Svenska Historiska Föreningen gratulerar Heléne Lööw, Magnus Västerbro och Gunnar Broberg, som alla erhåller pris för sin sakprosa av Samfundet De Nio. Prissumman uppgår till 200 000 kr vardera.

Samfundet De Nio är en litterär akademi bestående av nio på livstid valda ledamöter. Samfundet instiftades 1913 i Stockholm på grundval av ett testamentariskt förordnande av Lotten von Kræmer. Samfundet delar årligen ut flera priser, bland dem essäpriset Lotten von Kræmers pris och Inge Jonssons pris till författare av sakprosa.

Samfundet har i år beslutat att tilldela Lotten von Kræmers pris till Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet, och Magnus Västerbro, författare och journalist. Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria Gunnar Broberg, Lunds universitet, tilldelas Inge Jonssons pris. Ingen motivation ges till priserna, som är avsedda som belöningar för mottagarnas hela författarskap.

För mer information om priserna och pristagarna, se nyheten på Boktuggs webbplats och för mer information om Samfundet De Nio, se samfundets hemsida.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson