Resurser för historisk forskning

Som en service till sina medlemmar tillhandahåller Svenska Historiska Föreningen resurser av historievetenskapligt intresse. För närvarande består resurserna av ett kalendarium, en e-postlista, databasen Dokhist som innehåller bibliografiska uppgifter och metadata om svenska doktorsavhandlingar i historia sedan 1890, Svensk historisk bibliografi (tillgänglig via den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS), en lista över aktuella jobb för historiker samt information om årets utlysningar av forskningsmedel och stipendier. Målsättningen är att fler resurser ska läggas till efterhand.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson