Kontakta Svenska Historiska Föreningen

E-post

red   historisktidskrift    se

Postadress

Svenska Historiska Föreningen

Universitetsvägen 10 A:918

106 91 Stockholm

 

Besöksadress

Stockholms universitet

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Hus A, rum 918
 
 

Plusgiro

5 70 94-5

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson