Den tryckta utgåvan av Historisk tidskrift 2022:1 är nu under distribution. Den digitala utgåvan kan läsas av Svenska Historiska Föreningens medlemmar på OJS:  https://www.historisktidskrift.se

 

Innehåll

Redaktören har ordet: Värdefullt arbete

 

Uppsatser

Martin Berntson, Myten om tvångsdöpta turkar i Stockholm under 1600-talet (Summary: The myth of forcibly baptized Turks in Stockholm in the 17th century)

Fredrik Bertilsson, Biopolitisk beredskap: Den beteendevetenskapliga försvarsforskningens betydelse i den svenska krisberedskapen (Summary: Biopolitical preparedness: The impact of the behavioral science research of the Swedish National Defense Research Establishment (FOA) on Swedish crisis preparedness)

 

Idé & debatt

Emma Pihl Skoog, Skiss till genushistoria i dag och det trubbiga begreppet kvinna: Några reflektioner med anledning av Historisk tidskrifts temanummer ”Kvinnor”

Erik Hallberg & Lars Nyström, Gränser i skog och akademi: Replik till Tollin och Widgren

Maria Karlsson, Replik till Olof Bortz: Om Förintelsens lärdomar

Olof Bortz, Slutreplik till Maria Karlsson: Om Förintelsens lärdomar

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Replik till Rodney Edvinsson: Finns det historiskt stöd för flockimmunitet genom infektion som coronastrategi?

 

Avhandlingsrecensioner

Skeppssamhället under lupp

Patrik Höglund, Skeppssamhället, anm. av fakultetsopponent Magnus Linnarsson

 

På skidor i kulturella gränsland

Isak Lidström, På skidor i kulturella gränsland, anm. av fakultetsopponent Sverker Sörlin

 

Kampen mot bilavgaserna

Mattias Näsman, The Political Economy of Emission Standards, anm. av fakultetsopponent Per Högselius

 

Kortare recensioner

Peter Josephson & Leif Runefeldt (red.), Historiska typer, anm. av Roddy Nilsson

Julia Jäschke, Führungsgruppen in Lübeck im 13. Jahrhundert, anm. av Bo Franzén

Fabian Persson, Survival and revival in Sweden’s court and monarchy 1718–1930, anm. av Henrika Tandefelt

K-G Bergström, Nöd och död, anm. av Bengt Skånhamre

Jan Selling, Frigörelsen, anm. av Magnus Berg

Kjell Danell, Vilt, jakt och människor, anm. av Therese Nordlund Edvinsson

Stefan Persson, Folkmedicin mellan gammalt och nytt, anm. av Carl Björvang

Per Enerud, Per & Anna Pavlenko, Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland, anm. av Lars Westerlund

Håkan Blomqvist, Socialism på jiddisch, anm. av Olof Bortz

Björn Lundberg, Frontlöparen, anm. av John Berg

Mirja Arnshav, De små båtarna och den stora flykten, anm. av Håkan Karlsson

Tomislav Dulić (red.), Memories in Conflict, anm. av Carl Holmberg

Rikard Westerberg, Socialists at the gate, anm. av Niklas Jensen-Eriksen

Ola Innset, Markedsvendingen, anm. av Erik Bengtsson

 

Meddelanden

Nytt om historisk forskning

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson