Svenska Doktorsavhandlingar i historia, 1976-2005

Doktorsavhandlingar

För perioden 1976–2005 grundar sig uppgifterna i Dokhist på Svenska doktorsavhandlingar i historia 1976-2005: En bibliografi sammanställd och kommenterad av Stefan Eklöf Amirell (Stockholm: Kungl. biblioteket, 2007), i vilken de statistiska uppgifterna om doktorsavhandlingarna fram till 2005 också analyseras i ett längre historiografiskt perspektiv. Bibliografin är öppet tillgänglig i fulltext via DiVA.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson