Tidskrifter

Svenska Historiska Föreningen är huvudman för Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift, Historisk tidskrift. Föreningen är också, tillsammans med de historiska föreningarna i Danmark, Norge, Finland och Island, huvudman för den främsta engelskspråkiga vetenskapliga tidskriften om nordisk historia, Scandinavian Journal of History.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson