Riksarkivet bör ges ett särskilt uppdrag och resurser att driva och utveckla NAD (den nationella arkivdatabasen). Om så inte sker, riskerar NAD att avvecklas. Mot bakgrund av detta skriver Svenska Historiska Föreningens ordförande, tillsammans med ett antal andra representanter, en debattartikel i Svenska Dagbladet (publicerad 30/4, 2023).

De svenska arkiven sköter om vårt gemensamma kulturarv. Att lätt kunna hitta i detta känns som en grund­läggande funktion. I dag är den nationella arkiv­databasen (NAD) tillgänglig direkt på nätet, det är ett första steg för alla som vill hitta information om arkiv och arkiv­institutioner. 

NAD har emellertid stått utan organiserad utveckling de senaste sju åren. Konsekvensen av att förhålla sig passiv i frågan och inte ge Riksarkivet ett särskilt uppdrag och resurser att driva och utveckla NAD, är att NAD kommer att avvecklas, vilket vore en förlust för landets arkiv och för Sverige som forsknings­nation.

Regeringen bör därför ge Riksarkivet ett särskilt uppdrag, med tillhörande finainsiering, att driva NAD vidare samt att utveckla och förbättra tjänsten.

Artikeln finns att läsa på Svenska Dagbladets hemsida, eller i fulltext här.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson