Sjätte Svenska historikermötet i Stockholm, 8-10 maj 2014

Det sjätte Svenska historikermötet arrangerades 2014 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Stockholms universitet.

Program för Svenska historikermötet 2014

Rapport från Svenska historikermötet 2014, publicerad i Historisk tidskrift 134:4 (2014).

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson