Fjärde Svenska historikermötet i Lund, 2008

Det fjärde Svenska historikermötet arrangerades 2008 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Lunds universitet.

Program för Historikermötet i Lund 2008

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson