Svenska Historiska Föreningens blogg syftar till att stärka historieforskningens röst i samhället och ge utrymme för vetenskapligt grundade historiska perspektiv i offentligheten. En ambition är att bloggens inlägg ska spegla den breda flora av historiker som finns vid landets lärosäten såväl ämnesmässigt som geografiskt. Därför erbjuder SHF landets historiker att skriva inlägg och publicera dessa på bloggen.

Ett återkommande inslag på bloggen är att nydisputerade historiker ges möjlighet att själva presentera sin forskning på bloggen. På så vis kan ny historisk forskning snabbt spridas till intresserade läsare som inte längre behöver invänta opponenternas recensioner i Historisk tidskrift.

I samma anda inbjuds också de som erhållit medel för nya större forskningsprojekt eller nyligen publicerat verk som bedöms vara av allmänt intresse för SHF:s medlemmar att skriva på bloggen för att presentera sina projekt och forskningsresultat.

Därtill är det givetvis fritt att skriva inlägg på valfritt tema som bedöms vara av allmännt intresse för föreningens medlemmar.

Är du intresserad av att skriva på bloggen, skicka ett meddelande till webbredaktionen med förslag på tema och ungefärlig tidpunkt för när manus kan lämnas. Slutgiltigt beslut om publicering tas av SHF:s webbredaktör.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson