, väckelse och vetande i Gagnef 1858Uppsala2003342svenska
Dahlqvist, HansFri att konkurrera, skyldig att producera : en ideologikritisk granskning av SAF 1902-1948Växjö2003234svenska
Wångmar, ErikFrån sockenkommun till storkommun : en analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontextVäxjö2003325svenska
Granberg, JonasVeche in the chronicles of medieval Rus : a study of functions and terminologyGöteborg2004245engelska
Nilson, TomasFramgång och vår Herre : industriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 1890-1920Göteborg2004319svenska
Småberg, ThomasDet stängda frälset : makt och eliter i det medeltida lokalsamhället : Marks och Kinds härader i Västergötland ca 1390-1520Göteborg2004305svenska
Weikert, MonicaI sjukdom och nöd : offerkyrkoseden i Sverige från 1600-tal till 1800-talGöteborg2004271svenska
Bohlin, HenrikAtt välja energisystem : processer, aktörer och samverkan i Helsingborg och Gävle 1945-1983Linköping2004196svenska
Gullberg, EvaDet välnärda barnet : föreställningar och politik i skolmåltidens historiaLinköping2004219svenska
Lindblom, ChristerI väntan på tandvård : hur tandrötan blev politikLinköping2004250svenska
Lindvall, Anne-ChristineAnpassade för tillfället : bruket av personvers i Norrköpings Tidningar 1760 till 1869Linköping2004205svenska
Palm, JennyMakten över energin : policyprocesser i två kommuner 1977-2001Linköping2004230svenska
Bergenlöv, EvaSkuld och oskuld : barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680-1800Lund2004491svenska
Carls, LinaVåp eller nucka? : kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970Lund2004448svenska
Cronqvist, MarieMannen i mitten : ett spiondrama i svensk kallakrigskulturLund2004375svenska
Jansdotter, AnnaAnsikte mot ansikte : räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920Lund2004495svenska
Selling, JanUr det förflutnas skuggor : historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000Lund2004363svenska
Ullgren, PeterLantadel : adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slutLund2004400svenska
Wallette, AnnaSagans svenskar : synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 årLund2004410svenska
Bolin, JanParti av ny typ? : skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933Stockholm2004434svenska
Edman, JohanTorken : tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981Stockholm2004468svenska
Eriksson, FredrikDet reglerade undantaget : högerns jordbrukspolitik 1904-2004Stockholm2004367svenska
Eriksson, LenaArbete till varje pris : arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitikStockholm2004300svenska
Hjort, Magnus"Nationens livsfråga" : propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1963Stockholm2004363svenska
Husz, OrsiDrömmars värde : varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 1897-1939Stockholm2004414svenska
Legnér, MattiasFäderneslandets rätta beskrivning : mötet mellan antikvarisk forskning och ekonomisk nyttokult i 1700-talets SverigeStockholm2004287svenska
Lundquist Wanneberg, PiaKroppens medborgarfostran : kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962Stockholm2004244svenska
Norberg, Johan R.Idrottens väg till folkhemmet : studier i statlig idrottspolitik 1913-1970Stockholm2004491svenska
Rönnbäck, JosefinPolitikens genusgränser : den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921Stockholm2004405svenska
Samuelsson, GöranI godsets skugga? : frälsebonden på Ängsö : familj och arbete 1700-1880Stockholm2004230svenska
Axelsson, PerHöstens spöke : de svenska polioepidemiernas historiaUmeå2004312svenska
Granqvist, KarinSamerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet : makt, diskurs och representationUmeå2004237svenska
Nordbäck, CarolaSamvetets röst : om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets SverigeUmeå2004430svenska
Norrbin, CamillaFrån isolering till integrering : en kollektivbiografisk studie över de kvinnliga riksdagsledamöterna under tvåkammarriksdagens tid 1922-1970Umeå2004314svenska
Rönnqvist, CarinaSvea folk i Babels land : svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälftUmeå2004373svenska
Carlsson, Carl HenrikMedborgarskap och diskriminering : östjudar och andra invandrare i Sverige 1860-1920Uppsala2004377svenska
Gunneriusson-Karlström, MäritKonsten att bli och förbli folklig : Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och omvandling i kampen på offentlighetens arena 1880-1945Uppsala2004258svenska
Henningsson, BörjeDet röda Dalarna : socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906-1937Uppsala2004307svenska
Ling, SofiaKärringmedicin och vetenskap : läkare och kvacksalverianklagade i Sverige omkring 1770-1870Uppsala2004285svenska
Dufwa, Sune G.Kön, lön och karriär : sjuksköterskeyrkets omvandling under 1900-taletVäxjö2004246svenska
Hansson, LarsSlakt i takt : klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946Växjö2004275svenska
Lajos, AttilaHjälten och offren : Raoul Wallenberg och judarna i BudapestVäxjö2004320svenska
Stranne, StaffanProduktion och arbete i den tredje industriella revolutionen : Tarkett i Ronneby 1970-2000Växjö2004238svenska
Strömberg, KennethVi och dom i rörelsen : skötsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1884-1930Växjö2004338svenska
Larsson, KatarinaAndrahandskontrakt i folkhemmet : närmiljö och kvinnors förändringsstrategierÖrebro2004224svenska
Prestjan, AnnaAtt bota en drinkare : idéer och praktik i svensk alkoholistvård 1885-1916Örebro2004303svenska
Emanuelsson, AndersKyrkojorden och dess ursprung : Oslo biskopsdöme perioden ca 1000-ca 1400Göteborg2005339svenska
Ottosson, AndersSjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934Göteborg2005423svenska
Sandén, AnnikaStadsgemenskapens resurser och villkor : samhällssyn och välfärdsstrategier i Linköping 1600-1620Linköping2005273svenska
Waltersson, KentBildning för livet : framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-1960Linköping2005221svenska
Wifvesson, MarianneOn voyage with Cristóvão Colombo : the privatization of Catholic orphan care in São Paulo City, 1892-1922Linköping2005310engelska
Edenheim, SaraBegärets lagar : moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogiLund2005283svenska
Holgersson, UlrikaPopulärkulturen och klassamhället : arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-taletLund2005416svenska
Persson, StefanKungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640Lund2005474svenska
Småberg, MariaAmbivalent friendship : Anglican conflict handling and education for peace in Jerusalem 1920-1948Lund2005453engelska
Berling Åselius, EbbaRösträtt med förhinder : rösträttsstrecken i svensk politik 1900-1920Stockholm2005246svenska
Bolling, HansSin egen hälsas smed : idéer, initiativ och organisationer inom svensk motionsidrott 1945-1981Stockholm2005342svenska
Eliasson, UlfÖvervakning i försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945Stockholm2005172svenska
Forssberg, Anna MariaAtt hålla folket på gott humör : informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i Sverige 1655-1680Stockholm2005330svenska
Fraudet, XavierPolitique étrangère française en mer Baltique (1871-1914) : de l'exclusion à l'affirmationStockholm2005312franska
Grundberg, MalinCeremoniernas makt : maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonierStockholm2005334svenska
Ihse, CeciliaPräst, stånd och stat : kung och kyrka i förhandling 1642-1686Stockholm2005219svenska
Lidestad, MadeleneUppbåd, uppgifter, undantag : om genusarbetsdelning i Sverige under första världskrigetStockholm2005226svenska
Overud, JohannaI beredskap med Fru Lojal : behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskrigetStockholm2005245svenska
Sandahl, BjörnEtt ämne för alla? : normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002Stockholm2005337svenska
Wawrzeniuk, PiotrConfessional civilising in Ukraine : the bishop Iosyf Shumliansky and the introduction of reforms in the diocese of Lviv 1668-1708Stockholm2005160engelska
Wikberg, KarinAmatör eller professionist? : studier rörande amatörfrågan i svensk tävlingsidrott 1903-1967Stockholm2005359svenska
Engberg, ElisabethI fattiga omständigheter : fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 1800-taletUmeå2005365svenska
Jonsson, AlexanderDe norrländska landshövdingarna och statsbildningen 1634-1769Umeå2005317svenska
Lundström, CatarinaFruars makt och omakt : kön, klass och kulturarv 1900-1940Umeå2005303svenska
Wisselgren, Maria J.Att föda barn - från privat till offentlig angelägenhet : förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930Umeå2005194svenska
Dulic, TomislavUtopias of nation : local mass killing in Bosnia and Herzegovina, 1941-42Uppsala2005402engelska
Edgren, HenrikPublicitet för medborgsmannavett : det nationellt svenska i Stockholmstidningar 1810-1831Uppsala2005346svenska
Hemström, MatsMarschen mot makten : västra arméns revolt och väg till Stockholm 1809Uppsala2005295svenska
Larsson, EsbjörnFrån adlig uppfostran till borgerlig utbildning : Kungl. krigsakademien mellan åren 1792 och 1866Uppsala2005411svenska
Norrby, GöranAdel i förvandling : adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälleUppsala2005380svenska
Friberg, KatarinaThe workings of co-operation : a comparative study of consumer co-operative organisation in Britain and Sweden, 1860 to 1970Växjö2005508engelska
Sandström, ErikaPå den tiden, i dessa dagar : föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli historielandVäxjö2005216svenska
Sjölander, JonasSolidaritetens omvägar : facklig internationalism i den tredje industriella revolutionen - (LM) Ericsson, svenska Metall och Ericssonarbetarna i Colombia 1973-1993Växjö2005322svenska
Thor, MalinHechaluz - en rörelse i tid och rum : tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943Växjö2005443svenska
Jonsson, PatrickHandelsfrihetens vänner och förbuden : identitet och politisk kommunikation i svensk tullpolitik 1823-1854Örebro2005203svenska
Andersson, Eva I.Kläderna och människan i medeltidens Sverige och NorgeGöteborg2006376svenska
Larsson, DanielDen dolda transitionen : om ett demografiskt brytningsskede i det tidiga 1700-talets SverigeGöteborg2006258svenska
Mahdi, HauwaGender and citizenship : Hausa women's political identity from the caliphate to the protectorateGöteborg2006340engelska
Abelius, HansDet självpåtagna uppdraget : en undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870Göteborg2007357svenska
Andersson, CatharinaKloster och aristokrati : nunnor, munkar och gåvor i det svenska samhället till 1300-talets mittGöteborg2006435svenska
Olausson, PeterGillbergaknaparna : en studie i den svenske storbondens habitus ca 1750-1850Göteborg2007372svenska
Engren, JimmyRailroading and labor migration : class and ethnicity in expanding capitalism in northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920sVäxjö2007434engelska
Frih, Anna-KarinFlickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930Örebro2007288svenska
Lennqvist, JörgenVåtmarkshistoria : Hjälmarens och Kvismarens stränder under 1800- och 1900-talenÖrebro2007314svenska
Berglund, MatsGårdar och folk i norr : bebyggelse, befolkning och jordbruk i Norrbotten under 1500-taletUmeå2006291svenska
Harvard, JonasEn helig allmännelig opinion : föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 1848-1919Umeå2006356svenska
Dahlgren, JohannaKvinnor i polistjänst : Föreningen Kamraterna, Svenska polisförbundet och kvinnors inträde i polisyrket 1957-1971Umeå2007192svenska
Dalin, StefanMellan massan och Marx : en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946Umeå2007269svenska
Kling, SofiaVi våga ej helt leva : barnbegränsning, sexualitet och genus under den svenska fertilitetstransitionenUmeå2007333svenska
Lindkvist, AnnaJorden åt folket : Nationalföreningen mot emigrationen 1907-1925Umeå2007348svenska
Olli, Soili-MariaVisioner av världen : hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789Umeå2007194svenska
Bommenel, ElinSockerförsöket : kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöaLinköping2006377svenska
Lindgren, CeciliaEn riktig familj : adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975Linköping2006272svenska
Qvarsebo, JonasSkolbarnets fostran : enhetsskolan, agan och politiken om barnet 1946-1962Linköping2006205svenska
Petronis, VytautasConstructing Lithuania : ethnic mapping in tsarist Russia, ca. 1800-1914Stockholm2007309engelska
Tjällén, BiörnChurch and nation : the discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)Stockholm2007152engelska
Eellend, JohanCultivating the rural citizen : modernity, agrarianism and citizenship in late tsarist EstoniaStockholm2007247engelska
Gradskova, YuliaSoviet people with female bodies : performing beauty and maternity in Soviet Russia in the mid 1930-1960sStockholm2007347engelska
Holm, JohanKonstruktionen av en stormakt : kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595 till 1640Stockholm2007273svenska
Arvidsson, Ann-SofiMakten och döden : stat och kyrka möter svenska efterlevande under ett långt 1700-talStockholm2007360svenska
Holmlund, SofiaJorden vi ärvde : arvsöverlåtelser och familjestrategier på den uppländska landsbygden 1810-1930Stockholm2007244svenska
Hayen, MatsStadens puls : en tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830Stockholm2007278svenska
Petersens, Lovisa afFormering för offentlighet : kvinnokonferenser och Svenska kvinnornas nationalförbund kring sekelskiftet 1900Stockholm2006232svenska
Gustafsson, SofiaSvenska städer i medeltidens Europa : en komparativ studie av stadsorganisation och politisk kulturStockholm2006243svenska
Byström, MikaelEn broder, gäst och parasit : uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947Stockholm2006286svenska
Kotljarchuk, AndrejIn the shadows of Poland and Russia : the Grand Duchy of Lithuania and Sweden in the European crisis of the mid-17th centuryStockholm2006347engelska
Haslum, RolfIdrott, borgerlig folkfostran och frihet : Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930-1960Stockholm2006414svenska
Blomqvist, HåkanNation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismenStockholm2006550svenska
Sjöblom, PaulDen institutionaliserade tävlingsidrotten : kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-taletStockholm2006551svenska
Kåring Wagman, AnnaStadens melodi : information och reklam i Stockholms kommun 1930-1980Stockholm2006326svenska
Persson, MagnusComing full circle? : return migration and the dynamics of social mobility on the Bjäre peninsula 1860-1930Lund2007270engelska
Lundberg, VictorFolket, yxan och orättvisans rot : betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887-1902Lund2007526svenska
Rosengren, Henrik"Judarnas Wagner" : Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950Lund2007381svenska
Cederholm, MathiasDe värjde sin rätt : senmedeltida bondemotstånd i Skåne och SmålandLund2007579svenska
Collstedt, ChristopherDuellanten och rättvisan : duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskedeLund2007341svenska
Östlund, JoachimLyckolandet : maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrottLund2007301svenska
Lundin, JohanNäten på Limhamn : sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914Lund2006395svenska
Alvunger, DanielNytt vin i gamla läglar : socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973Lund2006287svenska
Wiklund, MartinI det modernas landskap : historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990Lund2006479svenska
Tossavainen, MikaelHeroes and victims : the Holocaust in Israeli historical consciousnessLund2006301engelska
Dietsch, JohanMaking sense of suffering : Holocaust and Holodomor in Ukrainian historical cultureLund2006230engelska
Axelsson, ErikHistorien i politiken : historieanvändning i norsk och svensk EU-debatt 1990-1994Uppsala2006358svenska
Hansen, AnnaOrdnade hushåll : genus och kontroll i Jämtland under 1600-taletUppsala2006318svenska
Holmén, Janne Sven-ÅkeDen politiska läroboken : bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under kalla krigetUppsala2006376svenska
Malmström, JoakimHerrskapen och den lokala politiken : Eds socken ca 1650-1900Uppsala2006324svenska
Sundin, Anders1809 : statskuppen och regeringsformens tillkomst som tolkningsprocessUppsala2006288svenska
Widenberg, JohannaFäderneslandets antikviteter : etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600-1720Uppsala2006282svenska
Winton, PatrikFrihetstidens politiska praktik : nätverk och offentlighet 1746-1766Uppsala2006363svenska
Hammarström, PerNationens styvbarn : judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940Uppsala2007336svenska
Hansson, SaraI den goda vårdens namn : sinnesslövård i 1950-talets SverigeUppsala2007206svenska
Lundblad, StefanHedersam handelsman eller verksam företagare : den ekonomiska kulturens omvandling och de ledande ekonomiska aktörerna i Gävle 1765-1869Uppsala2007298svenska
Thisner, FredrikMilitärstatens arvegods : officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800Uppsala2007373svenska
Almgren, NinaKvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskrigetUmeå2006294svenska
Axelsson, ThomRätt elev i rätt klass : skola, begåvning och styrning 1910-1950Linköping2007379svenska
Wirén, TobiasIdeologins apparatur : reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-talens SverigeUmeå2006303svenska
Lindaräng, IngemarHelgonbruk i moderniseringstider : bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnesfiranden i Sverige och Norge 1891-2005Linköping2007392svenska
Seifarth, SofiaRåd i radion : modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968Linköping2007387svenska
Riving, CeciliaIcke som en annan människa : psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälftLund2008318svenska
Róbertsdottir, HrefnaWool and society : manufacturing policy, economic thought and local production in 18th-century IcelandLund2008464engelska
Hedén, AnneRöd stjärna över Sverige : Folkrepubliken Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talenLund2008354svenska
Persson, FredrikSkåne, den farliga halvön : historia, identitet och ideologi 1865-2000Lund2008276svenska
Ammert, NiklasDet osamtidigas samtidighet : historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra årLund2008252svenska
Jansson, ChristinaMaktfyllda möten i medicinska rum : debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985Lund2008319svenska
Sturfelt, LinaEldens återsken : första världskriget i svensk föreställningsvärldLund2008365svenska
Sniegon, TomasDen försvunna historien : förintelsen i tjeckisk och slovakisk historiekulturLund2008290svenska
Tzimoula, DespinaEidola : gender and nation in the writings of Penelope DeltaLund2008298engelska
Gustafsson, TommyEn fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-taletLund2008403svenska
Johansson, Jesper"Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här." : retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981Växjö2008393svenska
Lundqvist, PiaMarknad på väg : den västgötska gårdfarihandeln 1790-1864Göteborg2008324svenska
Skott, FredrikFolkets minnen : traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964Göteborg2008386svenska
Eriksson, BoStatstjänare och jordägare : adelsideologi i Per Brahe den äldres "Oeconomia"Stockholm2008304svenska
Enefalk, HannaEn patriotisk drömvärld : musik, nationalism och genus under det långa 1800-taletUppsala2008232svenska
Kvist Geverts, KarinEtt främmande element i nationen : svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944Uppsala2008324svenska
Lindström, JonasDistribution and differences : stratification and the system of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820Uppsala2008255engelska
Palosuo, LauraYellow stars and trouser inspections : Jewish testimonies from Hungary, 1920-1945Uppsala2008271engelska
Westberg, JohannesFörskolepedagogikens framväxt : pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945Uppsala2008245svenska
Fusè, LeonardoParents, children and their families : living arrangements of old people in the XIX century, Sundsvall region, SwedenUmeå2008197engelska
Stridsman, JacobSverige och Koreakriget : en studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953Umeå2008343svenska
Axelsson, CeciliaBekräftelse eller utmaning? Historiebruk och identitet i utställningen Afrikafararna på Svenska emigrantinstitutet i VäxjöVäxjö2009317svenska
Bagerius, HenricMandom och mödom: Sexualitet, homosocialitet och aristokratisk identitet på det senmedeltida IslandGöteborg2009310svenska
Tolvhed, HelenaNationen på spel: Kropp, kön och svenskhet i populärpressens representationer av olympiska spel Lund2008335svenska
Lindberg, PiaKampen om ASEA : lokal stat och industrialisering : Arboga och Västerås 1875-1900Örebro2008288svenska
Parsi, RouzbehIn search of caravans lost : Iranian intellectuals and nationalist discourse in the inter-war years Lund2009391engelska
Wiking-Faria, PabloFreden, friköpen och järnplogarna : drivkrafter och förändringsprocesser under den agrara revolutionen i Halland 1700-1900 Göteborg2009475svenska
Henric Bagerius20090svenska
Nordin, GabriellaÄktenskap i Sápmi : giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895 Umeå2009193svenska
Larsson Kraus, JonasAtt odla ett samhälle : Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingenjörskonstUppsala2009269svenska
Berglund, MatsMassans röst : upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848Stockholm2009460svenska
Cecilia Axelsson20090svenska
Ekholst, ChristineFör varje brottsling ett straff : föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna Stockholm2009307svenska
Ivarsson Lilieblad, BjörnMoulin Rouge på svenska : varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875-1920 Linköping2009297svenska
Jarlbrink, JohanDet våras för journalisten : symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal Stockholm2009346svenska
Karlsson, LennartArbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-1960Växjö2009312svenska
Lee, JennyThe market hall revisited : cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth centuryLinköping2009323engelska
Nygren, VictoriaMellan två samhällen : inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-taletLinköping2009287svenska
Nyzell, Stefan"Striden ägde rum i Malmö" : Möllevångskravallerna 1926 : en studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige Malmö2009427svenska
Estvall, MartinSjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945 Växjö2009274svenska
Mispelaere, JanGuldmynt eller äpple : straffrättsligt ansvar för barn och ungdomar i Sverige och Nederländerna 1590-1800 Uppsala2009359svenska
Gregersen, MalinFostrande förpliktelser : representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft Lund2010300svenska
Jezierski, Wojtek Total St Gall : medieval monastery as a disciplinary institution Stockholm201078engelska
Lundberg, Bertil K."Jesus är för spanjorerna" : studier av den katolska missionens misslyckande i det tidigkoloniala PeruGöteborg2010287svenska
Harlitz, ErikaUrbana system och riksbildning i Skandinavien : en studie av Lödöses uppgång och fall ca 1050-1646Göteborg2010172svenska
Bergman, JohanKulturfolk eller folkkultur? : 1968, kulturarbetarna och demokratinStockholm2010360svenska
Bergman, MariaConstructing communities : the establishment and demographic development of sawmill communities in the Sundsvall district, 1850-1890 Umeå2010282engelska
Bohman, StinaOmsorg om livet : spädbarnsdödlighetens förändring i Ådalen under 1800-taletUppsala2010264svenska
Eriksson, MarieMakar emellan : äktenskaplig oenighet och våld på kyrkliga och politiska arenor, 1810-1880Växjö2010365svenska
Formark, BodilDen välsituerade flickan : om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910-1940Umeå2010324svenska
Fransson, PerLandskapet som lärobok : regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 1900Mittuniversitetet2010384svenska
Hagelin, HelenaKvinnovärldar och barnamord : makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700-1840Göteborg2010189svenska
Hall, Bo G.Perspektiv på Patron : bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842-1911)Uppsala2010334svenska
Hansson, JohanHistorieintresse och historieundervisning : elevers och lärares uppfattning om historieämnetUmeå2010189svenska
Hedtjärn Wester, AnnaMän i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900 Lund2010155svenska
Karlsson, LinusBergsmän och tackjärnspatroner : perspektiv på industrialiseringsprocessen 1810-1900Göteborg2010288svenska
Lagerlöf Nilsson, UlrikaMed lust och bävan : vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-taletGöteborg2010328svenska
Larsson, SimonIntelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900-1945 Lund2010339svenska
Linnarsson, MagnusPostgång på växlande villkor : det svenska postväsendets organisation under stormaktstidenSödertörn2010281svenska
Norlin, BjörnBildning i skuggan av läroverket : bildningsaktivitet och kollektivt identitetsskapande i svenska gymnasistföreningar 1850-1914Umeå2010221svenska
Nydahl, ErikI fyrkens tid : politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 Mittuniversitetet2010281svenska
Sjögren, DavidDen säkra zonen : motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962Umeå2010249svenska
Stark, TobiasFolkhemmet på is : ishockey, modernisering och nationell identitet i Sverige 1920-1972 Växjö2010408svenska
Svanberg, JohanArbetets relationer och etniska dimensioner : Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska stålpressnings AB i Olofström 1945-1952Växjö2010394svenska
Yalcin, ZekiFacklig gränspolitik : Landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik 1946-2009Örebro2010452svenska
Sjöberg, ErikBattlefields of memory : the Macedonian conflict and Greek historical culture Umeå2011327engelska
Fredrik HåkanssonStanding up to a multinational giant. the Saint-Gobain World Council and the American glass workers’ strike in the American Saint Gobain Corpo-ration in 196 9 Linnéuniversitet2011263engelska
Sigríður BeckI kungens frånvaro. Formeringen av en isländsk aristokrati 1271–1387,Göteborg2011272svenska
Anne BergKampen om be-folkningen: den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780–1860Uppsala2011336svenska
Bengtsson, ÅsaNyktra kvinnor : folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita bandet 1900-1930Lund2011379svenska
Bersbo, Zara"Rätt för kvinnan att blifva människa - fullt och helt" : svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971Växjö2011209svenska
Carolina Jonsson MalmAtt plantera ett barn: internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitikLund20110svenska
Douglas, ChristinaKärlek per korrespondens : två förlovade par under andra hälften av 1800-taletSödertörn2011296svenska
Johanna RingarpProfessionens problematik: lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.Södertörn20110svenska
Kjellgren, MartinTaming the prophets : astrology, orthodoxy and the word of God in early modern SwedenLund2011332engelska
Martin KarlssonAtt pro-jicera det förflutna: historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbudMittuniversitetet2011331svenska
Per SandinEtt kungahus i tiden: den bernadotteska dynastins möte med medborgarsamhället ca 1810 –18 6 0.Uppsala20110svenska
Rosengren, AnnaÅldrandet och språket : en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875-1975Lund2011227svenska
Stefan Backius”Arbetare på scen: amatörteater som politiskt verktyg”Örebro2011275svenska
Susanna Sjödin LindenskougManlighetens bortre gräns: tidelagsrättegångar i Livland åren 1685–1709Södertörn2011174svenska
von Wachenfeldt, PerNådens ordning : en studie av västsvensk pietism 1730-1760Göteborg2011174svenska
Andreas ÅkerlundMellan akademi och kulturpolitik: lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906 –1945.Uppsala20110svenska
Glover, NikolasNational relations : public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970Stockholm2011287engelska
Thomas NygrenHistory in the service of mankind: international guidelines and history education in upper secondary schools in Sweden, 1927–2002.Umeå201171engelska
Wirginia BogaticExilens dilemma: att stanna eller att återvända: beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945–1947.Linnéuniversitet2011262svenska
Fjällsby, Per-OlofIndien som utopi och verklighet : om den teosofiska rörelsens bidrag till indisk utbildning och politik 1879-1930Karlstad2012379svenska
Andersson, Peter K.Streetlife in late Victorian London : the constable and the crowdLund2012286engelska
Werther, SteffenSS-Vision und Grenzland-Realität : vom Umgang dänischer und "volksdeutscher" Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der "grossgermanischen" Ideologie der SS Södertörn2012371tyska
Holm, OlofSjälvägarområdenas egenart : Jämtland och andra områden i Skandinavien med småskaligt jordägande 900-1500Stockholm2012223svenska
Alm, AnnaUpplevelsens poetik : slöjdseminariet på Nääs 1880-1940Lund2012305svenska
Castenbrandt, HeleneRödsot i Sverige 1750-1900 : en sjukdoms demografiska och medicinska historia Göteborg2012234svenska
Danielsson Malmros, IngmarieDet var en gång ett land- : berättelser om svenskhet i historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar Lund2012493svenska
Dybelius, AndersEtt hållbart minne? : historiebruk kring Georg Carl von Döbeln 1848-2009Göteborg2012227svenska
Ekerholm, HelenaBränsle för den moderna nationen : etanol och gengas i Sverige under mellankrigstiden och andra världskriget Umeå201272svenska
Fleischer, RasmusMusikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925-2000Södertörn2012630svenska
Folkesson, KlaraInkludering, marginalisering, integration? : enskilda medborgares identifikationer och kommunalpolitisk utvecklingÖrebro2012327svenska
Garpenhag, LarsKriminaldårar : sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930Uppsala2012242svenska
Karlsson, HenrikVården av de arbetsoförmögna : reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstatenÖrebro2012208svenska
Ledman, Anna-LillAtt representera och representeras : samiska kvinnor i svensk och samisk press 1966-2006 Umeå2012250svenska
Nilsson, AnnaLyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck : 1750-1850Lund2012272svenska
Nyrén, UlfRätt till jakt : en studie av den svenska jakträtten ca 1600-1789Göteborg2012254svenska
Pauli, PetraRörelsens ledare : karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet Göteborg2012205svenska
Pihl, ChristopherArbete : skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets SverigeUppsala2012261svenska
Sandström, GlennReady, willing and able : the divorce transition in Sweden 1915-1974Umeå2012103engelska
Makko, AryoAdvocates of realpolitik : Sweden, Europe and the Helsinki Final ActStockholm2012285engelska
Tullberg, Andreas"We are in the Congo now" : Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 Lund2012308engelska
Lilja, FredrikThe golden fleece of the cape : capitalist expansion and labour relations in the periphery of transnational wool production, c. 1860-1950 Uppsala2013225engelska
Hammar, IsakMaking enemies : the logic of immorality in Ciceronian oratory Lund2013381engelska
Kharkina, AnnaFrom kinship to global brand : the discourse on culture in Nordic cooperation after World War II Södertörn2013196engelska
Åström Elmersjö, HenrikNorden, nationen och historien : perspektiv på föreningarna Nordens historieläroboksrevision 1919-1972 Umeå2013467svenska
Bergner, PetterMed historien som motståndare : SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet [1956-2006] Umeå2013564svenska
Brilkman? Weber?, KajsaUndersåten som förstod : den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessenLund2013270svenska
Carlsson, KarinDen tillfälliga husmodern : hemvårdarinnekåren i Sverige 1940-1960Stockholm2013240svenska
Dackling, MartinSläktgårdens uppkomst : jord och marknad i Skaraborg 1845-1945Göteborg2013217svenska
Dekhtyar, SerhiyEarly life origins of health and well-being in modern SwedenLund2013168engelska
Friberg, AnnaDemokrati bortom politiken : en begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939 Mittuniversitetet2013314svenska
Hallberg, ErikHavrefolket : studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770-1930Göteborg2013386svenska
Hellsing, MyHovpolitik : Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovetÖrebro2013148svenska
Häll, MikaelSkogsrået, näcken och djävulen : erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige Lund2013588svenska
Malmer, ElinHemmet vid nationens skola : väckelsekristendom, värnplikt och soldatmission, ca 1900-1920Stockholm2013321svenska
Prytz, CristinaFamiljen i kronans tjänst : donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 1600-tal Uppsala2013260svenska
Quaranta, LucianaScarred for life : how conditions in early life affect socioeconomic status, reproduction and mortality in Southern Sweden, 1813-1968 Lund2013242engelska
Scherp, JoakimDe ofrälse och makten : en institutionell studie av Riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682Stockholm2013375svenska
Siltberg, TryggveGotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid : skatterna, gårdarna och befolkningen Umeå201356svenska
Stenfeldt, JohanDystopiernas seger : totalitarism som orienteringspunkt i efterkrigstidens svenska idédebatt Lund2013427svenska
Nyman, MariaResandets gränser : svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet Södertörn2013251svenska
Blomqvist, AndersEconomic nationalizing in the ethnic borderlands of Hungary and Romania : inclusion, exclusion and annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867-1944 Södertörn2014444engelska
Heuman, JohannesThe quest for recognition : the Holocaust and French historical culture, 1945-65 Stockholm2014238engelska
Rabenschlag, Ann-JudithVölkerfreundschaft nach Bedarf : ausländische Arbeitskräfte in der Wahrnehmung von Staat und Bevölkerung der DDRSödertörn2014295tyska
Yurchuk, YuliyaReordering of meaningful worlds : memory of the Organization of Ukrainian Nationalists and the Ukrainian Insurgent Army in post-Soviet Ukraine Stockholm2014295engelska
Charpentier Ljungqvist, FredrikKungamakten och lagen : en jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltidenStockholm2014458svenska
Alsarve, DanielI ständig strävan efter framgång? : föreningsdemokratins innehåll och villkor i Örebro sportklubb 1908-89 Örebro2014232svenska
Brunnström, PålÄgare och kapital : klass och genus hos kapitalägare i Sverige 1918-1939Lund2014427svenska
Forsell, AndersKommunala ideal och politisk verklighet : en jämförande fallstudie av frisinnad politisk organisering i Filipstad och Skövde, ca 1880-1920Karlstad2014293svenska
Hammar, AnnaSaraMellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716 Umeå2014352svenska
Ivener, RamonaKunskapens händer : kunskapstraditioner, maskulinitet och förändring i Lesjöfors 1940-2010Karlstad2014256svenska
Planck, BritaKärlekens språk : adel, kärlek och äktenskap 1750-1900Göteborg2014201svenska
Thörn, Andreas K.G.En framgångsrik främling : Filadelfiaförsamlingen i Stockholm : självbild i historieskrivning och verksamhet 1910-1980 Örebro2014252svenska
Hilborn, EmmaVärldar i Brand : fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska pressLund2014353svenska
Notini Burch, CeciliaA cold war pursuit : Soviet refugees in Sweden, 1945-54Stockholm2014357engelska
Lindh, Anders"Unity pervades all activity as water every wave" : principal teachings and philosophy of Maharishi Mahesh YogiMalmö2014442engelska
Bechmann Pedersen, SuneReel socialism : making sense of history in Czech and German cinema since 1989Lund2015326engelska
Glaser, JoakimFotboll från Mielke till Merkel : kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland Malmö2015384svenska
Karlsson, MariaCultures of denial : comparing Holocaust and Armenian genocide denialLund2015217engelska
Sjögren, IngelaTo be or not to be American : statehood and peoplehood in native American self-identification during the self-determination eraStockholm2015267engelska
Ellis Nilsson, SaraCreating holy people and places on the periphery : a study of the emergence of cults of native saints in the ecclesiastical provinces of Lund and Uppsala from the eleventh to the thirteenth centuries Göteborg2015372engelska
Brännlund, IsabelleHistories of reindeer husbandry resilience : land use and social networks of reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740-1920Umeå2015107engelska
Ericsson, MartinExkludering, assimilering eller utrotning? : "tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 Lund2015289svenska
Högberg, TomasEtt stycke på väg : naturaväghållning med lotter i Västmanlands län ca 1750–1850Uppsala2015291svenska
Ledman, KristinaHistoria för yrkesprogrammen : innehåll och betydelse i policy och praktik Umeå201557svenska
Marklund, BertilDet milsvida skogsfolket : skogssamernas samhälle i omvandling 1650-1800Umeå2015125svenska
Nilsson, IngelaNationalism i fredens tjänst : svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939Umeå2015398svenska
Nordland, HugoKänslor i krig : sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814Lund2015282svenska
Nordquist, MargarethaA struggle for the realm : late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressionsStockholm2015308engelska
Svedin, Glenn"En ohyra på samhällskroppen" : kriminalitet, kontroll och modernisering i Sverige och Sundsvallsdistriktet under 1800- och det tidiga 1900-taletMittuniversitetet2015324svenska
Tunefalk, MartinÄreminnen : personmedaljer och social status i Sverige cirka 1650-1900Stockholm2015389svenska
Erlandsson, SusannaWindow of opportunity : Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948Uppsala2015284engelska
Hellman, LisaNavigating the foreign quarters : everyday life of the Swedish East India Company employees in Canton and Macao 1730-1830Stockholm2015319engelska
Hjorthén, AdamBorder-crossing commemorations : entangled histories of Swedish settling in AmericaStockholm2015337engelska
Rudberg, PontusThe Swedish Jews and the victims of Nazi terror, 1933-1945Uppsala2015398engelska
Wenell, OlovSovjetunionen och svenska vänsällskap 1945-1958 : sällskapen Sverige-Sovjetunionen som medel i sovjetisk strategiUmeå2015211svenska
Wellfelt, EmelieHistoryscapes in Alor : approaching indigenous histories in eastern IndonesiaLinnéuniversitet2016357engelska
Luc?ic´, IvaIm Namen der Nation : der politische Aufwertungsprozess der Muslime im sozialistischen JugoslawienUppsala2016335tyska
Nase, MarcoAcademics and politics : northern European area studies at Greifswald University, 1917–1991Södertörn2016416engelska
Zavatti, FrancescoWriting history in a propaganda institute : political power and network dynamics in communist RomaniaSödertörn2016387engelska
Almbjär, MartinThe voice of the people? : supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 1719-1772 Umeå2016303engelska
Andersson Hult, LarsHistoria i bagaget : en historiedidaktisk studie om varför historiemedvetande uttrycks i olika formerUmeå2016179svenska
Arvidsson, MalinAtt ersätta det oersättliga : statlig gottgörelse för ofrivillig sterilisering och vanvård av omhändertagna barn Örebro2016222svenska
Bernhardsson, PeterI privat och offentligt : undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880Uppsala2016256svenska
Biltekin, NevraServants of diplomacy : the making of Swedish diplomats, 1905-1995Stockholm2016229engelska
Bodensten, ErikPolitikens drivfjäder : frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logikenLund2016399svenska
Carlsson, Carl MikaelDet märkvärdiga mellantinget : jordbrukares sociala status i omvandling 1780-1900Stockholm2016330svenska
Clementsson, BonnieFörbjudna förbindelser : föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940Lund2016397svenska
Daun, JohannesVägen till den moderna familjen : fruktsamhet i den växande industristaden Borås cirka 1830-1930 Göteborg2016265svenska
Ekberg, KristofferMellan flykt och förändring : utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö Lund2016245svenska
Hessérus, MattiasRätten till privatlivet : och moralen bakom omoralen i svensk press 1920-1980Uppsala2016397svenska
Hinnemo, ElinInför högsta instans : samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering i Justitierevisionen 1760–1860Uppsala2016243svenska
Holmqvist, FredrikPopulärhistoriens tjusning och kraft : Peter Englund och Herman Lindqvist i svensk historiekultur 1988-1995Umeå2016325svenska
Höjeberg, PerUtmaningarna mot demokratins skola : den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945Lund2016232svenska
Johnsson, TheresaVårt fredliga samhälle : ”lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-taletUppsala2016545svenska
Rosenlund, DavidHistory education as content, methods or orientation? : a study of curriculum prescriptions, teacher-made tasks and student strategiesMalmö2016208engelska
Sjöblom, AlfTrygghet som handelsvara : privat folkförsäkring i det framväxande välfärdssamhället 1900-1950Stockholm2016392svenska
Svensson, DanielScientizing performance in endurance sports : The emergence of ‘rational training’ in cross-country skiing, 1930-1980Stockholm201665engelska
Thorp, RobertUses of history in history educationUmeå201694engelska
Lindholm, SusanRemembering Chile : an entangled history of Hip-hop in-between Sweden and Chile Malmö2016168engelska
Pålsson, AleOur side of the water : political culture in the Swedish colony of St Barthélemy 1800-1825Stockholm2016269engelska
Sjöland, MarianneHistoria från tidskriftsredaktionen : en komparativ studie av Populär historias och History todays historieskrivning Lund2016281svenska
Avedian, VahagnKnowledge and acknowledgement : the politics of memory of the Armenian genocideLund2017366engelska
Malitska, JuliaNegotiating imperial rule : colonists and marriage in the nineteenth-century Black Sea steppeSödertörn2017392engelska
Salamonik, MichalIn Their Majesties' service : the career of Francesco De Gratta (1613-1676) as a royal servant and trader in Gdan´sk Södertörn2017347engelska
Pérez-Ramos, María IsabelA quest for environmental sovereignty : Chicana/o literary experiences of water (mis)management and environmental degradation in the US SouthwestStockholm2017183engelska
Aronsson, AugustLöfte, tvist och försoning : politikens spelregler i 1300-talets NordenUppsala2017156svenska
Lundell, ValterDet omstridda arvet : den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekulturLund2017314svenska
Deldén, MariaPerspektiv på historiefilmslitteracitet : en didaktisk studie av gymnasieelevers historiska och emotionella meningsskapande i mötet med spelfilmUmeå2017232svenska
Eckeryd, RobertAcceptans eller utstötning? : ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1940Umeå2017416svenska
Ekelund, RobinRetrospektiva modernister : om historiens betydelse för nutida modsMalmö2017270svenska
Gustafsson, JörgenHistorielärobokens föreställningar : påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870–2000Uppsala2017278svenska
Haage, HelenaDisability in individual life and past society : life-course perspectives of people with disabilities in the Sundsvall region of Sweden in the nineteenth centuryUmeå2017154engelska
Jonsson, KarinFångna i begreppen? : revolution, tid och politik i svensk socialistisk press 1917–1924Södertörn2017349svenska
Kuritzén Löwengart, MiaEn samhällelig angelägenhet : framväxten av en symfoniorkester och ett konserthus i Stockholm, cirka 1890–1926 Uppsala2017235svenska
Lindblom, InaKänslans patriark : sensibilitet och känslopraktiker i Carl Christoffer Gjörwells familj och vänskapskrets, ca 1790-1810Umeå2017312svenska
Nauman, SariOrdens kraft : politiska eder i Sverige 1520-1718Göteborg2017254svenska
Persson, AndersLärartillvaro och historieundervisning : innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tidUmeå2017222svenska
Petersson, ErikVadstena krigsmanshus : en studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780Linköping2017223svenska
Pries, JohanSocial neoliberalism through urban planning : bureaucratic formations and contradictions in Malmö since 1985Lund2017248engelska
Stymne, Anna-CarinHur begriplig är historien? : elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolanStockholm2017347svenska
Svensson, Harry (R:son?)Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden : entreprenörsfamiljen som grundade Mosaiska församlingen i Karlskrona 1780–1945Stockholm2017284svenska
Winther Forsbäck, JakobMed dubbla syften : forum för kvinnliga forskare, aktivism och statsfeminism 1975–1995Göteborg2017267svenska
Zachrisson, TereseMellan fromhet och vidskepelse : materialitet och religiositet i det efterreformatoriska SverigeGöteborg2017395svenska
Edman, AgnetaBetween Utopia and Home : Swedish radical travel writing 1947-1966Lund2017227svenska
Ljungberg, JohannesToleransens gränser : religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och EuropaLund2017263svenska
Kuflu, RahelBröder emellan : identitetsformering i det koloniserade EritreaSödertörn2018216svenska
Hennessey, JohnRule by association : Japan in the global trans-imperial culture, 1868-1912Linnéuniversitet2018322engelska
Hansson, LarsVid gränsen : mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945Göteborg2018331svenska
Thompson, ChristopherNorges våpen : cultural memory and uses of history in Norwegian black metalUppsala2018221engelska
Englund, JosefinSom folk är mest : Könsideal i svenska kontaktannonser 1890–1980Uppsala2018249svenska
Forss, CharlottaThe old, the new and the unknown : the continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century SwedenStockholm2018305engelska
Junkka, JohanShared practices : social networks and fertility decline during the Swedish demographic transition, 1850-1950Umeå201888engelska
Letzter, Eva-MarieMed öga för publiken : moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500Stockholm2018354svenska
Lundberg, BjörnNaturliga medborgare : friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga örnar 1925-1960 Lund2018368svenska
Låby, ElinVinnande bilder! : teckningstävlingar för barn 1938-2000Linköping2018304svenska
Neuding Skoog, MartinI rikets tjänst : krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550 Stockholm2018583svenska
Nilsson Mohammadi, RobertDen stora gruvstrejken i Malmfälten : en muntlig historiaStockholm2018287svenska
Nordström, KatarinaTrängsel i välfärdsstaten : expertis, politik och rumslig planering i 1960- och 1970-talets SverigeUppsala2018207svenska
Persson, HelénHistoria i futurum : om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919-2012Lund2018298svenska
Severinsson, EmmaModerna kvinnor : modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1920-1933Lund2018298svenska
Svensson, RagniCavefors : förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982 Lund2018320svenska
Wikström, FridaAtt skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967–1992Göteborg2018275svenska
Andersson, MartinMigration i 1600-talets Sverige : Älvsborgs lösen 1613-1618 Södertörn2018315svenska
Bajramovic´, SanelaHierarchical sisterhood : supporting women's peacebuilding through Swedish aid to Bosnia and Herzegovina 1993-2013Örebro2018322engelska
Johansson, GustafNär man skär i nuet faller framtiden ut : den globala krisens bildvärld i Sverige under 1970-taletUppsala2018314svenska
Winberg, OlaDen statskloka resan : adelns peregrinationer 1610–1680 Uppsala2018414svenska
Karlsson, TomasLåtsaskrigen : föreställningar om krig, maskulinitet och historia i krigsspel under 200 årUmeå2018315svenska
Simonsson , OlovGod rests in Rwanda : the role of religion in the 1994 genocide in RwandaUppsala2019312engelska
Knight Keimpema, GwendolyneBroken order : shapeshifting as social metaphor in early medieval England and IrelandStockholm2019199engelska
Myrebøe, SynneKultiveringens politik : Martha Nussbaum, antiken och filosofins praktikUmeå2019331svenska
Svanfeldt-Winter, LisaWhere scholars are made : gendered arenas of persona formation in Finnish folkloristics, 1918–1932Stockholm2019310engelska
Björk, ElinAtt bota en prostata : kastrering som behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910Linköping2019315svenska
Englund, ViktorFångsamhället som inte skulle finnas : överlevnad och anpassning i fängelse under åren 1890–1920 Uppsala2019227svenska
Engström, AlexanderOlikhetens praktiker : adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680Uppsala2019347svenska
Ericsson, JohanMål och medel : Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975 Uppsala2019292svenska
Eyice, MariAn emotional landscape of devotion : religious experience in Reformation-period SwedenStockholm2019228engelska
Rotbain, AvigailKönets krona : representationer av svenska drottningar från stormaktsenvälde till medborgarsamhälleGöteborg2019228svenska
Åhlman, ChristofferMötet med det skrivna ordet : kvinnors läsande och skrivande under 1700-taletUppsala2019230svenska
Félix, InêsSchool journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960) Umeå2020293engelska
Bennedahl, MarieFall in line : genus, kropp och minnena av det amerikanska inbördeskriget i skandinavisk reenactment Linnéuniversitet2020237svenska
Borenberg, PaulTjänstefolk : vardagsliv i underordning : Stockholm 1600-1635Göteborg2020319svenska
Egefur, FredrikGränslösa rörelser för fred 1889-1914 : aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivismLund2020382svenska
Frydendahl Larsen, BoletteOpdragelse og diagnosticering : fra uopdragelighed til psykopati på Vejstrup Pigehjem 1908-1940Lund2020344danska
Jarhall, JessicaHistoria från kursplan till klassrum: Perspektiv på lärares historieundervisning från Lpo 94 till Lgr 11Malmö20200svenska
Pajur, AstridDress matters : clothes and social order in Tallinn, 1600-1700Uppsala2020279engelska
Skagius, PeterDen offentliga ohälsan : en historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri i svensk media 1968-2008Linköping202094svenska
Theland, ThordMildhet och saktmod: Den svenska konglomeratstaten och Jämtland efter freden i Brömsebro 1645.Mittuniversitetet20200svenska
Wendell, JoakimTeaching and learning historical explanation : teacher and student cases from lower and upper secondary historyKarlstad2020169engelska
Löw, JoelVärlden, Sverige och barnen : internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv Linköping2020261svenska
Wagrell, Kristin"Chorus of the saved" : constructing the holocaust survivor in Swedish public discourse, 1943-1966 Linköping2020391engelska
Allen, IrmaDirty coal: Industrial populism as purification in Poland’s mining heartlandStockholm2021502engelska
Edman Ansell, JohnMaktens tal och talets makt: Kunglig maktlegitimering i Erik XIV:s och Johan III:s tidUppsala2021212svenska
Gülsunar, EmrahThe state, parliamentary legislation and economic policy during the structural transformation of British economy, 1700-1850Lund202173engelska
Gunnemyr, PerDen fjärde kvadrantens dilemma: Kunskapsbedömning i en föränderlig historiekulturMalmö2021251svenska
Höglund, PatrilSkeppssamhället: Rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-taletSödertörn2021322engelska
Jacobsson, HåkanDutch experts in the early modern Swedish state: Employment strategies and knowledge building, 1560–1670Stockholm2021363engelska
Johansson, TonySverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970–1990Lund2021219svenska
Klocke, SaschaLand, Labour, Legacies: Lana-term Trends in Inequality and Living Standards in Tanzania, c. 1920–2020Lund2021301engelska
Larsson, FredrikaConflict in Colors: A comparative study of republican and loyalist murals in BelfastLund2021553engelska
Runesson, AntonBlod, kött och tårar: Kroppslig erfarenhet i Sverige, ca 1600–1750Stockholm2021255svenska
Önnefors, MartinWater for the Many: Health, neighbourhood change and equality of access during the expansion of Swedish urban water networksLund2021200engelska
Bergman, MagnusAtt höra det förflutna till: Adlig minneskultur och kollektiv identitet efter ståndssamhällets upplösning, 1869–1976Malmö2021333svenska
Hortlund, CeciliaSvenskar, krigare, söner av Finland: Maskulinitet, minoritetsnationalism, nationell identitet och sociala skillnader inom svenskspråkiga skyddskårer i Österbotten och Åboland 1918–1939Umeå2021290svenska
Jarhall, JessicaHistoria från kursplan till klassrumMalmö2021458svenska
Marklund, EmilTeachers’ Lives in Transition: Gendered Experiences of Work and Family among Primary School Teachers in Northern Sweden, c. 1860–1940Umeå2021117engelska
Baumert, NicolaiFor God’s Sake: The Work and Long­Term Impact of Christian Missionaries in Cameroon 1844–2018Lund202299engelska
Blomgren, AlvarThe Hurricane of Passion: Popular Politics and Emotion in Late Georgian Eng­land 1792 –1812Stockholm2022255engelska
Chanda Chiseni, MichaelHere I am Send Me: The Historical and Long­Term Impact of Christian Missionaries in Zambia 1924–2018Lund2022237engelska
Dalman, ElienPat­terns of Persistence: Intergenerational mobility and Sweden’s social structure 186 5–2015Lund2022117engelska
Labbas, ElisaSqueezed in mid­life: Studies of unpaid caregiving among working­age men and women across Europewomen across EuropeLund202253engelska
Lund, OlovNätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rums­liga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440–1520Stockholm2022508Svenska
Miladinovic, LukaUs and Them: Economic Consequences of Ethno­confessional DiversityLund2022219engelska
Mays, ChristinHave Money, Will Travel: Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912–1980Uppsala2022210engelska
Melin, Ã…saOlika vägar till enhetlig skola? En studie av grund­skolans etablering på kommunal nivå, 1950–1968Karlstad2022281Svenska
Becker, LiorA Mention to Those not Mentioned: Yizkor books and Holocaust Memory 1943–2008Uppsala2022341engelska
Berg, JohnDen utställda idrottenMalmö2022212Svenska
Dahlkwist, MattsEn landsbygdens skolreform? Den geografiska dimensionen i bygget av en enhetsskolaUppsala2022315Svenska
Eriksson, Klas A. M.How the city was owned: Property markets, property rights, and entrepreneurship in Stockholm, Sweden 1726 –2018Stockholm202268engelska
Ingman, GustavEssays on Stockholm’s real estate market 1730–2020Stockholm202244engelska
Andersen Kirkby, JaggerSentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948 –1990Lund2022276engelska
Nersäter, AndersLearning history in an enquiry and source-based practice: What do students need to learn in relation to second-order concepts to be able to handle historical sources?Jönköping2022182engelska
Osvald, TobiasStadens gränsplatser. Kungliga Poliskammaren och vardagens omstridda rum i Stockholm, 1776 –1835Uppsala2022336Svenska
Ohlsson Al Fakir, IdaNya rum för socialt medborgarskap: Om vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen" - en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965.Växjö2015329svenska
Baumert, NicolaiFor God's Sake: The Work and Long-Term Impact of Christian Missionaries in Cameroon 1884-2018Lund2022309engelska
Björvang, CarlCracks in the Ivory Tower: Antibiotics Research and the changes in Academica 1980-2015Uppsala2022192engelska
Blomgren, AlvarThe Hurricane of Passion: Popular Politics and Emotion in Late Georgian England 1792-1812Stockholm2022255engelska
Chiseni, Michael ChandaHere I am Send Me: The Historical and Long-Term Impact of Christian Missionaries in Zambia 1924-2018Lund2022engelska
Dalman, ElienPatterns of Persistence: Intergenerational mobility and Sweden's social structure 1865-2015Lund2022103engelska
Labbas, ElisaSqueezed in mid-life: Studies of unpaid caregiving among working-age men and women across EuropéLund2022196engelska
Lund, OlovNätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige 1440-1520Stockholm2022507Svenska
Miladinovic, LukaUs and Them: Economic Consequences of Ethno-confessional DiversityLund2022218engelska
Mays, ChristinHave Money, Will Travel: Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912-1980Uppsala2022210engelska
Melin, ÅsaOlika vägar till enhetlig skola? En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968Karlstad2022281Svenska
Blomqvist, OlofI want to stay: Local community and prisoners of war at the dawn of the eighteenth centuryStockholm2023371engelska
Bergelin, EricPlaneringsforskningens genombrott: Försvarets forskningsanstalt och det globala kalla krigets planeringsexperterUppsala2023290Svenska
Berry, GustavDen självstyrda periferin: Lanthushållningsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890-1970Uppsala2023310Svenska
Edelgaard Christensen, KristofferGoverning Black and White: A history of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900Lund2023394engelska
Haikola, KarlFramtidens fragmentering: Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-taletLund2023353Svenska
Johansson, MartinDe nordiska lekarna: Granlännder i pressen under olympiska vinterspelSödertörn2023266Svenska
Olsson, LovisaI vinst och förlust: Köpmäns nätverk i 1500-talets ÖstersjöstäderSödertörn2023243
Ostermeyer, Vinzent LeonOstermeyer, Vinzent LeonLund202381engelska
Söderqvist, JonasSocial rörlighet i en socialt rörig tid: Eleverna och deras utbildning vid Brunnsvik, Väddö och Hola folkhögskolor, 1906-1921Uppsala2023272Svenska
Thorelli, JohannaDe tjänstvilliga vännernas samhälle: Abraham Brahe och den svenska eliten 1590-1630Göteborg2023353Svenska
Wikström, CharlottHjärnövermättning och hjärtehunger: Bildningsideal och pedagogiska visioner i Emilia Fogelklous författarskap 1902-1931Umeå2023238Svenska
Arzyutov, DmitryReassembling the Environmental Archives of the Cold War: Perspectives from the Russian NorthStockholm202135engelska

 

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson