Första Svenska historikermötet i Linköping, 23-25 april 1999

Linkping campus

Det första Svenska historikermötet arrangerades 1999 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Linköpings universitet.

Rapport från Svenska historikermötet 1999, publicerad i Historisk tidskrift 119:4 (1999), s. 779-802.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson