Nionde Svenska historikermötet i Umeå, 2023

Nästa Svenska historikermöte kommer att hållas i Umeå, preliminärt i juni 2023. Mer information kommer att publiceras här och på Umeå universitets webbplats.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson