Christina Florin, professor emerita i historia vid Stockholms universitet, tilldelas Stora historiepriset 2023. Priset, som är Sveriges största historiepris, delas ut på Sörmlands museum i Nyköping onsdagen den 20 september.

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Priset, som delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings kultur- och fritidsnämnd, delas ut till historiker eller annan som utan at göra avkall på fackmässig korrekthet lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökas. Priset har delats ut årligen sedan 1994 och har gått till några av Sveriges mest erkända historiker. Prissumman 100 000 kronor. Priset kan inte sökas, en oberoende jury utser pristagaren som tilldelas priset.

 

Juryns motivering lyder:

Ända sedan sin disputation 1987 har Christina Florin varit drivande i genushistoriska frågor. Avhandlingen Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860–1906 var ett pionjärarbete, inte bara genom sin analys av kvinnliga lärares kamp för att hävda sig gentemot manliga kollegor utan också genom perspektivet på könsrelationer såsom varande samhällsrelationer. Kvinnors lågmälda men krävande arbete för rättvisa och jämställda villkor i politiken har sedan dess präglat Christina Florins forskning, där hon undersökt rösträttskvinnornas många brev, petitioner, humoristiska satirer och föredrag och kunnat visa att kvinnors politiska rösträtt var frukten av ett långvarigt och mödosamt arbete (Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur (2006). Florins forskningsarbete har kommit att bilda grund för såväl TV-dramatiseringar som journalistiska framställningar av kvinnors kamp för rättfärdiga villkor.

Tillsammans med pedagogen Ulla Johansson studerade Christina Florin de manliga läroverken, ”Där de härliga lagrarna gro….” Kultur, klass och kön i de svenska läroverken 1850–1914 (1993). I boken framgår värdet av utbildning för de få män som fick ta del av den, och arbetet öppnade för efterföljande studier av män och manligheter. För Christina Florin är värdet av historisk kunskap och utbildning inte bara en teori. I sin mångåriga undervisning vid universiteten i Umeå och Stockholm och i den omfattande folkbildningsverksamhet som hon samtidigt bedrivit omsätts detta också i praktisk handling. Med humor, värme och satirisk udd har Christina Florin spridit sin kunskap till en bred allmänhet. 2023 års Stora Historiepris utdelas därmed till en folkbildare av rang.

 

För mer information om priset och prisceremonin, se pressmeddelandet från Sörmlands museum.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson