Årets första nyhetsbrev från Comité international des sciences historiques (CISH) har publicerats. I brevet finns bland annat en presentation av organisationens nya generalförsamling där professor Gunlög Fur är en av ledamöterna.

I brevet (nr. 5, januari 2022) ges information om upprättandet av en solidaritetsfond ur vilken medel kan sökas för deltagande på Världshistorikerkongressen. Organisationens nya generalförsamling, i vilken Gunlög Fur tog plats 2021, presenteras. Dessutom ges en tillbakablick på senaste gången organisationens kongress hölls i Polen, i Warszawa 1933. 

För mer information, se nyhetsbrevet.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson