Andra Svenska historikermötet i Örebro, 2002

Det andra Svenska historikermötet arrangerades 2002 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Örebro universitet.

Program för Svenska historikermötet 2002.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson