Nionde Svenska historikermötet i Umeå, 2023

Det nionde Svenska historikermötet kommer att hållas vid Umeå universitet den 14 till 16 juni 2023. 

Call for papers och sessioner publiceras på denna sida i juni 2022 med deadline 1 december. Besked om antagning meddelas den 30 januari 2023.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson