Historisk tidskrift

Historisk tidskrift, utgiven oavbrutet sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia. Den ges ut av Svenska Historiska Föreningen med stöd av Vetenskapsrådet och Kungl. Vitterhetsakademien och indexeras bland annat av citeringsdatabasen Web of Science.

Innehållet i Historisk tidskrift återspeglar hela den aktuella svenska historieforskningens bredd - geografiskt, kronologiskt och tematiskt - och vänder sig till såväl fackhistoriker som alla som arbetar med eller är intresserade av historia. Tidskriften är Svenska Historiska Föreningens medlemstidskrift och distribueras till alla föreningens medlemmar, antingen i tryckt och digitalt format eller endast i digitalt format.

Varje nummer av Historisk tidskrift publiceras med öppen tillgång sex månader efter publicering. De senaste årgångarna (från och med 2020) är tillgängliga via Historisk tidskrifts hemsida, där även information för författare finns. Tidigare årgångar (2002-19) är för närvarande tillgängliga via tidskriftens tidigare webbplats.

För en historik över Historisk tidskrifts första sekel, se Herman Schück, "'Centralorgan för den svenska historiska forskningen': Historisk Tidskrift från sekelskiftet till 1960-talets början", Historisk tidskrift 100:1 (1980), s. 92-139.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson