Senaste nyheter

Den tryckta utgåvan av Historisk tidskrift 2022:1 är nu under distribution. Den digitala utgåvan kan läsas av Svenska Historiska Föreningens medlemmar på OJS:  https://www.historisktidskrift.se

Årets första nyhetsbrev från Comité international des sciences historiques (CISH) har publicerats. I brevet finns bland annat en presentation av organisationens nya generalförsamling där professor Gunlög Fur är en av ledamöterna.

Vid årsskiftet tillträdde Hanna Enefalk, docent i historia och lektor vid Karlstads universitet, som svensk redaktör för Scandinavian Journal of History.

Det fjärde häftet av 2021 års volym av Historisk tidskrift är nu publicerad och tillgänglig för alla medlemmar och prenumeranter som har digital tillgång till tidskriften. Den tryckta versionen av häftet är också under distribution. Läs mer och se hela innehållsförteckningen samt redaktör Susanna Erlandssons förord!

Svenska Historiska Föreningen gratulerar Heléne Lööw, Magnus Västerbro och Gunnar Broberg, som alla erhåller pris för sin sakprosa av Samfundet De Nio. Prissumman uppgår till 200 000 kr vardera.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson