Resurser för historisk forskning

Som en service till sina medlemmar tillhandahåller Svenska Historiska Föreningen resurser av historievetenskapligt intresse. För närvarande består resurserna av ett kalendarium, en e-postlista, databasen Dokhist som innehåller bibliografiska uppgifter och metadata om svenska doktorsavhandlingar i historia sedan 1890 samt Svensk historisk bibliografi (tillgänglig via den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS). Målsättningen är att fler resurser ska läggas till efterhand.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson