Andra Svenska historikermötet i Örebro, 2002

Det andra Svenska historikermötet arrangerades 2002 av Svenska Historiska Föreningen i samarbete med Örebro universitet.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson

 

Webbredaktör: Stefan Amirell

Kansli: Nils Fabiansson