Den 1 september 2021 tillträder fil. dr Susanna Erlandsson som ny redaktör för Historisk tidskrift. Hon efterträder docent Bo Eriksson, Stockholms universitet, som har lett redaktionen sedan 2015.

Susanna Erlandsson är forskare i historia vid Uppsala universitet. Hon har en masterexamen i modern historia från Universiteit van Amsterdam i Nederländerna och har även studerat American Studies vid Smith College i Massachusetts, USA. Hon arbetade flera år utanför universitetsvärlden, bland annat som redaktör vid ett vetenskapligt förlag, innan hon år 2015 disputerade i Uppsala. Hennes avhandling "Window of opportunity: Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948" belönades av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala med Westinpriset, fick Uppsala universitets Geijerpris för särskilt framstående avhandling i historia, och tilldelades pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungl. Vitterhetsakademien. Sedan disputationen har hon arbetat som vikarierande universitetslektor vid historiska institutionen, Uppsala universitet, varit anställd som internationell postdoktor med utlandsstationering vid Universiteit van Amsterdam och gästforskat vid London School of Economics and Political Science (LSE). Hennes nya bok "Personal Politics in the Postwar World: Western Diplomacy behind the Scenes" ges ut av Bloomsbury Academic 2022.

 

Sök nyheter

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson