Det fjärde häftet av 2021 års volym av Historisk tidskrift är nu publicerad och tillgänglig för alla medlemmar och prenumeranter som har digital tillgång till tidskriften. Den tryckta versionen av häftet är också under distribution. Läs mer och se hela innehållsförteckningen samt redaktör Susanna Erlandssons förord!

Innehåll, Historisk tidskrift 2021:4

Läs hela (för medlemmar och prenumeranter med digital tillgång)

Redaktören har ordet: Första kvinnan som redaktör för Historisk tidskrift

Uppsatser

Josefin Löfving, Döden i skuggan av livet: Föreställningar om självmord på den svenska landsbygden i slutet av 1800-talet (Summary: Death shadowed by life: Interpretations of suicide in late 19th-century rural Sweden)

Martin Eriksson & Lena Andersson-Skog, Att trygga framtiden: Beslutsprocessen om LKAB:s vinstavsättning 1956–1961 (Summary: To safeguard the future: The decision-making process concerning the LKAB funds, 1956–1961)

Essä

Jens Carlesson Magalhães & Fredrik Jansson, En indisk jonglör i det tidiga 1800-talets Sverige

Idé & debatt

Heiko Droste, Bortom peer review, En kritik av dagens granskningsprocesser

Karin Sennefelt, Bortom kunskapens gräns: Ett svar till Anna Nilsson Hammar och Kajsa Weber

Olof Bortz, Genmäle till Maria Karlsson: Om Förintelsens lärdomar

Clas Tollin & Mats Widgren, Utmarksskiften som ursprunglig kapitalackumulation?

Översikt

Jacob Orrje, Vad är digital historia?

Avhandlingsrecensioner

Kontaktannonser ger ny blick på teorin om genussystemet
Josefin Englund, Som folk är mest, anm. av fakultetsopponent Ulrika Holgersson

Kortare recensioner

Jenny Björkman & Patrik Hadenius (red.), Staden, anm. av Heiko Droste

Erik Petersson, Kungar – en världshistoria, anm. av Alexander Isacsson

Stig Welinder, Den förtvivlade hästen på Bråvalla hed, anm. av Anna Wallette

Klaus Düwel, Robert Nedoma & Sigmund Oehrl, Die südgermanischen Runeninschriften, anm. av Magnus Källström

Gunnhild Røthe, Magi og mirakler fra vikingatid til middelalder, anm. av Terese Zachrisson

Flemming Glatter Sørensen, Land, len, handel, investering, sørøveri, anm. av Margaret Wallace Nilsson

Joachim Östlund, Vid världens ände, anm. av Aryo Makko

Thomas Magnusson, Makt och pengar i frihetstidens Sverige, anm. av Martin Almbjär

Boel Berner, Strange blood, anm. av Elin Björk

Jan Christensen, Rikedom förpliktigar, anm. av Peter Olausson

Piotr Wawrzeniuk, Med polska ögon, anm. av Per Anders Rudling

Charlotta Seiler Brylla, Den beväpnade freden, anm. av Ann-Judith Rabenschlag

Anmälan av böcker publicerade 2019

Meddelanden

Martin Kjellgren, ”… med våta ögon och suckande hjärtan”: Kyrkoherde Jonas Magnis bokanteckningar i Hults kyrka (1658)

Litteratur inkommen till redaktionen

 

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson