Ny ordförande för Svenska Historiska Föreningen är sedan gårdagens årsmöte docent Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet.

Vid årmötet 2022-05-12 valdes docent Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet, till ny ordförande för Svenska Historiska Föreningen. 

Föreningens avgående ordförande, Stefan Amirell, avtackades för sin tid som ordförande 2016 till 2022.

 

Styrelsen ser nu ut som följer:

 

Docent Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet (ordförande)
Docent Bo Eriksson, Stockholms universitet (sekreterare)
Docent Fredrik Sandgren, Uppsala universitet (skattmästare)
Fil. dr. Brita Planck (vice ordförande)
Professor Samuel Edquist, Mittuniversitetet
Fil. dr. Susanna Erlandsson, Uppsala universitet
Fil. dr. Anna Friberg, Linköpings universitet
Professor Ylva Hasselberg, Uppsala universitet
Docent Auður Magnúsdóttir, Göteborgs universitet
Fil. dr. Anna Nilsson Hammar, Lunds universitet
Docent Anna Sténs, Umeå universitet
Professor Malin Thor Tureby, Malmö universitet
Docent Mattias Tydén, Stockholms universitet
Docent Joachim Östlund, Lunds universitet.

 

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson