Svenska Historia Föreningens årsmöte kommer att hållas torsdagen den 12 maj 2022, kl. 17.00, i lokalen A900 på Stockholms universitet.

Med hänsyn till pandemiläget kan mötet komma att hållas via Zoom. Detta meddelas i så fall senast en vecka före mötet via SHF:s hemsida och föreningens e-postlista.

För mer information, se kallelesen till mötet.

Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar och tillfälle till stimulerande umgänge, under förutsättning att pandemiläget så tillåter.

Alla föreningens medlemmar hälsas varmt välkomna!

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson