Vid årsskiftet tillträdde Hanna Enefalk, docent i historia och lektor vid Karlstads universitet, som svensk redaktör för Scandinavian Journal of History.

Hanna Enefalk disputerade i historia 2008 vid Uppsala universitet på avhandlingen En patriotisk drömvärld. Musik, nationalism och genus under det långa 1800-talet. Hon är specialist på 1800-talets kulturhistoria i Skandinavien och har bland annat studerat nationalism, dryckesvanor och genusförhållanden. Hon har även publicerat arbeten om kyrkornas historia och om 1800-talets skillingtryck.

Scandinavian Journal of History är den ledande internationella historievetenskapliga tidskriften för nordisk historia. Den ägs av Svenska Historiska Föreningen och dess systerföreningar i Danmark, Finland, Island och Norge. Tidskriften, som grundades 1976, utkommer med fem nummer per år och publiceras av Taylor & Francis på uppdrag av de nordiska historiska föreningarna. Redaktionen består av fem redaktörer från vart och ett av de nordiska länderna.

Hanna Enefalk har utsetts till svensk redaktör av Svenska Historiska Föreningens styrelse. Hon efterträder Mart Kuldkepp, Associate Professor of Scandinavian History and Politics vid University College London, som har varit svensk redaktör för tidskriften sedan 2017.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson