Senaste nyheter

Svenska Historiska Föreningen gratulerar Heléne Lööw, Magnus Västerbro och Gunnar Broberg, som alla erhåller pris för sin sakprosa av Samfundet De Nio. Prissumman uppgår till 200 000 kr vardera.

Under hösten genomförs val till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022-24. Det är mycket viktiga organ, som har stort inflytande över forskningspolitiska frågor. Svenska Historiska Föreninges medlemmar har nu möjlighet att ge förslag på lämpliga ledamöter.

Den 8-11 augusti 2022 genomförs det 30:e Nordiska historikermötet vid Göteborgs universitet. De nordiska historikermötena har hållits sedan 1905, då det första avhölls i Lund, och cirkulerar sedan dess mellan olika lärosäten i de nordiska länderna. I Göteborg har mötet tidigare hållits 1923 och 1951.

Scandinavian Journal of History, grundad 1976, är den ledande internationella vetenskapliga tidskriften med inriktning mot nordisk historia. Den utkommer med fem nummer per år på engelska och innehåller lektörsgranskade uppsatser, debattartiklar, litteraturöversikter och kortrecensioner.

Hösten 2021 startar ett nationellt seminarium i Zoom för historiker som är intresserade av att diskutera och utveckla historieundervisningen i högskolan.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson