Tredje Svenska historikermötet i Uppsala, 2005

Det tredje Svenska historikermötet arrangerades 2005 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Uppsala universitet.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson