• 1_Vermeer_Art_of_Painting.jpg
  • 2_Tavastehus_from_the_west.jpg
  • 3_Canton_factories.jpg
  • 4_TabulaRogeriana.jpg
  • 5_Visby_ringmur.jpg

Svenska Historiska Föreningen

är Sveriges största sammanslutning för alla som är intresserade av historia. Bland föreningens cirka tusen medlemmar finns såväl lärare, forskare och studenter i historiska ämnen som andra historieintresserade. Föreningen ger ut Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift, Historisk tidskrift, och arrangerar den största återkommande historievetenskapliga konferensen i Sverige, Svenska historikermötet. Dessutom är föreningen en röst för de historiska perspektiven i offentligheten.

Billede1

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmöte.

Läs mer ...

Om militärhistoria och historisk bildning

Sedan 2008 har ämnet militärhistoria etablerats som akademisk disciplin vid Försvarshögskolan. Men vad skiljer ämnet från den traditionella historieundervisning som sker vid landets övriga lärosäten? Och vilken roll spelar historieundervisningen i utbildningen av svenska officerare? Enligt Fredrik Thisner, universitetslektor och docent vid Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan, ligger skillnaden snarare i ämnets specialisering än några teoretiska eller metodologiska hänsyn, och han påtalar historieämnets relevans för lärosätets studenter.

Läs mer ...

Aktuellt inom svensk historisk forskning

MayaCalThumb

Svenska Historiska Föreningens kalendarium innehåller aktuell information om konferenser, disputationer, publikationer och annat av intresse för föreningens medlemmar.

Till kalendariet

Senaste nytt från forskningsfronten

 ht logo 2011 a

Historisk tidskrift, utgiven oavbrutet sedan 1881, är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift och huvudorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia.

Till Historisk tidskrifts hemsida

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson