Under hösten genomförs val till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022-24. Det är mycket viktiga organ, som har stort inflytande över forskningspolitiska frågor. Svenska Historiska Föreninges medlemmar har nu möjlighet att ge förslag på lämpliga ledamöter.

Valet till Vetenskapsrådet går till så att lärosätena utser en elektorsförsamling, som sammanträder två gånger under hösten för att utse ledamöterna. Elektorerna utses i de flesta fall centralt av lärosätena och forskande och undervisande personal tycks på de flesta håll ha ganska lite inflytande över eller insyn i processen. För mer information om valprocessen, se informationen på Vetenskapsrådets webbplats.

Svenska Historiska Föreningen anser att det är viktigt att de personer som utses till ledamöter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd åtnjuter högt förtroende i vetenskapssamfundet. Föreningen kommer därför att föreslå några lämpliga kandidater med stark förankring inom historievetenskaperna, i första hand föreningens två huvuddiscipliner, historia och ekonomisk historia.

Alla föreningens medlemmar bjuds in att lämna förslag på personer som kan anses lämpliga att ingå i styrelsen och/eller Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. För att kunna bli vald till ledamot i VR:s styrelse eller något av ämnesråden krävs hög vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, vilket i praktiken bör uppfattas som att personen i fråga ska inneha professors grad.

Vänligen skicka förslag på lämpliga kandidater till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., gärna med en kort motivation, senast den 12 oktober. De föreslagna kandidaterna behöver inte tillfrågas på förhand (vilket är valberedningens uppgift). 

Förslagen kommer sedan att behandlas av Svenska Historiska Föreninens styrelse och en lista över lämpliga kandidater kommer att tillställas valberedningen i mitten av oktober.

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson