Svenska Historiska Föreningens blogg

Om bloggen

De senaste åren har svenska historiker bloggat som aldrig förr. Hundratals forskare har bidragit till kollektivbloggar som SHF-bloggen, Den arga historikern och Nationella forskarskolan i historias jubileumsblogg. Parallellt lever och frodas enmansprojekt som Björn Lundbergs ”Skriv historia”, Bruno Hamnells ”Efter humanismen” och min egen ”Ett år av akademiskt skrivande”. Långlivade bloggar som My Hellsings ”Forskarliv” och Kenneth Nybergs ”Tidens skiften” må för tillfället vara vilande. Sammantaget är aktiviteten i historikerbloggosfären hög. Särskilt inkluderat alla de diskussioner som förs i kommentatorsfält, på Facebook-väggar och i Twitterflöden. Kanske har bloggarna blivit historikernas digitala lägereld? En minsta gemensam nämnare i bruset?

Hur skapas den svenska idrottens kulturarv och vilka bestämmer över det? Och hur betraktas idrottens kulturarv i relation till övriga samhällets kulturarv? Dessa frågor är vägledande i John Bergs avhandling Den utställda idrotten: Idrott som kulturarv på idrottsmuseer i Sverige (bokförlaget Idrottsforum.org, 2022). Resultaten pekar på en livaktig och mansdominerad företeelse som befinner sig på ett visst avstånd från den professionella musei- och kulturarvssektorn.

Den 8–11 augusti i år samlades över 500 historiker från Norden och en handfull andra länder i Göteborg för det 30:e Nordiska historikermötet. Huvudtemat var ’Globalt och lokalt’. Tematiken kan både mötet i sig och dess deltagare sägas illustrera på flera sätt. För var passar egentligen den nordiska dimensionen in i en alltmer globaliserad värld och i ett forskarsamhälle präglat av en tilltagande internationalisering? Har nordiska, eller för den delen nationella, historikermöten en funktion att fylla och i så fall vilken?

I maj 2022 blev jag vald till ordförande i Svenska Historiska Föreningen. I samma veva hade jag anledning att reflektera över vad en historiker gör. Och varför jag är historiker.  

För historiker sitter det nog i ryggmärgen att alltid påtala behovet av historia och föra fram historiska perspektiv på allahanda samtida skeenden och företeelser i samtiden. Men även om historiker ofta vill ha ännu mer historia är historien idag långt ifrån är undanträngd i offentligheten eller kulturen. Kulturarvsturismen blomstrar som aldrig förr och tusentals människor ägnar sig passionerat åt aktiviteter som byggnadsvård, antikvitetssamlande, historisk musik, dans och teater, eller medeltidslajvande, vilka försöker återskapa det förflutna. Efterfrågan på böcker, tidningar, tv-serier och poddar om historia tycks närmast omätlig och SVT är i färd med att producera sin största historiesatsning någonsin. Det tredje av Svenska Historiska Föreningens ändamål, ”att utbreda intresset för historia”, kan sägas vara väl tillgodosett, även om föreningen kanske inte kan ta åt sig hela äran.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson