Svenska Historiska Föreningens blogg

Om bloggen

Allt fler människor känner oro inför framtiden. Vad ska historiker göra i en sådan situation? Det frågar sig Mattias Tydén utifrån ett seminarium om den nyutkomna antologin Historikern i samhället.

Varför ett temanummer om kvinnor i historisk forskning år 2021? Är inte kvinnohistoria något som forskare sysselsatte sig med på 1970- och 1980-talet? På vilket sätt är det relevant att idag undersöka kvinnor som kategori? Frågan ”varför kvinnor?” kan besvaras på flera olika vis, skriver gästredaktörerna för Historisk tidskrifts temanummer om kvinnor, Helena Bergman och Emma Severinsson.

I september 2021 lanserar Svenska Historiska Föreningen sin ny hemsida. Därmed har föreningen, för första gången, en egen hemvist på internet och kan tillhandahålla flera nya resurser och funktioner för att stärka historievetenskapens röst i samtiden, skriver Svenska Historiska Föreningens ordförande Stefan Amirell.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson