Vad kan sociala medier erbjuda historiker, och omvänt: vad kan historiker erbjuda sociala medier? Johan Samuelsson, docent i historia vid Karlstads universitet, skriver om sina erfarenheter av Twitter som ett mikroseminarium där såväl delande av arkivfynd som folkbildande dialog ryms. 

Svenska Historiska Föreningens blogg syftar till att stärka historieforskningens röst i samhället och ge utrymme för vetenskapligt grundade historiska perspektiv i offentligheten. En ambition är att bloggens inlägg ska spegla den breda flora av historiker som finns vid landets lärosäten såväl ämnesmässigt som geografiskt. Därför erbjuder SHF landets historiker att skriva inlägg och publicera dessa på bloggen.

Historieämnet i skolan har problem. Många elever lär sig att diskutera viktiga samhälls- och värdegrundsfrågor medan basala färdigheter som informationssökning och djupare humanvetenskaplig reflektion försummas, skriver historikern Peter K. Andersson.

Peer review har sedan länge blivit en del av akademikernas vardag, både vad gäller forskningsansökningar och publikationer. Det är problematiskt, eftersom det har lett till att allt som ligger utanför denna peer-review-granskning tappat i meritvärde, skriver Heiko Droste i senaste häftet av Historisk tidskrift.

Hur påverkar historiekulturer och olika former av historiemedvetande historikernas roller? Som verksam vid Åbo Akademi, det svenskspråkiga universitetet i Finland, kom jag att tänka på detta när jag hade lyssnade på en zoomdiskussion om den nyutkomna boken Historikern i samhället – roller och förändringsmönster, skriver Ann-Catrin Östman.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson